KİŞİSEL BİLGİLER

Yrd. Doç. Dr. Hazal Ilgin BAHÇECİ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hazali.bahceci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hazalilgin@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmit / 1989
Uzmanlık Alanları: Kentsel ekonomi politik, Kentleşme politikası, Yerel Yönetimler, Çevre Politikası

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu YönetimiKamu Yönetimi2016
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu YönetimiKentleşme ve Çevre Sorunları2013
LisansGazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi2011
LisansGazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler2012

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2016): “Capital Accumulation as a Tool for Urban Rent in Turkey”, Journal of US-China Public Administration, V.13, N.2 February, S.N. 124, ss. 122-135
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Kemal Görmez (2016). Discussions of Local Autonomy in Turkey, Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online]. No.4, 154-162. Available from: http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs
 • Hazal Ilgın Bahçeci (Ocak 2017):"Neoliberalizmin Kentsel Mekandaki Tezahürü Olarak Kentsel Dönüşüm", Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, V.5, I.1, 36-47
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Şenol Uzun (2017): "Türkiye'de Uluslararası Göç ve Yerel Politika",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.4
Diğer Ulusal Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci (Eylül, 2017): "Doğal Afet Söyleminden Neoliberal Kentsel Politikalara: İstanbul'un Sel ile İmtihanı, Bilim ve Ütopya, S. 279, Y.23, s. 49-56

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Kemal Görmez, Özhan Değirmencioğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2012): “Türkiye’de Enerji ve Çevre Politikaları: İnsan ve Doğa İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme”, X. Kamu Yönetimi Forumu Bursa, Uludağ Üniversitesi (Tam metin: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Ed. Bekir Parlak,, TODAİE, Ankara, s.723-738)
 • Özhan Değirmencioğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2013) : “Yönetişimin Kayıp Üçgeni: Gezi Parkı Olayları Üzerine Teorik Bir İnceleme”, XI. Kamu Yönetimi Forumu Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2014): “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Değişim ya da Değişmeyen Kamu Yönetimi”, XII. Kamu Yönetimi Forumu Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi (Tam metin: Kamu Yönetiminde Değişim, Ed. F. Neval Genç, s.1-19)
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2014): “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyelerinde Yerel Hizmetlerin Organizasyonu”, XI. Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tam metin: Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Ed. Deniz İşçioğlu, KKTC, s. 359-372)
 • Kemal Görmez, H. Tuğba Eroğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2017): Küreselleşme, Göç, Göç Yönetimi ve Türkiye, 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ
ULUSAL
 • Kemal Görmez, Harika Uçar Altınışık & Hazal Ilgın Bahçeci (2013): "Muhafazakarlık, Neoliberalizm, Kentsel Dönüşüm ve Kimliksiz Kentler”, VIII. Kamu Yönetimi Sempozyumu Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi (Tam Metin: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Eds. Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya & A. Aydın, Pegem yayınları, Ankara, s. 355-360
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2017): Ekolojik Katil: Homo Sapiens, II: Kentfor: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Çevre Yönetimi, Tekirdağ

KİTAPLAR

 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci(2017): "Adaptation problem of Syrian immigrants: A case study of Mersin, Turkey", In: Art, Economics and Politics in Modern Turkey, Ed: William Sayers, AGP Research, London&İstanbul, 109-116
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2017): "Kent, Kentsel Kimlik ve Demokrasi İlişkisi", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Mahmut Güler ve Menaf Turan, Marmara Belediyeler Birliği Yayınlarıi İstanbul, C.2, 345-359
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Kemal Görmez (2018): "Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Pratiği", Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi & Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 105-122).

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives
 • Enderun Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği