KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Hakan KELES

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Bahçe Bitkileri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hakan.keles@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: keles.hakan.1986@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya / 1986
Uzmanlık Alanları: Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAtatürk Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe BitkileriMeyve Yetiştiriciliği ve Islahı A.B.D.2018
Yüksek LisansGaziosmanpaşa Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe BitkieriMeyve Yetiştiriciliği A.B.D.2012
LisansGaziosmanpaşa Üniversitesi / Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri Bölümü2009

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Guney M., Kafkas S., Koç A., Aras S., Keles H., Karcı H. 2018. Characterization of Quince (Cydonia oblonga Mill.) Accessions by SSR Markers. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. (Accepted)
 • Guney, M., Kafkas, S., Keles, H., Aras, S., Ercisli, S. 2018. Characterization of Hawthorn (Crataegus spp.) Genotypes by SSR Markers. Physiology and Molecular Biology of Plants, (Accepted)
 • Bozovic, D., Bosancic, B., Velimirovic, A., Ercisli, S., Jacimovic, V., Keles, H. 2017. BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME PLUM CULTIVARS GROWN IN MONTENEGRO. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, 16(2), 35-45.
 • Koc, A., Balci, G., Erturk, Y., Keles, H., Bakoglu, N., Ercisli, S. 2016. Influence of arbuscular mycorrhizae and plant growth promoting rhizobacteria on proline membrane permeability and growth of strawberry Fragaria x ananassa under salt stress. Journal of Applied Botany and Food Quality- Angewandte Botanik, 89(11), 89-97.
 • Keles H., Akca Y., Ercisli S. 2014. Selection Of Promising Walnut Genotypes Juglans Regia L From Inner Anatolia. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 13(3), 167-175.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Koç, A., Keles, H., 2018. Yozgat Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 35 (Ek sayı), 23-29.
 • Koc, A., Balci, G., Erturk, Y., Seckin, D. B., Keles, H., Bakoglu, N., 2016. Effect of Different Salt Concentration and Application on Growth of Strawberry. Journal of Ataturk Central Horticultural Research Institute, 45, 468-473.
 • Balci, G., Keles, H., 2016. Effect of Different Boron Applications on Some Biochemical Characteristics of Strawberry Plant in Yozgat Ecology. Journal of Ataturk Central Horticultural Research Institute, 45, 165-170.
 • Koc, A., Balci, G., Erturk, Y., Keles, H., Bakoglu, N. 2015. Effects of Microorganism Application on Fruit Quality of San Andreas Strawberry Cultivars Under Different Salinity Conditions. Research Journal of Agricultural Sciences, 8(2), 47-51.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Balcı G., Koç, A., Keles, H., Kılıç T. 2017. Yozgat Koşullarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi, Meyve Bilimi, 4(2): 6-12 syf.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Keles, H. 2018. Potential of Evaluation of Wild Pear (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Seedlings as Rootstock. Çukurova 1st International Congress On Multidisciplinary Studies. 13-16 December. Adana/Turkey
 • Aras, S., Keles, H. 2018. Seed Dormancy in Temperate Fruit Trees. Çukurova 1st International Congress On Multidisciplinary Studies. 13-16 December. Adana/Turkey
 • Aras, S., Keles, H. 2018. Fruit Cracking in Sweet Cherry. Çukurova 1st International Congress On Multidisciplinary Studies. 13-16 December. Adana/Turkey
 • Keles and Aras, 2018. Yozgat Fruit Growing: Problems and Suggestions. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, November 30 – December 2, Samsun, Turkey.
 • Keles, H 2018. Alternatif Bir Tür: Hünnap (Zizyphus Jujuba Mill.). 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 1-3 Kasım.
 • Keles, H., Ercişli, S. 2018. Tarımda Yeni Bir Alan: Alıç Yetiştiriciliği ve Ekonomik Potansiyeli. 3 Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs.
 • Keles, H., Aras, S., Koç, A., Balcı, G., Güney, M. 2018. Yozgat Ceviz Yetiştiriciliği, Geleceği ve Ekonomik Önemi. 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs.
