KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Ömer Faruk KARACA

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Biyosistem Mühendisliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: omerf.karaca@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ofkaraca@gmail.com
Telefon: 05428440104 / 1659 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ADANA / 1979
Uzmanlık Alanları: Yapay Sinir Ağları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tarımsal Modelleme

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGaziosmanpaşa Üniversitesi / ZiraatBiyosistem MühendisliğiArazi ve Su KaynaklarıDevam Ediyor
Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / ZiraatTarımsal Yapılar ve SulamaTarımsal Yapılar ve Sulama2010
LisansÇukurova Üniversitesi / ZiraatTarımsal Yapılar ve SulamaSulama2004

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2010 - Devam Ediyor : Araştırma Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Elimination of lime causing clogging in emitters by chemical methods in drip irrigation
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Rural Development and Biosystems Engineering in Turkey

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Rural Development and Biosystems Engineering in Turkey
 • The Use Of Electromagnetic Sensors to Determine Soil Salinity in Areas Irrigated With Irrigation Return Flows in Southern Turkey
 • Possibility of using EM38 device to determine the extent and severity of soil salinity: A case study in the Lower Seyhan Plain, Turkey
ULUSAL
 • Arıtılmış Atıksularla Sulamanın Toprak Tuzluluğu Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
 • İklimsel Parametrelerdeki Değişikliklerin Mısır Verimi Üzerine Etkisi
 • Mısır Hatlarında Su Stresinin Dane Tutma Oranına Etkisi
 • Alt Toprak Katmanlarındaki Tuzluluğun Belirlenmesinde EM38 Tuzluluk Ölçer Aletinin Kullanılabilirliği
 • Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verime Etkisi
 • Sulamadan Dönen Suların Tarımda Kullanımının Sürdürülebilirliği
 • Bursa Bölgesi Sulama Şebekelerinin Sulama Oranı ve Su Temin Oranı Göstergeleri ile Değerlendirilmesi
 • Göksun Sulama Şebekesinin Performans Değerlendirmesi
 • Devredilen Sulama Şebekelerinde Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Aşağı Seyhan Ovasında Mevcut Su Yönetimi ve Sürdürülebilirliği
 • Sulu Tarım Alanlarında Su, Tuz ve Nitrat Bütçesinin CBS Ortamında Saptanması: Aşağı Seyhan Ovası Örneği
Son Güncelleme: 26.03.2018 15:09:37