KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Levent AKKOL

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Sosyoloji Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mumtaz.akkol@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mumtazlevent@hotmail.com
Telefon: 0 (354) 242 10 21 / 2657 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta / 1977
Uzmanlık Alanları: Müzik Eğitimi Sosyolojisi, Müzik Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyoloji2014
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimlar EnstitüsüKamu YönetimiSiyaset Bilimi2008
LisansAnadolu Üniversitesi / İktisat FakültesiKamu Yönetimi2008
LisansUludağ Üniversitesi / Eğitim FakültesiMüzik Öğretmenliği1999

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - 2014 : Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi
 • 2014 - 2015 : Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi Dr.
 • 2015 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Yardımcı Doçent Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2017 - Devam Ediyor : Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2015 - Devam Ediyor : Sosyoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • SALI G., AKKOL, M. L., OĞUZ V. (2013). “ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Yaşadığı Sorunlar", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, Aralık 2013, ss. 79-101.
 • AKKOL, M.L. (2018). "Müzik Sosyolojisinde T. W. Adorno'nun Yeri", Alternatif Politika, Cilt. 10, Sayı.1,Şubat 2018, Etnomüzikoloji ve Müzik Sosyolojisi Özel Sayısı, ss. 111-130.
 • AKKOL, M.L. (2018), "Türkiye’deki Müzik Eğitiminde Toplumsal ve Ekonomik Statüye Dayalı Eşitsizlikler", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, ss. 463 - 492.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • AKKOL, M. L. (2016). “Müzik Eğitiminde Toplumsal Adalet Kavramı” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (İpekyolu Özel Sayısı), 2153-2164.
 • AKKOL, M. L. (2018). "Batılılaşma ve Sivil Toplum Kavramları Üzerinden İdris Küçükömer’in Türk Siyasal Düşüncesindeki Yeri", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, Ekim 2018,cilt:5, sayı: 2, ss. 60- 70.
 • M.L. AKKOL (2018). "Tanzimattan Günümüze Müzikte Modernleşme", The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, Volume: 4, Number:2,ss. 326-334.
Diğer Ulusal Makale
 • AKKOL M.L. (2001). "Müzikte Özgürük", Serbest Çizgi, Yaz 2001 sayı:15, Ankara.
 • AKKOL M.L. (2006). "Fikri Hür Olmanın Faydaları", Hür Fikirler, Kış 2006 sayı:1, Ankara.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • AKKOL, M. L. (2015). “Sociological Perspectives on Global Climate Change and Security” VI. European Conference on Socıal and Behavıoral Scıences, February 5-7, 2015 ,Selçuk, İzmir, Turkey.
 • AKKOL, M. L. (2015). “Toplumsal Statü Farklılıklarının ve Eşitsizliklerin Müzikal Anlam Farklılıklarının Oluşumuna Etkisi”, II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri GUSBAG, 6-10 Nisan 2015, Sivas, Türkiye.
 • AKKOL, M. L. (2015). “The Frankfurt School and Criticism of the Culture Industry”, 2nd Annual International Conference on Social Sciences, 27-30 July 2015, Athens, Greece.
 • AKKOL, M. L. (2016). “Müzik Eğitiminde Toplumsal Adalet Kavramı”, 2. Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, 5-6 Mayıs 2016, Bolu Türkiye.
 • AKKOL, M. L. (2016). “Adorno And Musıc”, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM , 22-31 August 2016, Albena, Bulgaria.
 • AKKOL, M. L. (2016). “A Look at Musıc Educatıon From the Standpoınt of Socıology Theorıes”, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM , 22-31 August 2016, Albena, Bulgaria.
 • AKKOL, M. L. (2017). “A Look at Envıronmental Socıology Through Classıcal Socıology Theorıes, 4th Internatıonal Multıdıscıplınary Scıentıfıc Conference on Socıal Scıences & Arts SGEM, 22-31 August 2017, Albena, Bulagria.
 • AKKOL, M. L. (2017). “Global Climate Change and Global Warmıng Problem in Envıronmental Sociology”, 4th Internatıonal Multıdıscıplınary Scıentıfıc Conference on Socıal Scıences & Arts SGEM, 22-31 August 2017, Albena, Bulagria.
 • AKKOL, M. L. (2017) “Türk Modernleşmesi ve Müzik”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.
 • AKKOL, M. L. (2017) “Sosyal Sınıf Kavramı ve Weberci Sınıf Kuramının Eleştirisi”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.
ULUSAL
 • AKKOL, M. L. (2014). "Müzikte Yabancılaşma ve Müzik Eğitimi", VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-5 Ekim 2013, Muğla.

KİTAPLAR

 • AKKOL, M. L. “Çevre ve Toplum”, Sosyoloji, Günlük Yaşamı Anlamak, Editörler: Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, ss.477-498.
 • AKKOL, M. L. “Müzik ve Toplum”, Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, Editörler: Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, ss. 367-393.
 • AKKOL, M. L. "A Look at Music Education From The Standpoint of Sociological Theories", Academic Research in Social, Human And Administrative Sciences-II, Editors: Bülent Cercis Tanrıtanır, Sevilay Özer, Gece Kitaplığı, Ankara, ss. 277-284
 • AKKOL, M. L. "The role of Social Status Differences and Inequalities in The Formation of Musical Meaning", The Most Recent Studies in Science and Art, Volume 1, Editors; Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik, Gece Kitapliğı, Ankara, ss. 567-576.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması, Mansiyon Ödülü,2009.
ATIFLAR
 • USTA, N . (2011). "Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Müziğin Dönüşümü", Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, 1 (4), 108-117.
 • AYDAR, D. (2012). "Müzikte Batılılaşma Kapsamında 3. Selim VE 2. Mahmud", ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 5 Haziran 2012, 38-44.
 • KANDIR A., TÜRKOĞLU D. (2015). "MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Müzikal Becerilerin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi", 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book).
 • CEYLAN Ş., GÖZÜN KAHRAMAN Ö., ÜLKER P. (2016). "Annelerin Erken Çocukluk Dönemine Bakış Açısı", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5 - Sayı: 5, 1333-1356.
HAKEMLİKLER
 • Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
 • Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
ÜYELİKLER
 • Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Asil Üye
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • “Türkiye’de Sosyoloji Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Sorunları” konulu panelde konuşmacı Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu (29 Aralık 2015)
 • “Seçim Senin: Özgürlük mü? Bağımlılık mı?” konulu panelde konuşmacı (21 Kasım 2017)
 • "Sağlığın Sosyal Belirleyicileri" adlı sempozyumunda konuşmacı ve düzenleme kurulu üyesi (15 Aralık 2017)
Son Güncelleme: 31.12.2018 16:41:18