KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Ebubekir GÜNGÖR

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ebubekir.gungor@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ebubekir_66@hotmail.com
Telefon: 03542421021 / 2625 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Türkistan Tarihi, Ceditçilik, Kırgız Tarihi, Türkistan Türk Boyları

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAkdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihGenel Türk tarihi2013
Yüksek LisansKırgız Türk Manas Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihTarih2008
LisansErciyes Üniversitesi / Yozgat Fen Edebiyat FakültesiTarih2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yardımcı Doçent
 • 2010 - 2013 : Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2014 - Devam Ediyor : Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2015 - 2017 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcısı
 • 2013 - Devam Ediyor : Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2015 - 2018 : Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi Müdürü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Kırgız Milli Aydınlarına Karşı Bolşevik Terörü: Repressiya (1937 – 1938)”, History Studies, Cilt 10, Sayı 4, Haziran 2018, ss. 103-120.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “1898 Fergana Olayları ve II. Abdülhamid Han”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, Nisan 2018, ss. 499 - 516.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Kırgızistan’da Sosyalist Turan Düşüncesi Ve Bolşeviklerin Sosyal Turan Partisi Suçlamaları”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 11, Sayı XXXIII, Mart 2018, ss. 719-746.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “1898 Fergana Olaylarının Ekonomik Sebepleri”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 3 Güz 2017, ss. 35 – 65.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Kırgız Matbuatının Ortaya Çıkmasında Ceditçiliğin Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5/ Sayı 3, 2016, ss. 387-400.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Bolşevik İktidarından Önce Geleneksel Kırgız Aydınları. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Güz 2016, ss. 56-73.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Kırgızların İlk Modern Tarihçisi Osmonaalı Sıdıkuulu", Türkiyat Mecmuası, C. 25/Sayı 2, Güz, 2015, ss. 245-263.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • GÜNGÖR Ebubekir, Kırgızistanda Bolşevik Komitelerin Kurulması ve Kırgızlar, Akademik Hassasiyetler Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Mayıs 2017, ss. 71 - 84.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • GÜNGÖR Ebubekir, "XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Osmanlı Dönemi Aydıncık’ın (Kızıl Künbed) Nüfus ve Ekonomik Durumu", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Türkiye, 03-05 Mayıs 2018.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Stalin Dönemi Kırgızistan’da Repressiya (1937 - 1938): Kırgız Milli Basınının Kurucularından Murat Salihov", 20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası'ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Almatı/Kazakistan, 24 - 27 Nisan 2018.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Sovyet İktidarının Kırgız Bozkır Ekonomisine Komünizm Çerçevesinde Yaklaşımı", 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 25 - 27 Ekim, 2017.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Ahmet Yesevî ye Göre XII Yüzyıl Türk Toplumunda İdeal Din Ve Devlet Adamı Profili", Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul/Türkiye, 26-28 Eylül 2016, ss. 309-322.
 • GÜNGÖR Ebubekir, 1838 Nüfus Sayımına Göre Aydıncıkın (Kızıl Künbed) Nüfus Yapısı, Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 05-07 Mayıs 2016.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Kıgızlarda Sovyet Dönemi Latin Alfabesine Geçme Tartısmaları ve I. Bakü Türkoloji Kongresi", III. Uluslararası Türk Dünyası Arastırmaları Sempozyumu, Bakı, Azerbaycan, 25-27 Mayıs 2016.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Kırgız Matbuatında Kazan ve Ufa'nın Yeri, Uluslararası Sosyal Bilimlere Yaklasımlar Kongresi, Varsova, Polonya, 17-19 Eylül 2015.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Kırgızların Ilk Modern Aydını Isenaali Arabayev'in Siyasi Fikirleri", 11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabad, 10 - 16 Haziran 2013.
 • GÜNGÖR Ebubekir, "Kırgızlarda Erkek Bas Giyimleri Ve Kırgız Kültüründeki Yeri", Türk Dünyası: Tarihin Derinliklerinden Gelen Kök, Dil Ve Kültür Ortaklıgı, Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Astana, 28-29 Nisan 2011.

