KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇAKIR

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Sosyoloji Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hulya.cakir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hlyackr@gmail.com
Telefon: 0 (354) 242 10 21 / 2670 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi ve Kadın Çalışmaları,Tüketim Kültürü, Köy (Kırsal) Sosyolojisi, Kırsal Alanda Kadın

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSOSYOLOJİ2016
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSOSYOLOJİ2013
LisansKırıkkale Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiSOSYOLOJİ2010

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2016 : Araştırma Görevlisi
 • 2016 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Psikoloji Bölüm Başkan V.
 • 2017 - Devam Ediyor : Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdür Yardımcısı
 • 2016 - Devam Ediyor : Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • ÇAKIR, H. ve AKSOY, E. (2016). Yozgat Kırsalında Yaşayan Üç Kuşak Kadının Aile İçi Cinsiyet Rollerindeki Değişim, Turkish Studies Dergisi, 259-280. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9122.
 • ÇAKIR, H. (2016). Gotik Alt Kültürü, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 369-383. DOI Number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3509.
 • ÇAKIR, H. (2016). Aksu Bora’nın “Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası” Kitap Analizi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(8), 266-285.
 • ÇAKIR, H. (2017). Erkeklerin Sosyalleşmesinde Öğrenilmiş Güçlülük: Kavramsal Bir İnceleme, Researcher Social Science Studies, 320-334. DOI Number: http://dx.doi.org/10.18301/rss.497.
 • ÇAKIR, H. (2017). Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları: Yozgat Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4, Ss.53-68.
 • ÇAKIR, H. ve BAŞ, H. (2017). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadınlarda Yarattığı Psikolojik Şiddet ve Üreme Sağlığına Etkisine Teorik Bakış, Researcher Social Science Studies, 335-350. DOI Number: http://dx.doi.org/10.18301/rss.404.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • BABAOĞLAN, E., ÇELİK, E. ve ÇAKIR, H. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumunun Yabancılaşma Düzeyini Yordama Gücü, İlköğretim Online, 15(1), 204-218. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr DOI Number: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.71420.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • BABAOĞLAN, E., ÇELİK, E. ve ÇAKIR, H. (2014). "The Level of Relationship Between University Students Using Technology and Their Alienation." V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research and Baltic Institute of Humanities, St. Petersburg.
 • ÇAKIR, H. (2015). "In Our Recent History Written Press Image of Women: Life Magazine Case", The International Conference on Changing World and Social Research I, Viyana.
 • ÇAKIR, H. (2016). "Early Marriage Within The Framework of Feminist Theory", 1st International Women's Congress IWC, Ankara.
 • ÇAKIR, H. ve BAŞ, H. (2017). "Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadınlarda Yarattığı Psikolojik Şiddet ve Üreme Sağlığına Etkisine Teorik Bakış." 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli. (Bildiri Özeti)
 • ÇAKIR, H. (2018).”Suç ve Ceza: Kadın ve Suç." Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri.

KİTAPLAR

 • ÇAKIR, H. vd. (2015). "Evlilik Çocuk Oyunu Değil, Çocuk Evlilikler "Türkiye'de Erken Evlilikler", (Ed. Dr. Bengü E. Çolakoğlu), ANKA Kadın Araştırma Merkezi, Ankara.

DİĞER

ATIFLAR
 • Kaynak, B., Malatyalı, M. ve Hasta, D. (2016). Kız Çocuk Evliliklerine Yönelik Tutum Ölçeği. I. Sosyal Psikoloji Kongresi
 • Taylan, H.H. (2016). Sakarya Roman Ailelerinde Erken Evlilik Araştırması.The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
 • Siverek RAM- Keçiören RAM- Bağlar RAM (2016). Erken Yaşta Yapılan Evlilikler (Çocuk Gelinler) ve Akraba Evlilikleri. E-Dergi, Sayı:6.
 • Türkiye'de Evlilik Tercihleri Raporu (2015). T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HAKEMLİKLER
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
PROJELER
 • Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin Modellenmesine İlişkin Araştırma Projesi- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Projedeki Rolü: İş Analisti
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi Ön Analiz Çalışması- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı- Projedeki Rolü: Proje Asistanı
 • Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi Projesi - T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü- Projedeki Rolü: Proje Asistanı
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1. Kadın Sempozyumu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Sempozyumu
 • "Çocuk Evlilikler" Sempozyumu ANKA Kadın Araştırma Merkezi
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumunda Konuşmacı-(2017)
Son Güncelleme: 18.02.2018 17:21:20