KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Emine Sema ÇETİN

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Bahçe Bitkileri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: esema.cetin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: esemacetin@gmail.com
Telefon: 05057592099 / 4442 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Bağ Yetiştirme ve Islahı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBahçe Bitkileri Anabilim Dalı2010
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBahçe Bitkileri Anabilim Dalı2002
LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri Bölümü1999

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2013 : Uzman
 • 2013 - 2018 : Yrd. Doç.Dr.
 • 2018 - Devam Ediyor : Doç.Dr.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., SAĞDIÇ, O., ÖZKAN, G., ÇETİN, S., 2006. Determination of Antibacterial Effects and Total Phenolic Contents of Grape Vitis vinifera L.) Seed Extracts. International Journal of Food Science and Technology, 41:799-804.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÜLGER, S., ÇETİN, S., 2006. Effects of Endogenous Phenolic Compounds and Hormones on the In Vitro Shoot Tip Culture of Grapevine. The Journal of Horticultural Science Biotechnology, 81(3):429-434.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÖZKAN, G., ÇETİN, E.S., 2007. Characterization of Grape Seed and Pomace Oil Extracts. Grassas Y Aceites, 58 (1):29-33.
 • ÇETİN, E.S., ALTUNÖZ, D., TARCAN, E., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2011. Chemical composition of grape canes. Industrial Crops and Products. 34 (1): 994-998.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., BABALIK, Z., HALLAÇ TÜRK, F., ÇETİN, E.S., 2011. Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey. Journal of Agricultural Sciences, 17, 67-76.
 • CETİN E.S., 2014. Induction of secondary metabolite production by UV-C radiation in Vitis vinifera L. Öküzgözü callus cultures. Biological Research, 47(1), 37.
 • CETİN E.S., BABALIK, Z., HALLAC TURK, F., GOKTURK BAYDAR, N. 2014. The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv. cell suspension cultures. Biological Research, 47(1), 47.
 • ÇETİN E.S., GÖKTÜRK BAYDAR N. 2016. Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production of Phenolic Compounds in Grapevine. Journal of Agricultural Sciences, 22, 42-53.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • ÇETİN, E.S., TOY, D., ADAR, M.,GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2011. Tuz Stresinin In Vitro Koşullarda Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Sürgün Gelişimi ve Prolin Miktarları Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(1):1-7.
 • ÇETİN, E.S., BABALIK, Z., HALLAÇ TÜRK, F., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2013. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kadmiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 245, 6 (1): 163-167.
 • BABALIK, Z., ÇETİN, E.S., HALLAÇ TÜRK, F., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2013. Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 101-106.
 • CETIN, E.S., GUVEN, Z., UCAR, M. 2014. The Roles of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Some Growth Parameters and Biochemical Compounds on Some Vitis Rootstock. Research Journal of Agricultural Sciences, 1, 39-44.
 • KILIÇ, T., ÇETİN, E.S., 2014. Determination of The Effects of Sage and Balm Extracts on Vase Life in Gerbera cv. Rosalin. Research Journal of Agricultural Sciences, 7(2):13-15.
 • CETİN, E.S., DALER, S., 2017. Mechanism of resistance against lime stress by plant growth-promoting rhizobacteria in Vitis. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7, 462-466.
 • DALER, S., CETİN, E.S., 2017. Determination of the Effects of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Applications on Kober 5 BB American Grapevine Rootstock in Lead Stress, Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 7,12, 50-55.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÇETİN, E.S., 2003. Asmalarda Değişik Dokulardan DNA Ekstraksiyonu Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1):15-19.
 • ÇETİN, E.S., KAZAZ, S., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2007. Farklı Besin Ortamlarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Sürgün Ucu Kültürü Üzerine Etkileri. Derim, 24 (2):1-8.
 • ÇETİN, E.S., UZUNLAR, F., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2011. UV-C Uygulamasının Gamay Üzüm Çeşidine Ait Kalluslarda Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri. Gıda, 36(6): 319-326.
 • ÇETİN, E.S., 2012. Gamay Üzüm Çeşidine Ait Kallus Kültürlerinde Fenolik Bileşikler İle Alfa Tokoferol Üretiminin Artırılması: Potansiyel Bir Elisitör Olarak UV-C. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 112-122.
 • ÇETİN, E.S., DALER, S., 2018. Yozgat İli Bağcılığının Değerlendirilmesi. Bahçe, 47 (1): 209-218.
