KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Sevim ÖZULUKALE

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sevim.ozulukale@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hidrojeologsevim@hotmail.com
Telefon: 03542421001 / 1804 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ
Uzmanlık Alanları: Hidrojeoloji, hidroloji, jeotermal enerji, sıcak ve mineralli sular

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜJeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği BölümüHidrojeoloji Mühendisliği Programı2017
Yüksek LisansFırat Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüUygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı2010
LisansAnadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesiİşletme2011
LisansFırat Üniversitesi / Mühendislik FakültesiJeoloji Mühendisliği Bölümü2006
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açıköğretim FakültesiAdaletDevam Ediyor

İDARİ GÖREVLER

  • 2017 - 2017 : Bozok Üniversitesi, 10. Spor ve Bahar Şenlikleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Üyeliği-2017

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2016. Hydrogeochemical and Environmental Isotopic Survey in Saraykent (Yozgat) Geothermal Field, Central Anatolia, Turkey, European Geothermal Congress (EGC) Proceeding, 19-24 September 2016, Strasbourg, France (Tam Metin).
ULUSAL
  • Özulukale, S., Çetindağ, B., 2010. : Fırat Üniversitesi Kampus Alanındaki Yeraltı Sularının İçme Suyu Olarak Kullanımının İncelenmesi (Investigation of Use As Drinking Water of Groundwater in the Campus Area of Firat University, Elazig, Turkey), IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 121-122, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ (Özet Metin).
  • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Saraykent (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Saraykent (Yozgat) Geothermal Waters), MÜHJEO’2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 513-520s, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon (Tam Metin).
  • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Akdağmadeni (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Akdagmadeni (Yozgat) Geothermal Waters), III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi. Sempozyum Bildiriler Kitabı, 127-138s, 4-6 Kasım 2015, Ankara (Tam Metin)

DİĞER

ÖDÜLLER
  • Jeoloji Mühendisliği Bölüm 2. liği
PROJELER
  • “Fırat Üniversitesi (Elazığ) Kampüs Alanındaki Yeraltı Suyu Kimyası ve Kalitesi” adlı FÜBAP 1639 nolu projesinde araştırmacı, 2010
  • "Saraykent ve Akdağmadeni (Yozgat) Sıcak ve Mineralli Sularının Kökeninin Belirlenmesine Yönelik Hidrojeokimyasal ve İzotopik Ölçüm ve Değerlendirme Çalışması" konulu, Proje No:014D09602007 olan Hacettepe Üniversitesi 6080 Destek Projesi'nde araştırmacı, 2015.
Son Güncelleme: 10.01.2018 16:08:40