 • Koç, A., Balcı, G., Keles, H., Aras, S. 2018. Yozgat'ta Selekte Edilen Kuşburnu Genotiplerinin Bazı Fiziksel Özellikleri. 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 3-5 Mayıs.
 • Çetin, E. S., Daler, S., Civelek, C., Keles, H., Kılıç, T., 2018. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Yozgat Koşullarına Adaptasyonlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs.
 • Keles, H., 2016. Yozgat Alıç Crataegus Spp Populasyonu Mevcut Durumu Ve Yapılabilecek Çalışmalar. 1. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 1(1), 164-166. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2968924)
 • Balcı G., Keles H. 2014. Effect on Some Biochemical Propert es in Raspberry Plant of Plant Growth Promoting Rhizobacteria. International Mesopotamia Agriculture Congress (/)(Yayın No:2610543)
ULUSAL
 • Koç, A., Keles, H., 2017. Yozgat İli Karanlıkdere Vadisinde Ayva Seleksiyonu. II. Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu. TOKAT.
 • Koç Aysen,Balcı Gülden,Ertürk Yaşar,Keles Hakan,Bakoğlu Nalan (2015). Çilekte Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Mikroorganizma Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Afyon Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2135089)
 • Koç Aysen,Balcı Gülden,Ertürk Yaşar,Seçkin Dinler Burcu,Keles Hakan,Bakoğlu Nalan (2015). Farklı Tuz Konsantrasyonlarının ve Uygulamaların Çilek Gelişimi ÜZerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2591859)
 • Balcı Gülden,Keles Hakan (2015). Farklı Bor Uygulamalarının Yozgat Ekolojisinde Çilek Bitkisinin Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 37-37. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2134469)
 • Keles Hakan,Kılıç Tuğba (2015). Ceviz Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktların Gerbera Rosalin Çeşidinde Vazo Ömrü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 716-716. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2134073)
 • Balcı Gülden,Koç Aysen,Keles Hakan,Kılıç Tuğba,Ertürk Yaşar (2015). Yozgat Koşullarında Bazı Nötr Gün Çilek Çeşitlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:2133447)

DİĞER

ATIFLAR
 • Sudar, I. 2018. Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Agriculture. Department of Pomology).
 • Singh, A. K., & Dwivedi, P. (2018). Modulation of Salt Stress Induced Responses in Pea (Pisum sativum L.) Through Salicylic Acid and Trichoderma Application. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 7(4), 3173-3185.
 • Rezaei, Z., Khadivi, A., ValizadehKaji, B., & Abbasifar, A. (2018). The selection of superior walnut (Juglans regia L.) genotypes as revealed by morphological characterization. Euphytica, 214(4), 69.
 • Callistus, B., Hermaan, N. N. P., Chen, L., & Sivakumar, D. (2018). Nutritional and Health Benefits of Temperate Fruits.Postharvest Biology and Technology of Temperate Fruits (pp. 51-75). Springer, Cham.
 • Cosmulescu, S., Stefanescu, D., Ionescu, M. B. 2018. Genetic Diversity Among Juglans Regia Genotypes Based on Morphological Characters of NutBeschreibung der genetische Vielfalt bei Juglans regia Genotypen anhand morphologischer Merkmale der Nuss. Erwerbs-Obstbau, 1-7.
 • Khorami, S. S., Arzani, K., Karimzadeh, G., Shojaeiyan, A., & Ligterink, W. (2018). Genome Size: A Novel Predictor of Nut Weight and Nut Size of Walnut Trees. HortScience, 53(3), 275-282.
 • Mariana, B. I., Niculina, C. S. 2017. Effect of Climatic Conditions on Flowering of Walnut Genotypes in Romania. Journal of Nuts, 8(2), 161-167.
 • Yıldız, E., Okatan, V., Çolak, A. M., & Türk, M. U. (2017). O-1 VEGETATIVE AND PHENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRO-MISING WALNUT (JUGLANS REGIA L.) GENOTYPES IN UŞAK (TUR-KEY) PROVINCE. 20-23 SEPTEMBER 2017 Bishkek, KYRGYZSTAN, 17.
