KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: yunus.yoldas@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yunus_yoldas@hotmail.com
Telefon: 03542421040 / 6623 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Çayıralan/ YOZGAT
Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraViyana Üniversitesi / Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi2000
Yüksek LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1996
LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1996

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2003 - 2013 : Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 2013 - 2017 : Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 2017 - 2018 : Doç.Dr. Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Prof.Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2004 - 2005 : Bölüm Başkanı: ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
 • 2015 - 2017 : Anabilim Dalı Başkanı: ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanı: Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • 2017 - Devam Ediyor : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Y.Yoldaş, “Max Weber’in (Siyasi) Sorumluluk Etiği Anlayışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi C.12, S.2, 199-218. 2007
 • A. Ekmekci, Y. Gürol, Y.Yoldaş, “Organizational Existence From Different Approaches: Adaptation and Surviving of Organizational Form”, Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences), C.6 S.2 S.15-28. 2008
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Niklas Luhmann’ın Demokrasi Teorisi”, Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, Sayı-7/2, 575-584. 2010
 • Ö. Becerik Yoldaş, Y.Yoldaş, Political Education in Turkey, Germany and Austria. A Comparative Study. International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 11, Special Issue - June 2011.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, The Cultural Memory of Society: A Systems Theoretical Approach The International Journal of Critical Cultural Studies, Volume 11, Issue 4, October 2014, pp.21-27. Published Online: October 16, 2014.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, The Impact of Political Manipulation (Heresthetics) on Democracy in Turkey The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, Volume 13, Issue 2, pp.13-20. Published Online: January 16, 2015.
 • Ö. Becerik Yoldaş, Y.Yoldaş, Cultural Reflections of Value Changes in Turkey, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 10, January 2015. P.P. 66 – 72.
 • Ö. Becerik Yoldaş, Y.Yoldaş, “Entstehung der Zensur und ihre Praxis in der Türkei”, Electronic Journal of Political Science Studies; Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi; Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien; January 2016 Vol:7 No:1, pp.38-54.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Y.Yoldaş, Ü.Varlık, “Responsibility Ethic, Its Appliciation and Globalization”, The Challenges To The Education and Science In The Context of Globalization Bourgas Free University, pp38-45, 2004, Bourgas, BULGARIA
 • Y.Yoldaş, Ü.Varlık, “The political system in Bosnia and Herzegovina”, International Symposium on Bosnia and Herzegovina from Past to Present 28-30 April 2005, 219-230, Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY.
 • Y.Yoldaş, “Politische Partizipation und Verdrossenheit in der Türkei nach 1980”, XXX. Deutschen Orientalistentag Orientalistik im 21.Jahrhundert Welche Vergangenheit Welche Zukunft, Online Veröffentlichung, Albert –Ludwigs- Universität Freiburg. Freiburg im Breisgau 24.-28. September 2007, DEUTSCHLAND
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Dünya Toplumu Siyaseti ve Küresel Barış”, (World Society Politics And Global Peace) V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Barış’ (V. International NGO's Conference: ‘Global Peace’. 24-26 October 2008 Çanakkale-TURKEY.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Jürgen Habermas’ın Müzakereci Demokrasi Teorisi”, (The Deliberative Democracy Theory of Jürgen Habermas) I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu (I International Deliberative Democracy Symposium, April 15-16 2009), İstanbul – TURKEY.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Kommunalwahlen und Wählerverhalten in der Türkei vom 29. März 2009”, 31. Deutscher Orientalistentag, Spiegelungen Projektionen Reflektionen. Philipps-Universität Marburg, 20.-24 September 2010, DEUTSCHLAND
 • Y.Yoldaş, Sosyal Bilimsel İşlevselcilik ve Eğitim. International Conference on New Horizons in Education, June 10-12 2015, Barcelona, Spain
 • Ö. Becerik Yoldaş, Y.Yoldaş, “Coalition Governments and Their Structures in Turkey”, 22nd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, March 22-25, 2016 in Lisbon, Portugal, pp.44-53
 • Ö. Becerik Yoldaş, Y.Yoldaş, “A NEW POLITICAL PERSPECTIVE: SIMULATIVE DEMOCRACY”, 23rd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, April 27 – 30, 2016 in Venice, Italy pp.63-63
 • Y.Yoldaş, “ Paradoxes of Democracy: Trust in Democracy”, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, Italy – January 25-28, 2017
ULUSAL
 • Y.Yoldaş, “Sosyal Hareketlere Sistem Kuramı Yaklaşımı”, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Eşitlik’, 163-169, Çanakkale, 2005
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Modern Toplumlarda Etik Değerlere Sistem Yaklasımı”, Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler. İstanbul Kültür Üniversitesi, 08-11 EYLUL 2009, Foça – İzmir

