KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. İlhami YİĞİT

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Makina Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ilhami.yigit@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: yigitil@yahoo.com
Telefon: 0 354 2421001, 02 / 1853 veya / 1779 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat
Uzmanlık Alanları: Sistem Dinamiği, Otomatik Kontrol, Akışkan Gücü Kontrolü, Mekatronik, Robotik, Bilgisayar Kontrollü Malzeme Test Makinaları

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiGazi Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık FakültesiMakina MühendisliğiMakina Teorisi ve Dinamiği2000
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık FakültesiMakina MühendisliğiMakina Teorisi ve Dinamiği1994
LisansGazi Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık FakültesiMakina MühendisliğiMakina Teorisi ve Dinamiği1986

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Rektör Bilim Danışmanı
 • 2021 - Devam Ediyor : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2016 - 2021 : Fakülte Kurulu Üyesi
 • 2018 - 2021 : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013 - 2021 : Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • 2018 - 2020 : Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi
 • 2017 - 2020 : Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı
 • 1996 - 2007 : Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • 1996 - Devam Ediyor : Çeşitli Görevler (Bölüm Başkanlığı, KOSGEB ARGE İnovasyon Kurul Üyeliği, Çeşitli Komisyon Üyelikleri, vb.)

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - 2021 : Dekan Yardımcısı
 • 2016 - 2020 : Bozok Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2000 - 2006 : Dekan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Özenç, O., Yiğit, İ., Modeling, simulation and tension control of a spool winding system,…, 2021 (in Review Process, SCI).
 • Yiğit, İ., Model free sliding mode stabilizing control of a real rotary inverted pendulum, Journal of Vibration and Control, Vol. 23(10) 1645–1662, 2017.
 • Kalaycı, M.B., Yiğit, İ., "Pratikte kullanılan bazı kayan kipli kontrol tekniklerinin teorik ve deneysel incelenmesi", J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol 30, No 1, pp. 131-142, 2015.
 • Köksal, F., Şahin Y., Gencel, O., Yiğit, İ., “Fracture energy-based optimisation of steel fibre reinforced concretes”, Engineering Fracture Mechanics, Vol.107, pp. 29–37, 2013.
 • Yiğit, İ., Ercan Y., “Theoretical and experimental investigation of injection speed control in powder injection molding machines”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Vol 26, No 2, pp. 373-380, 2011.
 • Köksal, F., Altun, F., Yiğit İ., Şahin Y., “Combined effect of silica fume and steel fiber on the mechanical properties of high strength concretes “, Construction and Building Materials, Vol.22, No.8, pp.1874-1880, 2008.
 • Yiğit, İlhami, Ercan Y., Sarıtaş S.,“Cavity Pressure Control of Powder Injection Molding Machines“, Transactions. of The Institute of Measurement And Control, , Vol.26, No.5, pp. 393-415, 2004.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Yiğit, İ., 'Pratik Bir Modelden Bağımsız Kayan Kipli Kontrol', Ankara 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 10-11 Nisan 2021, Ankara
 • Yiğit, İ., 'Mekatronik sistem entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar', Çukurova 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 5-6 Mart 2021, Adana
 • Yiğit, İ., Kölemen, U., ve Karadağ, A., 'Kenevir Esaslı Batarya Geliştirilmesi', 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 23-24 Mart 2020, Ankara.
 • Özenç, O. ve Yiğit, İ., “Bir makara sarım sisteminin modellenmesi, benzetimi ve model bağımsız gergi kontrolü”, Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27-29 Aralık 2019, Samsun
 • Yiğit, İ., “Elektrohidrolik tahrikli malzeme test makinalarının tasarımı”, Uluslararası BİLTEK Sempozyumu, 20-22 Aralık 2019, Ankara.
 • Yiğit, İ., “Bir çift solenoidli doğrusal tahrik sisteminin konum analizi, kontrol tasarımı ve denenmesi “, 14. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, UMTIK 2010, 29 Temmuz – 02 Eylül 2010, Güzelyurt, KKTC.
 • Yiğit, İ., “500 tonluk deformasyon hızı kontrollü elektrohidrolik tahrikli bir beton basma deneyi makinasının tasarımı “14. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, UMTIK 2010, 29 Temmuz – 02 Eylül 2010, Güzelyurt, KKTC.
 • Yiğit, İ., Sarıtaş, S., Ercan, Y., “Bir Toz Enjeksiyon Kalıplama Deney Düzeneği Kullanılarak Bentonit+Su Karışımı ile Enjeksiyon Hızı Kontrolunun Araştırılması”, Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalürjisi Kongresi, 1999, Ankara.
