KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Gülhan DENİZ

Birim: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulhan.deniz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulhan.deniz@bozok.edu.tr
Telefon: 03543141400 / 6545 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İmranlı / 1976
Uzmanlık Alanları: Finans-Sigortacılık

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiCumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe-FinansDevam Ediyor
Yüksek LisansCumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisatİktisat Politikası2013
LisansTrakya Üniversitesi / İ.İ.B.F.İŞLETME1999

İDARİ GÖREVLER

  • 2013 - 2015 : Bölüm Başkan v.
  • 2016 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan v.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Deniz, G., Koç, S. (2019). Türkiye’ de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (1), 101-113.2019, https://doi.org/10.20491/isarder.2019.585, ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, COPERNICUS, ASOS INDEX, SOBIAD.
  • Deniz, G., Aydın, Y. (2018), 2013-2017 Dönemlerinde Türkiye’ de Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Durumu, Social Sciences Studies Journal, Vol: 4, Issue: 20, pp:2483-2494. Doi Number http://dx.doi.org/10.26449/sssj.638
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • DENİZ, G., (2018), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (6335 Sayılı Kanun Dahil) ’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler. Atlas Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 212-227.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Deniz, G., Koç, S. ( 20-22 Nisan 2018), Türkiye’ de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi, Yayın yeri: 2. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Uluslararası Tam Metin Bildiri, ISBN: 978-605-4931-66-8, , Alanya

KİTAPLAR

  • Deniz, G. (2017), Sigortacılığa Giriş, (Ed.) Işık, M ve Can, Y. Sigortanın Temel İlkeleri(ss.51-74), Lisans Yayıncılık, İstanbul.

DİĞER

DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Sigortacılığa GirişÖnlisans3
2020Genel İşletmeÖnlisans3
2020Mikro EkonomiÖnlisans3
2020Banka HukukuÖnlisans3
2020Finansal YönetimÖnlisans3
2020Makro İktisatÖnlisans3
2020Sigortacılık İşlemleriÖnlisans3
2020Mali Tablolar AnaliziÖnlisans3
2020Sigorta HukukuÖnlisans3
2020Finansal Hizmetler PazarlamasıÖnlisans2
2020Banka ve Sigorta HukukuÖnlisans2
2020Müşteri İlişkileri YönetimiÖnlisans2
Son Güncelleme: 09.10.2020 13:10:37