KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Tarla Bitkileri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ozgedoganay.erbas@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ozgedoganay.erbas@bozok.edu.tr
Telefon: 05424786327 / 4460 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Ziraat Fakültesi (Fen Bilimleri Enstitüsü)Tarla BitkileriTarla Bitkileri2018
Yüksek LisansBozok Üniversitesi / Ziraat Fakültesi (Fen Bilimleri Enstitüsü)Tarla BitkileriTarla Bitkileri2012
LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Ziraat FakültesiTarla BitkileriTarla Bitkileri2008

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Z. Mut, H. Akay, Ö. D. Erbaş, 2015. Hay Yield and Quality of Oat (Avena sativa L.) Genotypes of Worldwide Origin. International Journal of Plant Production, 9(4): 507-522.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2018. Variation of Some Physical and Chemical Quality Traits of the Grains in Different Parts of the Oat Panicle. International Journal of Agriculture & Biology, 20: 268‒276.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2018. Grain yield, quality traits and stability for grain yield in local oat cultivars. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 18(1): 269-281
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2018. Evulation of hay yield and quality traits of oat genotypes at different locations. Revista de la Facultad Agronomia de La Universidad del Zulia, 35(2).
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2016. Grain Yield and Some Quality Traits of Different Oat (Avena sativa L.) Genotypes. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 2(12):83-88.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2016. Kavuzsuz Yulaf Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 96-105.
 • Erbaş Köse, Ö. D., Bozoğlu, H. and Mut, Z. 2017. Yozgat koşullarında yetiştirilen yeşil mercimek genotiplerinin verimine ekim sıklığının etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (Özel Sayı), 351-355.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2017. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1):85-95.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2017. Farklı Yulaf (Avena sativa L.) Çeşitlerinin Kimyasal Kalite Özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J AGR SCI). 27(3): 347-356.
 • Z. Mut ve Ö. D. Erbaş Köse, 2018. Tritikale genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 33(1): 47-57.
 • F. Yalçın, Z. Mut, Ö. D. Erbaş Köse. 2018. Afyonkarahisar ve Yozgat Koşullarında Yüksek Verim Sağlayacak Uygun Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2): 46-59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • A. Gülümser, Z.Mut, Ö.D.Erbaş, 2010. Effects of Sowing Date and Cultivar on Grain Yield and Some Yield Components of Chickpea. 5th international Food Legumes Research Conference (IFLRC V) & 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). April 26-30, Antalya, 107.
 • Z. Mut, A. Gülümser, İ. Sezer, H. Akay, F. Öner, Ö.D. Erbaş, 2011. Grain yield and quality traits of local oat genotypes. Agrisafe Final Conference, Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture, March 21-23, Budapest, Hungary, 98-101.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, 2016. Yozgat’ın Bitkisel Üretiminde Tahıl ve Baklagillerin Önemi. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Yozgat.
 • Z. Mut, Ö. D. Erbaş, H. Akay, 2016. Grain yield and some quality traits of different oat (Avena sativa L.) Genotypes. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016” Jahorina, October 06 - 09, 2016.
 • Z. Mut, H. Akay, Ö. D. Erbaş, 2017. PerformanceoOf Local Oat Genotypes at Different Locations. VIII International Scientific Agriculture Symposium. Jahorina, October 05 - 08, 2017.
 • Erbaş Köse, Ö. D., MUT, Z. 2017. Yeşil Mercimeğin Dünya, Türkiye ve Yozgat’taki Durumu.İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 26-28 Ekim, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Gülümser E. Mut Z. Ergin N. Erbaş Köse Ö D. 2018. Determination of Yield and Agricultural Characteristics of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes Yozgat Egological Conditions. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April, Kastamonu.
 • Erbas Köse Ö. D., Mut Z. 2018. Geçmisten günümüze mercimek ve yıllar itibariyle Yozgat’taki durumu. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Yozgat.
 • Erbas Köse Ö. D., Mut Z. 2018. Tahıl ve tahıl ürünlerinin insan beslenmesi ve sağlık açısından önemi, Yozgat’ta tahılların durumu. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Yozgat.
 • Erbas Köse Ö. D., Mut Z. 2018. Effects of Seed Size and Sowing Density on Yield and Some Quality Traits of Two Green Lentil (Lens culinaris Medic.) Cultivars. International Agricultural Science Congress, 09-12 May, VAN.
 • Erbas Köse Ö. D.,Bozoglu H., MUT Z. 2018. The Effects of Sowing Frequency on Seed Yield Components in Winter Grown Green Lentil (Lens culinaris Medic.). International Agricultural Science Congress, 09-12 May, VAN.
ULUSAL
 • Mut, Z., Akay, H., Sezer, İ., Gülümser, A., Öner, F., Erbaş, Ö.D., 2011. Farklı Orijinli Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Samsun Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Tespiti. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, 88-93.
 • Ö. D. Erbaş, Z. Mut, 2013. Saf Hat Yulaf Genotiplerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin belirlenmesi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 821-828.
 • Erbaş, Ö.D., Bozoğlu, H., Mut, Z. 2017. Yozgat Koşullarında Yetiştirilen Yeşil Mercimek Genotiplerinin Verimine Ekim Sıklığının Etkisi 12. Tarla Bitkileri Kongesi, Kahramanmaraş, Eylül 12-15.

DİĞER

PROJELER
 • Saf Hat Yulaf Genotiplerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, A.F.F.Z./2011-28. Projede Araştırıcı, 2011-2013.
 • Yozgat Koşullarında Bazı Tritikale Genotiplerinin Verim, Verim Öğeleri ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014 ZF/A106, Projede Araştırıcı, 2014-2016.
 • Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Yulaf Genotiplerinin Ot Kalitesinin Belirlenmesi. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014 ZF/A142, Projede Araştırıcı, 2014-2017.
 • Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Yulaf Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, TOVAG (114O273), Bursiyer, 2014-2017.
 • Orta ve Batı Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yerel Yulaf Genotiplerinin Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Sıcak İklim TahıllarıLisans4
Son Güncelleme: 04.06.2018 10:25:16