 • Yarilgaç, T., Yilmaz, K. 2016. Çal (Denizli) yöresinden selekte edilmiş bazi ceviz genotiplerinin fiziksel ve biyokimyasal özellikleri. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, 31(1), 9.
 • Orbay, S. K. (2016). Konya il merkezinde 2014 yılı ilkbahar donlarından zarar görmeyen ve kaliteli ceviz (Juglans regia L.) tiplerinin seleksiyonu üzerinde bir araştırma (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Ndukwu, M. C., Ejirika, C. 2016. Physical properties of the African walnut (Tetracarpidium conophorum) from Nigeria. Cogent Food & Agriculture, 2(1), 1232849.
 • Ndukwu, M. C., Ejirika, C. 2016. Physical properties of wild Persian walnut (Juglans regia L.) from Nigeria.
 • Yilmaz, K. U., Ercisli, S., Cam, M., Uzun, A., Yilmaztekin, M., Kafkas, E., Pinar, H., 2015. Fruit Weight, Total Phenolics, Acidity and Sugar Content of Edible Wild Pear (Pyrus elaeagnifolia Pall.) Fruits. Erwerbs-Obstbau, 57(4), 179-184.
 • Whalen, J. F. 2015. Assembly and Annotation of the Common Walnut (Juglans regia) Transcriptome.
 • Akca, Y., Bilgen, Y., Ercisli, S., 2015. Selection of superior persian walnut (Juglans regia L.) from seedling origin in Turkey. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14(3).
 • Aslansoy, Burak. Sultandağı (Afyon) yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine araştırmalar. 2012. PhD Thesis. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
HAKEMLİKLER
 • 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
PROJELER
 • Yozgat ili ve ilçelerinden Selekte edilen Ümitvar Alıç Genotiplerinin SSR Moleküler Markör Tekniği İle Karakterizasyonu, Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16/04/2017 (Tamamlandı-2018) (Ulusal)
 • Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Koşullarına Adaptasyonunun Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/10/2016- 2018 (Tamamlandı-ULUSAL)
 • YOZGAT KOŞULLARINDA ÖRTÜ ALTI SİSTEMLERİNİN ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 30/10/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Yozgat İli Bahçe Bitkileri Genetik Kaynaklarının Seleksiyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/10/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Bazı üzüm çeşitlerinin Yozgat ekolojisine adaptasyonlarının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 18/03/2015 - 15/09/2017 (Tamamlandı-ULUSAL)
 • Fosfat Çözücü ve Azot Fikseri Bazı Rizobakterilerin PGPR ve Mikorizal Mantarların Yozgat Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 07/03/2013 - 20/10/2015 (Tamamlandı-ULUSAL)
 • Farklı Tuz Stresi Koşullarında 1 aminocyclopropane 1 carboxylate ACC deaminase Aktivitesine Sahip Bakteri ve Mikoriza Uygulamalarının Çilek Yetiştiriciliğinde Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 07/03/2013 - 26/12/2014 (Tamamlandı-ULUSAL)
ÜYELİKLER
 • Yozgat Tenis Kulübü Yönetim Kurulu
 • Yozgat Tenis Kulübü
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Çukurova 1st International Congress On Multidisciplinary Studies. 13-16 December 2018. Adana/Turkey
 • 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu , 1-3 Kasım 2018, Mersin Üniversitesi
 • 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs 2018, Bozok Üniversitesi, YOZGAT.
 • 2. Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu, 26-28 Ekim 2017, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT.
 • 1. Alıç Çalıştayı. 4-5 Kasım 2016, İnönü Üniversitesi, MALATYA.
 • 1. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Bozok Üniversitesi, YOZGAT.
 • 2. Ulusal tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, AFYON.
 • 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE.
 • İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, NEVŞEHİR.
Son Güncelleme: 23.01.2019 10:19:27