KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Asli KAHRAMAN ÇİNAR

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: asli.kahraman@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aslikahramancinar@gmail.com
Telefon: 0535
Doğum Yeri ve Tarihi: Adana / 1981
Uzmanlık Alanları: Eski Çağ Tarihi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihEskiçağ Tarihi2016
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler ÜniversitesiTarihEskiçağ Tarihi2012
Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyalDinler Tarihi2009
LisansErciyes Üniversitesi / Fen-Edebiyat FakültesiTarih2004

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2009 - 2017 : Araştırma Görevlisi
 • 2017 - Devam Ediyor : Yardımcı Doçent

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • “Hititlerde Tanrı Ve Tanrıçalara Atfedilen Bazı İsim, Sıfat, Unvan ve Yakıştırmalar”, Route Educational and Social Science Journal, Volume 1(2), ss 231-240, Temmuz 2014
 • "Bozkır Kültür Çevresinde Geyik İnancı ve Geyik Kurbanı", Journal of History and Future, Vol.2, No.1, 2016.
 • "Bozkır Kültür Çevresinde Kurt ve Adlandırması", Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume.6, 2016.
 • "Bozkır Kültür Çevresinde Geyik Mitleri", Route Educational and Social Science Journal, Volume 3(2), April 2016.
 • “Bozkır Kavimlerinin Kültüründe Kartal Motifi”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume.8, 2017.
 • "Bozkır Kültür Çevresinde Geyikli Taşlar", Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume 9. 2017.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • “III. Hattusili’nin Tanrıya Adanmasının İlahi Dinlerdeki Tanrıya Adanma Örnekleriyle Karşılaştırılması”, 8.Hititoloji Kongresi, Eylül 2011, Warsova/Polonya
 • Türk Dünyasında Kurt Motifinin Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi, 1. uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozumu, 19-21 Nisan 2018, İstanbul
 • Yozgat ve Çevresinde İlk Ticari Faaliyetler, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Yozgat
 • Anadolu’da Yaşayan Hitit Mirası”; Uluslararası Medeniyet Kongresi, Ocak 2014, İstanbul
 • “Osmanlıca El Yazması Hititoloji Konulu Bir Eser Üzerine Değerlendirme: Bir Profesörün Dersleri”, IX. Hititoloji Kongresi, Eylül 2014 Çorum
 • “Numbers In Anatolian Believes And Rituals From Past To Present”, 15th International Academic Conference, 14-17 Nisan 2015, Roma/ İtalya
 • “Yozgat Şehir Merkezinde Antik Bir Kent: Mercimektepe Höyük", Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Yozgat
 • "M.Ö II. Binde Anadolu Medeniyetlerinde Bilinen Yeraltı Zenginlikleri", I. Uluslararası Yeraltı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Ekim 2016, Yozgat
 • "İlkçağ Toplumlarında Gençlerin Ahlaki Sorunları, Sümer'de Bir Babanın Oğluna Nasihatı", Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Ekim 2016, Sinop
 • “Bozkır Kültüründe Şamani Bir Unsur Olarak Kartal”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017, Niğde
 • “Hitit Antik Şehri Zippalanda’nın Yozgat Turizmi Açısından Değeri” II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Yozgat
 • “İlkçağ Kültürlerinde Sudan Çıkan Kurtarıcı Motifi” , II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya.
ULUSAL
 • “Eskiçağ Toplumlarında Değer Algısı Üzerine Bir Değerlendirme; Hitit Örneği; Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ekim 2013, Konya
 • “İslam Öncesi Türk Devletlerinde Siyasal Ahlak Algısı, Orhun Abideleri Örneği”, Türk-İslam Siyasal Düşüncesi Kongresi, Ekim 2015, Aksaray.

KİTAPLAR

 • “A Short of Note about the Dailiy Lives of Anatolian Women in Prehistoric Periods”, Current Topics in Social Sciences, St. Kliment Ohridski University Press, 2016, Sofia
Son Güncelleme: 16.11.2018 11:39:05