ULUSAL
 • Yiğit, İ., "Beton Deneyleri İçin 25 Tonluk Bir Sehim Hızı Kontrollü Yükleme Çerçevesinin Tasarımı", 15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 16-18 Haziran 2011, Niğde Üniv., Niğde.
 • Yiğit, İ., “Arabalı ters sarkaç sisteminin modellenmesi ve parametrelerinin deneysel olarak belirlenmesi”, ,TOK2010, Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi, 21-23 Eylül 2010, Gebze.
 • Yiğit, İ., “Dönel Ters Sarkaç Sisteminin Modellenmesi ve Parametrelerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, ,TOK2010, Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi, 21-23 Eylül 2010, Gebze.
 • Yiğit, İ., “Gerçek bir solenoid eyleyicinin modellenmesi, benzetimi ve bilgisayarlı konum kontrolü “, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, Şubat 2008, YTÜ, İstanbul.
 • Yiğit, İ., “Bir arabalı ters sarkaç sisteminin tasarimi, imalati ve darbe eni modüleli kayan kipli kontrolü”, UMTS2007 Sempozyumu, Haziran 2007, Sivas.
 • Yiğit, İ., “Bir dönel ters sarkaç sisteminin tasarimi, imalati ve darbe eni modüleli kayan kipli kontrolü”, TOK 2006 Sempozyumu, 6−8 Kasım 2006, Ankara.
 • Yiğit, İ., Köksal, F., Kılık R., 2005, “Beton Deneyleri İçin Bir Sehim Hızı Kontrollu Yükleme Çerçevesinin Geliştirilmesi”, 12. National Machine Theory Symposium, 9-11 June 2005,Kayseri.
 • Yiğit, İ., Kılık R., 2005, “Bir Uzama Hızı Kontrollü Çekme Deneyi Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Bilgisayar İle Kontrolü”, 12.National Machine Theory Symposium, 9-11 June 2005, Kayseri.
 • Köksal, F., Yiğit, İ. Yerlikaya, M., Şahin, Y., "Silis Dumanı ve Çelik Tel Kullanımının Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisi", 6. Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Kasım 2005, İ.T.Ü. , İstanbul.
 • Yiğit, İ., “Beton kiriş deneyleri için geliştirilmiş bir eğilme deneyi test cihazının bilgisayar kontrollu hale getirilmesi ”, 11. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2003, G.Ü., Ankara.
 • Yiğit, İ., Sarıtaş, S., Ercan, Y., “Toz Enjeksiyon kalıplama makinalarında enjeksiyon hızı ve kalıp içi basıncı kontrolünün teorik ve deneysel olarak incelenmesi”, 11. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, 2003, G.Ü., Ankara.
 • Yiğit, İ., Ercan, Yücel., “Bir Toz Enjeksiyon Kalıplama Makinasının Enjeksiyon Hızı Kontrolu”, 1. Ulusal Hidrolik ve Pnomatik Kongresi, 1999, İzmir.
 • ÇELEBİ Hasan, Yiğit, İ., ERCAN, Yücel, "A hydraulic fin actuation system used in guided missiles ", 6. Machine Theory Symposium, Sept.1993, KTU, Trabzon.
 • Yiğit, İ., ÇELEBİ H., ERCAN, Yücel, ' A direct current servomotor driven fin actuation system used in guided missiles ', 6. Machine Theory Symposium, Sept. 1993, KTU, Trabzon.
