KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜFEKCİ

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Zootekni Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hacer.tufekci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: tufekchacer@gmail.com
Uzmanlık Alanları: Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüZootekniHayvan Yetiştirme ve Islahı2016
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüZootekniHayvan Yetiştirme ve Islahı2012
LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Ziraat FakültesiZootekni2007

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Yapağının Alternatif Kullanım Alanları. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi. (1-2):18-28
Diğer Ulusal Makale
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Kastamonu İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım-Gıda Bilim Teknoloji Dergisi. 3(7), 577-582
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Saanen x Kıl Keçi Melezi (G1) Çebiçlerin Erken (7-8 aylık) Yaşta Damızlıkta Kullanılabilme İmkanları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 31, 301-307
 • Tüfekci H., Olfaz, M., Kutlu, K. Sinop Yöresi Koyunculuk İşletmelerinin Hayvan Refahı Açısından İrdelenmesi. Koyun & Keçi Dünyası Dergisi. 2(3), 56-60
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Farklı Besi Sistemlerinde Besiye Alınan Saf ve Melez Oğlakların Vücut Kondisyon Puanı ve Vücut Ölçülerinin Karşılaştırılması. Türk Tarım-Gıda Bilim Teknoloji Dergisi. 4(12): 1143-1148

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Alternative Uses of Wool. International Participated Small Ruminant Congress, p. 398-399, 16-18 October, Konya/Turkey, 2014.
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Possibilities of Using Saanen x Hair Goat Crossbred (G1) Kids as Breeding Goat at Early Ages (7-8 months). 12th International Conference on Goats, p. 125, 25-30 September, Antalya/Turkey, 2016.
 • Tüfekci H., Ermetin O., Boz M.A., Keskindere B., Taşkesen O. Tarımsal Hibe Programlarının Yozgat İli Hayvancılığının Gelişimine Etkisi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bildiri Kitabı, syf. 168, 03-05 Mayıs, Yozgat, 2018.
 • Tüfekci H., Boz M.A., Ermetin O., Taşkesen O. Yozgat İlinde Kırsal Göçün Önlenmesinde Hayvancılığın Önemi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bildiri Kitabı, syf. 170, 03-05 Mayıs, Yozgat, 2018.
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Comparison of the Body Condition Score of Purebred and Crossbred Kids Fattening in Different Systems. 1st Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress, p. 126, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/Turkey, 2018
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Comparison of the Body Measurements of Purebred and Crossbred Kids Fattening in Different Systems. 1st Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress, p. 577, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/Turkey, 2018.
 • Tüfekci H., Olfaz, M. The Effect of Meat Texture and Sensory Properties of Different Feeding Systems on Hair Goat and Saanen x Hair Goat (G1) Crossbred Kids. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018 – Van/ Turkey. 2018.
 • Tüfekci H., Olfaz, M. The Effect of Meat Color Parameters of Different Feeding Systems on Hair Goat and Saanen x Hair Goat (G1) Crossbred Kids. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018 – Van/ Turkey. 2018.
 • Ermetin O., Tüfekci H., Boz M.A. Yozgat İli Hayvancılığın Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 26-28 Ekim, Konya, 2017.
 • Ermetin O., Tüfekci H., Boz M.A., Taşkesen O. KOP İlleri Hayvancılık Faaliyetleri İçerisinde Yozgat İli ve Potansiyeli. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bildiri Kitabı, syf. 272, 03-05 Mayıs, Yozgat, 2018.
 • Ermetin O., Tüfekci H., Boz M.A., Taşkesen O. Yozgat İli Hayvancılık Sektörünün İlin Kalkınmasındaki Etkisi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bildiri Kitabı, syf. 274, 03-05 Mayıs, Yozgat, 2018.
 • Önder H., Arı A., Ocak S., Eker S., Tüfekci H. Use of Image Analysis in Animal Science. 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Emvironment, p. 205-207, 14-18 June, Samsun/Turkey, 2010.
ULUSAL
 • Tüfekci H., Olfaz, M. Kastamonu İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bildiri Kitabı syf. 413-421, 5-7 Eylül, Çanakkale, 2013.
 • Kutlu K., Tüfekci H., Olfaz, M. Sinop Yöresi Koyunculuk İşletmelerinin Hayvan Refahı Açısından İrdelenmesi. 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı syf. 77, 9-11 Mayıs, Isparta, 2016.

DİĞER

PROJELER
 • Saanen x Kıl Keçi Melezi (G1) Çebiçlerin Erken (7-8 Aylık) Yaşta Damızlıkta Kullanılabilme İmkanları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (PYO.1904.11.002) Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2011-2012
 • Kastamonu ili Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi Projesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırmacı, 2010-2013
 • Kıl Keçi ve Saanen x Kıl Keçi (G1) Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Optimum Besi Süresinin Belirlenmesi. TÜBİTAK (114O716) 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Araştırmacı, Bursiyer, 2014-2016
 • Yozgat İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanaklarının Belirlenmesi. (6602b – ZF/17-132) Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 2017-2018
 • Yozgat Bölgesindeki Akkaraman Irkı Koyun Sürülerinin Sürü Yapı ve Davranış Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemiyle Belirlenmesi ve Mera Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. Bozok Üniversitesi (6602b – MMF/17-133) Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2017-2019
Son Güncelleme: 24.05.2018 16:21:27