KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE

Birim: Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Alt Birim: İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü
İdari Unvan: Yüksekokul Müd. Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sevim.ozulukale@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hidrojeologsevim@hotmail.com
Telefon: 03542421001 / 1804 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Hidrojeoloji, hidroloji, jeotermal enerji, sıcak ve mineralli sular, izotop, işletme ve İSG

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜJeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği BölümüHidrojeoloji Mühendisliği Programı2017
Yüksek LisansFırat Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüUygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı2010
LisansAnadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesiİşletme2011
LisansFırat Üniversitesi / Mühendislik FakültesiJeoloji Mühendisliği Bölümü2006
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açıköğretim FakültesiAdaletDevam Ediyor

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2008 - 2011 : Bozok Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi
 • 2011 - 2017 : Hacettepe Üniversitesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Araş. Gör.
 • 2017 - 2018 : Bozok Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Dr.
 • 2018 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni SYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - 2018 : İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Akdağmadeni SYO, Müdür Yardımcısı
 • 2017 - 2017 : Bozok Üniversitesi, 10. Spor ve Bahar Şenlikleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Üyeliği-2017

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2016. Hydrogeochemical and Environmental Isotopic Survey in Saraykent (Yozgat) Geothermal Field, Central Anatolia, Turkey, European Geothermal Congress (EGC) Proceeding, 19-24 September 2016, Strasbourg, France (Tam Metin).
ULUSAL
 • Özulukale, S., Çetindağ, B., 2010. : Fırat Üniversitesi Kampus Alanındaki Yeraltı Sularının İçme Suyu Olarak Kullanımının İncelenmesi (Investigation of Use As Drinking Water of Groundwater in the Campus Area of Firat University, Elazig, Turkey), IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 121-122, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ (Özet Metin).
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Saraykent (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Saraykent (Yozgat) Geothermal Waters), MÜHJEO’2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 513-520s, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon (Tam Metin).
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Akdağmadeni (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Akdagmadeni (Yozgat) Geothermal Waters), III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi. Sempozyum Bildiriler Kitabı, 127-138s, 4-6 Kasım 2015, Ankara (Tam Metin)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Jeoloji Mühendisliği Bölüm 2. liği
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türkiye Jeotermal Derneği Üyesi
PROJELER
 • “Fırat Üniversitesi (Elazığ) Kampüs Alanındaki Yeraltı Suyu Kimyası ve Kalitesi” adlı FÜBAP 1639 nolu projesinde araştırmacı, 2010
 • "Saraykent ve Akdağmadeni (Yozgat) Sıcak ve Mineralli Sularının Kökeninin Belirlenmesine Yönelik Hidrojeokimyasal ve İzotopik Ölçüm ve Değerlendirme Çalışması" konulu, Proje No:014D09602007 olan Hacettepe Üniversitesi 6080 Destek Projesi'nde araştırmacı, 2015.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018JM410.1 HidrojeolojiLisans4
2018TBT122.1 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı IILisans3
Son Güncelleme: 21.10.2018 12:33:11