 • DALER, S., ÇETİN, E.S., BAYOĞLU, B., 2018. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Kireç Konsantrasyonlarında PGPR Uygulamalarının Etkileri. Bahçe, 47 (1): 525-536.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • ÇETİN, E. S., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2010. Effects of Sucrose on Phenolic Compounds Production in Cell Suspension Cultures of Vitis vinifera cv. Gamay. IX. International Symposium on Plant Biotechnology, 20-22 Nisan 2010, Santa Clara- Villa Clara, CUBA.
 • ÇETİN, E.S., BABALIK, Z., HALLAÇ TÜRK, F., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2012. The Effects of Different Training Systems on Phenolic Composition in Some Table Grape Varieties. 35th World Congress of Vine and Wine, 18-22 June 2012, İzmir, TURKEY.
 • CETIN, E.S., BOZKURT , A., 2014. The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Against to Drought Stress on Kober 5 BB and 110 R American Grapevine Rootstock. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014 Diyarbakır – Turkey (Özet Bildiri)
 • ÇETİN, E.S., SEÇİLMİŞ CANBAY, H., DALER, S., 2018. Asmada Kallus Kültürleri İle Antosiyaninlerin Üretimi. I. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kongresi (IHSLC 2018) 02-05 Mayıs 2018 Burdur/TURKİYE.
 • SEÇİLMİŞ CANBAY, H., ÇETİN, E.S., DALER, S., 2018. Preparatif Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Tekniği İle Bitki Ekstraktlarından Bioaktif Bileşiklerin Saflaştırılması. I. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kongresi (IHSLC 2018) 02-05 Mayıs 2018 Burdur/TÜRKİYE.
 • YAMAN, C., ÇETİN, E.S., DALER, S., 2018. Yozgat Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Astragalus L. Taksonları ve Bazı Biyolojik Aktivite Özellikleri. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı). 03-05 Mayıs 2018 Yozgat/TÜRKİYE.
 • ÇETİN, E.S., DALER, S., CİVELEK, C., KELES, H., KILIÇ, T., 2018. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Yozgat Koşullarına Adaptasyonlarının İncelenmesi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı). 03-05 Mayıs 2018 Yozgat/TÜRKİYE.
ULUSAL
 • ÇETİN, E.S., GÖKTÜRK BAYDAR, N., 2003. Asmada Anter Kültürü Üzerine Araştırmalar. Biyoteknoloji Kongresi, 23-24 Ağustos 2003, Çanakkale (özet bildiri)
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÇETİN, E.S., 2003. Asma Yaprak Eksplantlarının In vitro Gelişmeleri Üzerine Genotip, Eksplant Tipi ve Besin Ortamlarının Etkileri. Biyoteknoloji Kongresi, 99-104, 23-24 Ağustos 2003, Çanakkale.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÇETİN, E.S., HARMANKAYA, N., 2003. Cardinal Üzüm Çeşidine Ait Tanelerde Farklı Büyüme Safhalarında İçsel Hormonlarda Görülen Değişimler. Bahçe Bitkileri Kongresi, 484-488, 08-12 Eylül 2003, Antalya.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÇETİN, E.S., HARMANKAYA, N., 2003. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma Süresince Tanelerdeki Toplam Fenolik Bileşiklerin Değişimi. Bahçe Bitkileri Kongresi, 487-488, 08-12 Eylül 2003, Antalya.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., HALLAÇ, F., ÇETİN, E.S., BABALIK, Z., 2005. Asmalarda Bir Yaşlı Dallardaki Karbonhidrat İçeriğinin Dönemsel Değişiminin İncelenmesi. VI. Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ.
 • GÖKTÜRK BAYDAR, N., ÇETİN, E.S., HALLAÇ, F., BABALIK, Z., 2005. Üzümlerde Fenolik Madde İçeriklerinin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. VI. Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ
 • BABALIK, Z., ÇETİN, E.S., HALLAÇ TÜRK, F., GÖKTÜRK BAYDAR, N. 2009. Çavuş Üzüm Çeşidinde Fenolik Bileşiklerin Farklı Terbiye Sistemlerine Göre Değişimlerinin Belirlenmesi. VII. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, Manisa.
