KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nurgun.topalli@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nurgun.topalli@bozok.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraSelçuk Üniversitesi / Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler/Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisat2012
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat2006
LisansUludağ Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2017 : İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • The structure and sustainability of current account deficit: Turkish evidence from regime switching.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Kriz Sonrası Uygulanan IMF Tipi İstikrar Programları ve Ekonomik Etkileri: Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği
 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007
 • Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi Türkiye Örneği (1995-2008)
 • Energy Consumption and Economic Growth in Turkey : An Empirical Analysis.
 • Threshold effects of renewable energy consumption among the G20 countries: asymptotic and bootstrap test for linearity and non-linearity in a TAR approach
 • Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: 1963-2011.
 • Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi.
 • Milli Gelir, Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketimi: Türkiye İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi
 • Doğrudan Sermaye Yatırımları, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Örneği
 • The Rebound Effect: Empircal Evidence From Turkey.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Yüksek Teknoloji İhracatı Arasında Bir Nedensellik İlişkisi
 • C02 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi
 • Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
 • Mena Ülkelerinde Borç Servisi ve Doğrusal Olmayan Yaklaşım
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • İkiz Açık Hipotezi: Türkiye

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Para Kriz Modelleri ve Rusya Krizi
 • Dolaysız Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği
 • Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Enerji Etkinliği Enerji Tasarrufu Sağlar mı?
 • Enerji Etkinliği ve Geri Tepme Etkisi (Rebound Effect).
 • Turizm Sektörü ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği
 • Doğrudan Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Bağımsız Devletler Topluluğu için Ampirik Bir Uygulama
 • TOWARDS TO GREEN ECONOMY: ENVİRONMENTAL KUZNETS CURVE FOR C02 IN TURKEY
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Yüksek Teknoloji İhracatı Arasında Bir Nedensellik İlişkisi
 • Rekabet Kavramına Yeni Bir Alternatif Yaklaşım: Sistemik Rekabet
 • İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
 • EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE C02 ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: BRICS VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 • EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ PANEL GRANGER NEDENSELLİK YAKLAŞIMI: BRICS VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ULUSAL
 • Kırsal Turizm ve Coğrafi İşaretler: Yozgat Örneği

KİTAPLAR

 • 1 Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler, Bölüm adı: (Kırsal Kalkınmadan Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru: Coğrafi İşaretler)

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Son Güncelleme: 18.02.2018 16:34:11