KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Nihal İNANDIKLIOĞLU

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Temel Tıp Bilimleri-Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
İdari Unvan: Yüksekokul Müdürü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nihal.inandiklioglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nihal.inan@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: YERKÖY-YOZGAT / 1983
Uzmanlık Alanları: Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik, Prenatal-Postnatal Diagnosis, Karyotip, Hücre Kültürü, Moleküler Genetik, Kanser Genetigi, Hücre Biyolojisi, Kanser Hücre Biyolojisi, Fluorescence In Situ Hibridizasyon, Kök Hücre

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraÇukurova Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BilimleriTıp Fakültesi- Tıbbi Biyoloji A.B.D.2014

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Yüksekokul Müdürü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Deniz Tastemir, Osman Demirhan, Emel Gürkan, Erdal Tunç, Nihal Inandıklıoglu. Applications of Fluorescence in Situ Hybridization (FISH) for Detecting Genetic Changes in Hematological Malignancies. Journal of Cancer Therapy, 2011, 2, 125-134.
 • Osman Demirhan, Ayfer Pazarbası, Ali Irfan Güzel, Deniz Tastemir, Bertan Yılmaz, Mülkiye Kasap, Fatma Tuncay Özgünen, Cüneyt Evrüke, Cansun Demir, Erdal Tunç¸ Sabriye Kocatürk Sel, Dilge Onatoglu Arıkan, Semra Koç¸ Onur Özer, Nihal Inandıklıoglu. The Reliability of Maternal Serum Triple Test in Prenatal Diagnosis of Fetal Chromosomal Abnormalities of Pregnant Turkish Women. Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 2011 Oct;15(10):701-7.
 • Osman Demirhan, Cansun Demir, Erdal Tunç, Nihal Inandıklıoglu, Erdinç Sütçü, Nurefsan Sadıkoglu, Beyza Özcan. The genotoxic effect of nicotine on chromosomes of human fetal cells: The first report described as an important study. Inhalation Toxicology, 2011 Nov;23(13):829-34.
 • Muzeyyen Izmirli, Nihal Inandiklioglu, Deniz Abat, Davut Alptekin, Osman Demirhan, Zuhtu Tansug, Yildirim Bayazit. MTHFR gene polymorphisms in bladder cancer in the Turkish Population. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2011, 12, 1833-1835.
 • I Yildiz, Y Sagliker, O Demirhan; E Tunc, N Inandiklioglu, D Tasdemir, V Acharya, L Zhang, O Golea, A Sabry, D Ookalkar, C Capusa, D Radulescu, L Garneata, G Mircescu, H Ben Maiz, C Hsu Chen, J Prado Rome, M Benzegoutta, N Paylar, K Eyuboglu, E Karatepe, M Esenturk, O Yavascan, A Grzegorzevska, V Shilo, M M Mazdeh, R C Francesco, Z Gouda, S M Adam, I Emir, F Ocal, E Usta, N Kiralp, C Sagliker, P S Ozkaynak, H S Sagliker. International evaluation of unrecognizable uglyfying human faces in late and severe secondary hyperparathyroisim in CKD. Sagliker Syndrome (SS). A unique catastrophic entity, cytogenetics studies for chromosomal abnormalities, CaSR genes and GNAS 1 mutations. Striking and promising missense mutations on the GNAS1 gene exons 1,4,10,4. Journal of Renal Nutrition, 2012 Jan;22(1):157-61.
 • Rapid detection of fetal aneuploidies by quantitative fluorescent-polymerase chain reaction for prenatal diagnosis in the Turkish population
 • Nihal Inandıklıoglu, Sema Yılmaz, Osman Demirhan, Seyda Erdogan, Atila Tanyeli. Chromosome imbalances and the alterations of AURKA and MYCN genes in children with Neuroblastoma. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2012;13(11):5391-7.
 • Sema Yilmaz, Nihal Inandiklioglu, Dincer Yildizdas, Cansu Subasi, Arbil Acikalin, Yurdun Kuyucu, Ibrahim Bayram, Ali Topak, Atila Tanyeli, Gokhan Duruksu, Erdal Karaoz. Mesenchymal stem cell: Does it work in an experimental model with acute respiratory distress syndrome? Stem Cell Reviews and Reports; 2013 Feb;9(1):80-92. doi: 10.1007/s12015-012-9395-2.
 • Deniz Abat, Osman Demirhan, Nihal Inandiklioglu, Erdal Tunc, Seyda Erdogan, Deniz Tastemir, Inayet Nur Uslu, Zuhtu Tansug. Genetic alterations of chromosomes, p53 and p16 genes in low- and high-grade bladder cancer. Oncology Letters 8:25-32,2014.
 • Seval Türkmen, Anastasia Binder, Antje Gerlach, Sylke Niehage, Maria Theodora Melissari, Nihal Inandiklioglu, Bernd Dörken and Thomas Burmeister. High Prevalence of Immunoglobulin Light Chain Gene Aberrations as Revealed by FISH in Multiple Myeloma and MGUS. Genes, Chromosomes & Cancers. 2014. DOI:10.1002/gcc.22175.
 • Osman Demirhan, Nilgun Tanriverdi, Mehmet Bertan Yilmaz, Sabriye Kocaturk-Sel, Nihal Inandiklioglu, Umit Luleyap, Eylul Akbal, Gamze Comertpay, Turan Tufan, Ozlem Dur. Report Of A New Case Wıth Pentasomy X And Novel Clınıcal Fındıngs. Balkan Journal of Medical Genetics 18 (1); 85-92, 2015.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Ayfer Pazarbası, Osman Demirhan, Deniz Tastemir, Erdal Tunç, Fatma Tuncay Özgünen, Davut Alptekin, Cüneyt Evrüke, Cansun Demir, Mülkiye Kasap, Zeynep Karakan Karakas, Nihal Inandıklıoglu, Lütfiye Özpak (2011). Evaluation of the cytogenetical results of 4707 cases diagnosed with amniocentesis. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36(1): 8-14. Makale linki: http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=19360.
 • Nihal İNANDIKLIOĞLU, Hilmi ATASEVEN. Pankreas Hastalıkları ve Genetik / Pancreas Diseases and Genetics. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2017;10(3):140-5