KİTAPLAR

 • GÜNGÖR Ebubekir, Repressiya: Kırgızistan’da Siyasi Baskı Sürgün ve Yokediliş (1917 - 1938), Bengü Yayınları, Ankara, 2018.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Aydıncık Nüfus Defterleri (Nahiye-i Kızılkünbed 1838 - 1841), Aydıncık Belediyesi Yayınları, Ankara, 2017.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Bozkırda Bir Ceditçi Kırgızistan'ın Rehberi Moldoke Isenaali Arabayev, IQ Kültür Sanat Yay., Istanbul, 2013.
 • GÜNGÖR Ebubekir, Türkistan'da Fikir Akımları, IQ Kültür Sanat Yay., Istanbul, 2011.
 • KİTAPTA BÖLÜM
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Sovyet Kırgızistan'ında Represyanın Başlaması ve Türkistan Milli Birlik Komitesi”, Tanrı Dağlarının Anadolu’daki İlk Profesör Kızı: Gülzura Cumakunova, Ed.: Abdrasul İsakov, Bengü, Ankara, 2018, ss. 228 – 248.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Sovyet İktidarının Kırgız Bozkır Ekonomisine Komünizm Çerçevesinde Yaklaşımı”, 100. Yılında Sovyet İhtilali Ve Türk Dünyası, Ed.: Yunus Koç – Mikail Cengiz, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2018, ss. 401 – 408.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Çağdaş Kırgızistan’ı Şekillendiren Milli Kadronun Kökenleri”, Sosyal Beşeri ve İdari BilimlerdeAkademik Araştırmalar 1, Editör: Mehmet Yavuz Erler – Abdullah Şevki Duymaz, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, ss. 249 – 266.
 • GÜNGÖR Ebubekir, “Modern Kırgızistan’ın Kurulma Sürecinde Bolşevik Politikalara Karşı Milli Eleştiriler”, Sosyal Beşeri ve İdari BilimlerdeAkademik Araştırmalar 1, Editör: Mehmet Yavuz Erler – Abdullah Şevki Duymaz, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, ss. 267 – 287.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • GÜNGÖR Ebubekir, Türkçö Bulaktarda Kırgızstandagı 1916 Kötörülüşü, 1916 Kırgız Milli Mücadelesinin 90. Yıldönümü münasebeti ile düzenlenen makale yarışmasında 2.lik ödülü Bişkek-Kırgızistan (2007).
HAKEMLİKLER
 • Manas Sosyal Bilimler Dergisi
 • Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Akademik Hassasiyetler Dergisi
 • Uluslarası İdil-Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi
PROJELER
 • GÜNGÖR Ebubekir (Araştırmacı), Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması, Kültür Bakanlığı, 19/06/2018 - 07/07/2018.
 • GÜNGÖR Ebubekir (Yürütücü), Kazakistan’daki Tarihi Bozok Şehrinin Sosyo-Kültürel Yapısının Araştırılması, Bozok Üniversitesi BAP, 2018, (Devam ediyor).
 • GÜNGÖR Ebubekir, (Yürütücü), Rus Saldırıları ( İşgali ) Karşısında Hive Hanlığı Askeri Teşkilatı, BAP, (Tez Projesi), 2018, (Devam Ediyor).
 • GÜNGÖR Ebubekir, (Yürütücü),Yozgat Aydıncık’ta Tarihi ve Arkeolojik Eserleri Korumaya Yönelik Toplumsal Bilinç Düzeyi Çalışması, (2017) Bozok Üniversitesi BAP, (Devam ediyor).
 • GÜNGÖR Ebubekir (Araştırmacı), 18. Aydıncık Uluslarrası Kültür, Turizm ve Kazankaya Kanyon Festivali, Kültür Bakanlığı, 2017.
 • GÜNGÖR Ebubekir (Yürütücü), Kırgızistan da Kızıl Repressiya Tutuklama Yıpratma Sürgün ve Yok Ediş 1920-1953, Bozok Üniversitesi BAP, 19/08/2014 - 17/03/2017 (ULUSAL)
Son Güncelleme: 21.05.2019 12:16:43