 • Yiğit, İ, ÖZGÖREN K., İDER K., ' Modelling and development of computer control method of a five-axis motion simulator ', 5. National Machine Design and Construction Congress, Sept.1992, METU, Ankara.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri
ATIFLAR
 • Çok sayıda SCI/SCI-E ATIF
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası
HAKEMLİKLER
 • --- Çok Sayıda TÜBİTAK Proje Hakemliği, İzleyiciliği, Panel Üyeliği - BAZI GENEL PROJE KONULARI:
 • ÇOKLU KONTROL VE TEST CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ
 • ELEKTRO HİDROLİK KONTROL ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ
 • AKTİF BİSİKLET SİMÜLASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK FREN SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • TEST OTOMASYON ROBOTU GELİŞTİRİLMESİ
 • SERVO HAREKET MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ
 • AKTİF SÜRÜŞ VE ATIŞ SİMÜLATÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
 • KONTROLLÜ TIBBİ MÜHÜRLEME CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ
 • DÖNER BAŞLIKLI HORTUM KESME MAKİNASI GELİŞTİRİLMESİ
 • AKILLI PAKETLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • YOL BLOĞU BARİYER SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • ESNEK OTOMASYON SÜRECİ GELİŞTİRİLMESİ
 • HİDROLİK SIKMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ
 • ORANSAL KONTROLLÜ HİDROLİK YÖN VALFİ GELİŞTİRİLMESİ
 • HİDROLİK TAHRİKLİ TAŞIYICI SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • SERVO HİDROLİK AKTÜATÖR SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • BÜTÜNLEŞİK SERVO SİLİNDİR GELİŞTİRİLMESİ
 • SERVO KONTROLLÜ İŞLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • CONTA DEĞİŞTİRME MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ
 • KARTON MASURA EBADLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
 • ---- Çok sayıda SCI/SCI-E BİLİMSEL YAYIN HAKEMLİĞİ:
 • Journal of Vibration and Control
 • Transactions of the Institute of Measurement and Control
 • Journal of Systems and Control Engineering
 • Proc IMechE, Part I: Journal of Systems and Control Engineering
 • ISA Transactions
 • TÜBİTAK - TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
 • ---- Çok sayıda Ulusal Bilimsel Dergi ve Kongre Sempozyum Hakemliği
 • TOK (Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi)
 • UMTS (Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu)
 • Mühendis ve Makina
 • vb. çok sayıda yayın hakemliği
YÖNETİLEN TEZLER
 • Bir makara sarım sisteminin modellenmesi, benzetimi ve model bağımsız gergi kontrolü
 • Elektrohidrolik sistemlerin darbe eni modüleli kayan kipli kontrolü
 • Kayan Kipli Kontrol Tekniklerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
 • Devam eden Doktora ve Yüksek Lisans tezleri (Kayan Kipli Kontrol, Robotik, Mekatronik, Kenevir Esaslı Batarya Geliştirilmesi, vb. konular)
PROJELER
 • Elektrohidrolik sistemlerin darbe eni modüleli kayan kipli kontrolü, Bozok Üniversitesi, BAP Birimi Projesi, 2014, Yozgat.
 • Altı Serbestlik Dereceli Elektrohidrolik Tahrikli Endüstriyel Robot Kolunun Tasarımı, İmalatı ve Bilgisayarla Kontrolü, Makina Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Laboratuvarı, 2006, Yozgat
 • Bir Uzama Hızı Kontrollü Çekme Deneyi Makinasının Tasarımı, İmalatı ve Bilgisayarla Kontrolü, Makina Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Laboratuvarı, 2005, Yozgat
 • Beton Deneyleri İçin Bir Sehim Hızı Kontrollu Yükleme Çerçevesinin Tasarımı, İmalatı ve Bilgisayarla Kontrolü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 2004, Yozgat
 • Toz Enjeksiyon kalıplama makinalarında enjeksiyon hızı kontrolü, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1999, Ankara.
 • Toz Enjeksiyon kalıplama makinalarında kalıp içi basıncı kontrolü, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1999, Ankara.
 • Çok sayıda Proje koordinatörlüğü (veya üyeliği), TÜBİTAK–SAGE Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Füze Güdüm ve Kontrol Birimi, 1990-1996, Ankara.
 • ### MESLEKİ TECRÜBE
 • 2006- Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mim. Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, YOZGAT
 • 1996-2006 Erciyes Üniv. Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, YOZGAT
 • 1990-1996 TÜBİTAK–SAGE Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Füze Güdüm ve Kontrol Birimi, ANKARA
 • 1990-1990 Türk–SIEMENS Kablo Sanayi A.Ş., Mudanya, BURSA
 • 1988-1990 Genel Kurmay Lojistik D. Bşk.lığı, Savunma Sanayi ve Plan Şubeleri (Asteğmen), ANKARA
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Elsevier Author Workshop, The art of writing scientific papers, Hitit Üniversitesi, Sertifika, 13.09.2012 -13.09.2012 (Uluslararası)
 • İş Güvenliği Semineri (sertifikalı)
 • Siber Güvenlik Semineri
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Çok sayıda katılım veya sunum
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
1996Sistem Dinamiği, Otomatik Kontrol, Mekatronik, Hidrolik ve Pnömatik Sistemler; Yüksek Matematik, Statik, Dinamik, Bilgisayar Programlama,...vb.Lisans3
2011İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol, Doğrusal Olmayan Kontrol, Robotların Modellenmesi ve Kontrolü, Akışkan Gücü Kontrolü, Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü, Mekatronikte İleri Kontrol Yöntemleri, Robot MekaniğiYüksek Lisans3
2013İleri Sistem Dinamiği ve Kontrol, Doğrusal Olmayan Kontrol, Robotların Modellenmesi ve Kontrolü, Akışkan Gücü Kontrolü, Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü, Mekatronikte İleri Kontrol Yöntemleri, Robot MekaniğiDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
Son Güncelleme: 26.11.2021 10:56:00