KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Esra GEDİK

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Sosyoloji Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: esra.gedik@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: esra.gedik@bozok.edu.tr
Uzmanlık Alanları: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi ve Kadın Çalışmaları, Erkeklik Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiSosyoloji2015
Yüksek LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / İktisadi İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2008
LisansMarmara Üniversitesi / İktisadi İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üy.

İDARİ GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • GEDİK ESRA (2013). Security of the Nation Why Do We Need Mothers of Martyrs in Turkey. disClosure: A Journal of Social Theory, 22, 24-50.
 • GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). More Girls to Choose Engineering as a Major Perspectives from Honey Bees are Becoming Engineers Project. 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2016, 779-788.
 • GEDİK ESRA (2015). Trapped in Between State Market and Family Experiencesof Moderately Educated Divorced and Widow Women. International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, 353-362.
 • PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ,GEDİK ESRA (2012). Neo Liberal Politikaların Türkiye de Kadın Örgütleri Üzerindeki Etkisine Foucaultgil Bir Bakış. International Women Conference, 366-382.
 • GEDİK ESRA (2009). Ideological Ambivalence Of Motherhood: Mothers Of Martyrs In Turkey. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar, 5, 269-275.
 • GEDİK ESRA (2009). Türkiye de Şehit Annelerinin Savaş ve Çözüm Algıları. Fe Dergi: Feminist Eleştiri , 1(2), Doi: 10.1501
 • GEDİK, Esra ve ÇAKIR, Hülya. 2019. Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Cinsiyetin Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Örneği, Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi , 2019
 • SOYGAN, Hatice, GEDİK, Esra. (2019). KOCASIZ YAŞAM: YOZGAT’TA BOŞANMIŞ KADINLARIN DENEYİMLER, Turkish Stduies.
 • Albaşgil, Elif & Gedik, Esra. (2020). Türkiye’den Yurt Dışına Göç Edenler ve Kültürel Çatışmalar Almanya ve Norveç Örneği, Dünya İnsan Bilimleri Dergisi.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GEDİK ESRA (2016). BİR TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÜRÜNÜ OLARAK ANTİ KAHRAMAN ERKEK İMAJLARI. ViraVerita(4), 37-58
 • GEDİK ESRA (2015). Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırmanın Türkiye de Kadın Hareketi Üzerindeki Etkisi Ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kavramı. The Academic Elegance, 3(4), 209-228.
 • GEDİK ESRA (2011). Türkiye de Şehit Annelerinin Ve Şehit Babalarının Siyasi Katılıma Farklı Bakış Açıları. Toplum ve Bilim(120), 91-108.
 • GEDİK, E . (2018). SINGLE MOTHERS DOING FAMILY: RE-FORMING TRADITIONAL FAMILY IN TURKEY. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 21 (1), 71-101. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sosars/issue/36786/418989
 • GEDIK ESRA (2018). sıfır bir dizisinde erkeklik halleri. Fe Dergi: Feminist Elestiri, Doi: 10.1501/Fe0001_0000000209 (Kontrol No: 4626445)
 • GEDIK ESRA (2018). TESTING THE HONOR: DIVORCED AND WIDOW WOMEN’SEXPERIENCES IN TURKEY. The Journal of Academic Social Science (Kontrol No: 4627027)
 • GEDİK, E , UZUNER AKÇIL, B . (2020). Çalışan Bekâr Kadınların Şiddet Algısı: Yozgat Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (63) , 228-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/51845/651046
 • GEDİK, E . (2020). The Relationship Between Father and Child in Daily Life Narratives of Female Academicians with Children in Pre-School Period. Kültür ve İletişim , 23 (45) , 118-141 . DOI: 10.18691/kulturveiletisim.709759
Diğer Ulusal Makale
 • GEDİK ESRA,DEMİRCİ IŞIL CEREN (2016). Erkekliğin Melez Yüzleri Türkiye de Dizilerdeki ve Evlilik Programlarındaki Erkek lik ler. 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 316-322.
 • GEDİK ESRA (2013). Türkiye de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri. Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı, 73-76.
 • GEDİK ESRA (2012). Türkiye de Boşanmış ve Dul Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 1-14.
 • PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ,GEDİK ESRA (2012). Türkiye Sinemasında Kadın Sorunu nu Dert Edinen Sorunlu Filmler. 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 1-14.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2017). Gender Inequalities in Choosing Engineering as a Major: Experiences from “Honey Bees are Becoming Engineers” Project. 13th Conference of the European Sociological Association(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Abstract Book.
 • Yazıcı, Z, Gedik, E. (2018), Yozgat İli İş Yeri İsimlerinde Sosyo-Kültürel Değişimlerin İzleri, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, s. 384.
 • GEDIK ESRA,ÇAKIR HÜLYA (2018). Aktivizm Sattırıyor: Bilinçli Kapitalizm mi Yoksa Kadın Hareketinin Etkisi mi?. 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESI, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve Ilerlemek, 301-302. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4598211)
 • GEDİK ESRA (2016). Kent ve Kent Kimliği Yozgat Örneği. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 118-119.
 • GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). Impact of Neo Liberal Policies on Women s NGOs in Turkey A Foucauldain Analysis. BSA 2016 Annual Conference, 220-221.
 • GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2016). More Girls to Choose Engineering as a Major Perspectives from Honey Bees are Becoming Engineers Project. 2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL
 • GEDİK ESRA,PEHLİVANLI KADAYİFCİ EZGİ (2013). I Cannot Give Birth Yet the Tests are Not Over. 11th European Sociological Association Conference
 • GEDİK ESRA (2012). Women s Changing Life Perception After These Women Lost Their Sons in The War in Turkey. Gendered Memories of War and Political Violence: Young Researchers Conference
 • GEDİK ESRA (2012). From Classes to the Streets Relations between Academy and Activism. 2nd International Conference of a New International Research Network: Cultural Difference and Social Solidarity Building Solidarity and Protecting Difference: Meeting Central Tensions in Contemporary Societies, 29
 • GEDİK ESRA (2013). Impact Religion of Islam and Discourse of Martyrdom in Armed Conflict in Turkey. ESA 11th ConferenceCrisis, Critique and Change, 1449
ULUSAL
 • 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2017, Erkeklik Paneli, Erkek Yaşam Tarzı Dergilerinde Erkekliğin Sergilenişi.
 • Kadayifci, P., E, Gedik, Esra, (2018), Bedensel Özerkliğin Muğlak Sınırları: Prenatal Kontrol ve Türkiye’de Kadınların Sezaryen Tercihi, STS TURKEY 2018 Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri Kitapçığı, ss. 27-29
 • Gedik, E. (2015). Türkiye’de Babası Silahlı Çatışmada Ölen Erkek Çocuklarında Erkekliğin Yeniden İnşası. İstanbul Arel Üniversitesi Erkek(lik)ler Sempozyumu Özet Kitabı. s. 32.
 • 9-12.04.2014 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Çatışma, Ölüm, Kayıplar ve Bir Mit: Bireysel ve Kamusal Alanda Şehitlik Söylemini Düşünmek” ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ/BURSA
 • Gedik, E. (2014). Çatışma, Ölüm, Kayıplar ve Bir Mit: Bireysel ve Kamusal Alanda Şehitlik Söylemini Düşünmek. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı. s. 26.
 • 4-6.12.2013 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Toplumsal Cinsiyet Paneli: “Türkiye’de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri” ODTÜ/ANKARA
 • 4-5.04.2013 Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, TODİE, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Haklar Oturumu, “Türkiye’de Dul ve Boşanmış Kadınların Sosyal Haklarının Karşılaştırmalı İncelenmesi” TODAİE/ANKARA
 • 15-16.09.2012 3. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Toplumsal Travma. “Ölüm ve Şehitlik ile Yeniden Kurulan Hayatlar: Asker Yakınını Çatışmada Kaybedenlerin Deneyimleri”
 • 28. 03. 2009 II. Atatürk Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri Konferansı, “Aşağıdakiler ve Yukarıdakiler” üst başlıklı konferansta “Orduya Annelik Yapmak: Türkiye’de Şehit Anneleri” başlıklı sunum. Boğaziçi Üniversitesi/ İSTANBUL
 • 28–30 Nisan 2003 ‘AB’ ye Entegrasyon Sürecinde Balkanlar. Sorunlar ve İmkânlar’ başlıklı V. Balkan Platformu Organizasyon Takımında Aktif Çalışma ve “Balkanlar ve Avrupa Birliği” sunumu. M.Ü. Uluslararası İlişkiler Kulübü/ İSTANBUL