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Osman Demirhan, Erdal Tunc, Nihal Inandiklioglu, Cansun Demir, Erdinc Sutcu, Nurefsan Sadikoglu, Beyza Ozcan, Muzeyyen Izmirli. The First Report: The Genotoxic Effect of Nicotine on Chromosomes of Human Embryonic Cells in Culture: the Effects of Cigarette Smoking on the Embryo. (European Human Genetics Conference, Amsterdam RAI, The Netherlands, May 28-31, 2011).
 • Muzeyyen Izmirli, Nihal Inandiklioglu, Osman Demirhan, Deniz Abat, Y Bayazıt, Zuhtu Tansug, Davut Alptekin. Effects of Common Methylene Tetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Polymorfhisms on the Risk of Bladder Cancer in Turkey. (European Human Genetics Conference, Amsterdam RAI, The Netherlands, May 28-31, 2011).
 • Sema Yilmaz, Can Acipayam, Ibrahim Bayram, Nihal Inandiklioglu, Atila Tanyeli. Comparison of sphingosine 1-phosphate receptor 4 gene expression between patients with neuroblastoma and healthy children. (ANR2012, Advences In Neuroblastoma Research Conference, Toronto, Canada, June 18-21, 2012) .
 • Sibel Hakverdi, Osman Demirhan, Erdal Tunç, Nihal Inandıklıoglu, Inayet Nur Uslu, Arif Güngören, Duygu Erdem, Ali Ulvi Hakverdi. Chromosome imbalances and alterations in p53 gene in uterine Myomas from same family members: Familia Leiomyomas. (European Human Genetics Conference, Paris, France, June 8-11, 2013).
 • Nihal Inandiklioglu, Osman Demirhan, Ibrahim Bayram, Mulkiye Kasap, Sema Yilmaz, Atila Tanyeli. The investigation of VEGF-A, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 genes expression alterations and methylation levels in children with acute lymphoblastic leukemia. (V. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, October 15-19, 2014).
 • Özlem Dur, Ali Anarat, Osman Demirhan, Nihal Inandıklıoglu, Aysun Karabay Bayazit. The role of glucorticoid receptor gene (nr3c1 Gene) polymorphism on relapsing of idiopathic nephrotic syndrome in children. (The 47th ESPN CONGRESS, Porto, Portugal, September 18-20, 2014).
 • Sema Yilmaz, Nihal Inandiklioglu, Dincer Yildizdas, Cansu Subasi, Arbil Acikalin, Yurdun Kuyucu, Ibrahim Bayram, Ali Topak, Atila Tanyeli, Gokhan Duruksu, Erdal Karaoz. Mesenchymal stem cell: Does it work in an experimental model with acute respiratory distress syndrome? (19th Congress of Asian Pacific Society of Respirology, Bali Indonesia, November 13-16 2014).
 • Osman Demirhan, Yahya Sagliker, Eylül Akbal, Nuray Paylar, Hasan Sabit Sagliker, Piril Sagliker Ozkaynak, Ismail Yildiz, Nihal Inandıklıoglu, Erdal Tunc, Mustafa Balal, Idris Emir, Mustafa Esentürk, Kamil Eyupoglu, Enis Dogramaci. Whole 13 Exons Of GNAS1 Gene In Sagliker Syndrome (SS).Combination-Compulsion Of Bone Dysplasias-Hereditary Osteodistrophies (Bd),Chronic Kidney Diseases (CKD) And Secondary Hyperparathyroidism (SH). (52nd ERA-EDTA CONGRESS, London, United Kingdom, May 28-31, 2015).

DİĞER

ÖDÜLLER
 • “Mesenchymal Stem Cell: Does it Work in an Experimental Model with Acute Respiratory Distress Syndrome?” Ihsan Dogramacı Yayın Ödülü, Üçüncülük Ödülü; 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (4-8 Kasım 2015, Antalya, Türkiye).
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Moleküler Kanser Arastırma Dernegi (MOKAD), Türkiye
 • European Association for Cancer Research
 • Türk Immunoloji Dernegi, Türkiye
 • Avrasya Hematoloji Derneği, Türkiye
PROJELER
 • Çocukluk Çagı Obezite Ile FTO Geni rs9939609, rs1421085 ve MC4R Geni rs17782313, rs12970134 SNP Bölgeleri Arasındaki Iliskisinin Arastırılması
 • Pfapa Sendromlu Çocuklarda Mefv Geni P369S, F479L, M680I (Gc), M680I (Ga), I692Del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, R761H, E148Q Mutasyonlarının Taranması
 • St Segment Elevasyonlu Ve St Segment Depresyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Telomer Uzunluklarının Araştırılması
Son Güncelleme: 16.10.2018 10:46:31