 • ÇETİN, E.S., GÖKTÜRK BAYDAR, N. 2009. Gamay Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Sakkaroz Uygulamasının Hücre Sayısı, Canlılığı ve Ağırlığı ile Antosiyanin İçeriği Üzerine Etkileri. VII. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, Manisa.
 • ÇETİN E.S., BABALIK, Z., GÖKTÜRK BAYDAR, N. (2012). Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tanelerdeki Toplam Karbonhidrat, Fenolik Madde, Antosiyanin, beta Karoten ve C Vitamini İçeriklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 151-159.
 • DALER, S., ÇETİN, E. S., 2015. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında PGPR Uygulamasının Farklı Düzeylerde Kireç İçeren Ortamlarda Demir Alımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir.
 • ÇETIN, E.S., DALER, S., 2017. Yozgat İli Bağcılığının Değerlendirilmesi, Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017.
 • DALER, S., ÇETIN, E.S., BAYOGLU, B., 2017. Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Kireç Konsantrasyonlarında PGPR Uygulamalarının Etkileri, Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017.

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • BAZI AMERİKAN ASMA ANAÇLARINDA KURAKLIK STRESİ ÜZERİNE MİKORİZAL FUNGUSLARIN ETKİLERİ (Yüksek Lisans Tezi-Tamamlandı).
PROJELER
 • Isparta Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyon Durumlarının İncelenmesi. SDU-BAP -866-M-04- (Yardımcı Araştırıcı)
 • Isparta Koşullarında Farklı Telli Terbiye Şekillerinin Bazı Üzüm Çeşitlerinde Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. SDU-BAP- 1218 M 05 -(Yardımcı Araştırıcı)
 • Bazı Üzüm Çeşitleri İçin Isparta Koşullarında En Uygun Terbiye Şeklinin Belirlenmesi. SDÜ-BAP- 0124 (Yardımcı Araştırıcı)
 • Doku Kültürü Laboratuarının Altyapısının Tamamlanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2004-2005 (Yardımcı Araştırıcı)
 • Asmada Hücre Süspansiyon Kültürleri ile Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK- 106-0-223 (Yardımcı Araştırıcı)
 • Asmada Anter Kültürü Üzerine Araştırmalar. SDÜ-BAP-258 (Yardımcı Araştırıcı)
 • Asmada Hücre Süspansiyon Kültürleri ile Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Araştırmalar. SDU- BAP-1642-D-08 (Yardımcı Araştırıcı)
 • Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Fenolik Bileşik İçerikleri ile Antioksidan ve Antiradikal Aktivitelerinin Belirlenmesi. SDU-BAP- 2551-M-10- (Yardımcı Araştırıcı)
 • Bor Stresinin In Vitro Koşullarda Asmanın Fiziksel, Biyokimyasal ve Moleküler Düzeydeki Etkilerinin Belirlenmesi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)- 2012-Ç-0315- (Yardımcı Araştırıcı)
 • Bazı Üzüm Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonlarının Belirlenmesi. BOZOK BAP- 2014-ZF/A84 (Yürütücü)
 • Sağlık ve Gıda Sektöründe Yeni Bir Trend: Antosiyaninler. KOSGEB (ArGe İnovasyon Projesi) Yürütücü
 • Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Mikorizal Fungusların Etkileri. Bozok BAP-2015 FBE/ T 214 (Yürütücü)
 • Yozgat İli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu. Bozok BAP -2015 ZF/A207 (Yardımcı Araştırmacı)
 • Atık Bir Materyal Olan Üzüm Cibresinin Karanfilin Vazo Ömrü Üzerine Etkileri. Tübitak/115O857 (Yardımcı Araştırmacı)
 • Yozgat Bağcılığını Geliştirme Projesi, Yozgat Valiliği, İl Özel İdare Projesi (Yürütücü)
 • Ağır Metal Stresi Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin (PGPR) Etkileri. Bozok BAP - 6602b-ZF/17-109- (Yürütücü)
 • Royal Üzüm Çeşidinde In Vıtro Koşullarda Mutajen Uygulamalarının Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri. Bozok BAP- 6602b- ZF/17-136- (Yürütücü)
 • Yozgat Şefaatli İlçesi Modern Bağ Tesisi, KOP-TEYAP Projesi (Yürütücü)
 • Asmada Kuraklığa Dayanımda Strigolaktonların Etkilerinin İncelenmesi. Bozok BAP-6602c-ZF/18-164-(Yürütücü)
Son Güncelleme: 01.02.2019 13:46:22