KİTAPLAR

 • GEDİK, Esra (2018). “Sekizinci Sanat Sinema ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi”, Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, Editörler Ali Arslan, Gülten Arslan, Çanakkale.
 • Academic Studies In Social, Human and Administrative Science, Bölüm adı:(From Tractor to Rig Tyre: How Masculinity are Exhibited In Male Magazines) (2018)., GEDIK ESRA, Gece Kitaplıgı, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-288-606-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4627274)
 • GEDİK, Esra & TURGUT, Samet Talha 2019.Sosyal Medya Delikanlılığı: Ekşi Sözlük Örneği. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 2, 51.
 • GEDİK, Esra, 2019. Mekanın Cinsiyeti: Mekan ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi, Paradigma Akademi, 2019

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 2008-2009 Academic Year METU Graduate Courses Performance Award, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2009
HAKEMLİKLER
 • Dergi SSCI, Gender and Society, Hakemlik Sayısı:1
 • Dergi SSCI, International Political Science Review, Hakemlik Sayısı:1
 • Dergi Diğer endeksler, çağdaş yönetim bilimleri dergisi, Hakemlik Sayısı:2
 • Dergi TR DİZİN, Akademik Hassasiyetler, Hakemlik Sayısı:1
 • Dergi EBSCO, Fe Dergi, Hakemlik Sayısı:3
YÖNETİLEN TEZLER
 • BOŞANMIŞ KADINLARIN BOŞANMA SEBEPLERİ VE BOŞANMA SONRASI KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ
 • Yozgat'ta Çalışan Bekar Kadınların Şiddet Algısı
PROJELER
 • Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Değer Veriyorum Bal Arıları Mühendis Oluyor, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, , 01/01/2016 - 01/06/2017 (ULUSAL)
 • Yozgat’taki Korunma Ve Bakım Altındaki Erkek Mülteci Çocukların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabalarında Aile Yoksunluğunun Etkisi, BAP, 2018, (Devam ediyor).
 • Kırşehir Gölgeni İzle Yerel Siyasete Kadın Katılımı için Gölge Meclisler, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, , 07/12/2015 - 07/12/2015 (ULUSAL)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • GEDİK, Esra, 15.12.2017, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Gündelik tüketim Alışkanlıklarının Toplum Sağlığındaki Yeri ve Önemi
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu 2017
 • Sokak Hayvanları ile Birlikte Yaşamak Mümkün 12 Nisan 2017
 • TBMM Aile Bütünlüğü Komisyonu, Komisyonda Boşanmış Kadınların Deneyimleri konulu araştırma sunuldu., Ankara, Çalışma, 21.04.2016 -21.04.2016 (Ulusal)
 • Evcil Hayvanlarda İstismar ve İhmal, IVSA (International Veterinary Students Association- Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği) Ankara Öğrenci Topluluğu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın katkılarıyla, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde, “Evcil Hayvanlarda İstismar ve İhmal” adı altında bir Çalıştay düzenlemiştir. Çalıştay’ın ilk günü “Evcil Hayvanlarda İstismar ve İhmal: Neden Endişelenmeliyiz” başlığı ile yapılmış, ikinci gün ise “Hayvan İstismarı Vakalarında Veteriner Hekimlerin Rolü” başlığı ile sertifika programı olarak tamamlanmıştır., Ankara Üniversitesi, Çalıştay, 01.04.2017 -02.04.2017 (Uluslararası)
 • Yozgat İli Kadına Yönelik Şiddeti Önleme İl Eylem Planı Çalıştayı Ekim 2017
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalık Eğitimleri Yozgat Merkez Halk Eğitim Merkezi Nisan-Mayıs-Haziran 2017
 • Interrogating the Fertility Decline in Europe: Politics, Practices, and Representations of Changing Gender Orders,Ruhr University Bochum, Çalıştay, 18.01.2017 -20.01.2017 (Uluslararası)
 • 25 Mayıs 2004 NATO Simülasyonu M.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Marmara Üniversitesi/İSTANBUL
 • Nisan-Aralık 2010 Proje Asistanlığı: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi, Bilkent Üniversitesi, Tübitak. Araştırma Asistanı. The 'Urban Transformation Projects and Displacement: Implementations, Expressions, Experiences’ Project Funded By Tübitak And İmplemented By Bilkent University, My Responsibilities Were: - Reviewing Literature On Urban Transformation Projects - Conducting Qualitative Research
 • Şubat-Mart 2015 ODTÜ, Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi, Veri Analisti.
Son Güncelleme: 10.06.2020 20:50:28