KİTAPLAR

 • Y. Yoldaş, “Verwaltung und Moral in der Türkei”, (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; 405), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2000.
 • Y. Yoldaş, “Das politische System der Türkei”, (Europäische Hochschulschriften: Reihe 31, Politikwissenschaft; 557), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2008.
 • Y. Yoldaş, “Toplumun Siyaseti”, 1. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul 2011.
 • Y. Yoldaş, “Toplumun Siyaseti”, 2. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul 2013.
 • Y. Yoldaş, “Sistem Kuramı”, 3. Baskı, Derin Yayınları, İstanbul 2013.
 • Y. Yoldaş, “Das türkische Parteiensystem im Wandel”, In: Leiße, Olaf (Hrsg.): Die Türkei im Wandel. Innen- und außenpolitische Dynamiken. Baden-Baden: Nomos Verlag 2013.
 • Ö. Becerik Yoldaş & Yunus Yoldaş, "G8 Gruppe der Acht", içinde: Wolfgang Gieler (Haz.), Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entstehung - Struktur - Perspektiven. Ein Handbuch, 2. Aufl, Lit Verlag, Berlin 2015, s. 387-397.
 • Yoldaş, Yunus / Gümüş, Burak / Gieler, Wolfgang (Haz.), “Die Neue Türkei Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan”, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015.
 • Yunus Yoldaş, "Die neue Führung der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan. Die Präsidentenwahl am 10. August 2014", içinde: Yoldaş, Yunus / Gümüş, Burak / Gieler, Wolfgang (Haz.) Die Neue Türkei.Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015, S. 99-118.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Niklas Luhmann'ın Din Teorisi”, in Dr. Tufan Çötok&Yusuf Şahin(Ed.) Social Sciences:A Fresh Start,Dobra Knjiga d.o.o Sarajewo,Bosnia and Herzegowina 2016, pp.440-445
 • Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Haz.), “Deutsch-Türkische Beziehungen Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte”, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2017.
 • Ö. Becerik Yoldaş & Yunus Yoldaş, "Cultural Diplomacy – kulturelle Aspekte der deutsch-türkischen Beziehungen". içinde: ,Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Haz.), Deutsch-Türkische Beziehungen Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2017.
 • Y.Yoldaş, Ö. Becerik Yoldaş, “Niklas Luhmann'ın Sosyal Sistem Olarak Öz Üretimli Toplumun Ekonomisi Teorisi”, içinde: Durmuş Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli: Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Paradigma Akademi, 2017. s.537-548.
 • Y.Yoldaş, “Batı Avrupa’nın Siyasal Sistemleri”, içinde: Durmuş Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli: Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Paradigma Akademi, 2017. s.405-433.
 • Y.Yoldaş, “Toplumun Bilim Kültürü: Bir Sistem Teorik Yaklaşım”, içinde: Durmuş Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Paradigma Akademi, 2017. s.107-113.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Teşvik Ödülü 2008
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Alman Şarkiyat Cemiyeti (Deutsche Morgenländische Gesellschaft- DMG)
 • Avusturya Siyaset Bilimi Cemiyeti (Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft -ÖGPW)
 • Kültürel Diplomasi Enstitüsü (Institute for Cultural Diplomacy -ICD)
EDİTÖRLÜKLER
 • Yoldaş, Yunus / Gümüş, Burak / Gieler, Wolfgang (Haz.), “Die Neue Türkei Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan”, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015
 • Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Haz.), “Deutsch-Türkische Beziehungen Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte”, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2017.
YÖNETİLEN TEZLER
 • Ç. Emin Demirbaş, 'Normatif Uluslararası İlişkiler Teorileri Açısından İnsan Hakları', ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 06.2008-06.2010
 • A. Sağıroğlu, 'Doğu Coğrafyasında Radikal Terörizm', ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 06.2010-02.2012
 • B. Yalım, ‘Yugoslavya’nın Dağılmasının Dış Politikaya Etkileri’ ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2010-09.2012
 • B. Şenel, ‘İsrail Devletinin Kuruluşunda Türkiye’nin İsrail’i Tanıma Süreci’ ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2012-2013
 • Theophillus F. Waluyo, ‘Endonezya ve Türkiye’nin Kültürel Diplomasisi: Karşılaştırmalı Araştırma’, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2013-2015
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • International Symposium on Bosnia and Herzegovina from Past to Present 28-30 April 2005, Çanakkale Onsekiz Mart University, Chairman of the Organization Committee
Son Güncelleme: 19.07.2018 10:33:24