KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Arkeoloji Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hacer.sancaktar@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hacersancaktar@yahoo.com
Telefon: 05062485374 / 2655 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Antalya / 1978
Uzmanlık Alanları: Nümismatik, Mimari, Kült

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAkdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüArkeolojiKlasik Arkeoloji2016
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüArkeolojiKlasik Arkeoloji2009
LisansAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih Coğrafya FakültesiArkeolojiKlasik Arkeoloji2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Arkeoloji Bölüm Başkanı
 • 2017 - 2020 : Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2017 - Devam Ediyor : Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Fen Edebiyat Fakültesi Bologna (AKTS) Koordinatörü
 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Değişim Programları Koordinatörü (Erasmus)
 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Değişim Programları Koordinatörü (Farabi)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • - H. Sancaktar, “2011 Yılı TK 3 Definesi: Ön Değerlendirme”, Mediterranean Journal of Humanities (MJH) Cilt II/Sayı 2, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Antalya, 2012, 219-228.
 • - P. Niewöhner – A. Demirel – A. Izdebski – H. Sancaktar – N. Schwerdt – H. Stümpel, ‘‘The Byzantine Settlement History of Miletus and its Hinterland – Quantitative Aspects: Stratigraphy, Pottery, Anthropology, Coins, and Palynology, Archäologischer Anzeiger, Vol. 2016/2.
 • -H. Sancaktar, Arykanda Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nın Lokalizasyonuna İlişkin Öneriler / Suggestions as to the Localization of the Temple of Athena in the Ancient City of Arycanda, Cedrus VI (2018) 359-375.
 • - V. M. Tekinalp -H. Sancaktar – F. Seviç, “Arykanda Antik Kenti 2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Anmed 18 (2018), 15-22.
 • - E. Güngör – M. Koçancı – A. Mumyakmaz – H. Sancaktar – P. Serdar Dinçer, Yozgat İli Aydıncık İlçesinde Yapılan Kültür Varlıklarını Korumaya Yönelik Toplumsal Bilinç Düzeyi Araştırması, Mediterranean Journal of Humanities (MJH) IX/1 (2019), 171-186.
 • -H. Sancaktar, "The Honorius and Theodosius II From The Sakarya Museum", Annali 64, p. 173-186, Pl. XIII-XXI.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • - H. Sancaktar, “Sikkeler Üzerindeki Mimari Yapıların Arkeolojik Verilerle Karşılaştırılması”, İdol Dergisi Yıl 6/Sayı20, 2004, 12-17.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • - H. Sancaktar, “Pisidia, Cilicia ve Lycaonia Bölgelerindeki Koloni Kentleri Sikke Tipolojisi”, bk.: K. Dörtlük, R. Boyraz (Ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdeniz Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2012, 371-384.
 • - H. Sancaktar, “Antiokheia (Pisidia) Kazısı Sikkeleri: 2008-2012”, bk.: K. Dörtlük, O. Tekin, R. Boyraz (Ed.), Bildiriler, Birinci Uluslararası Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi 25-28 Şubat 2013 Bildirileri Kitabı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2014, 515-524.
 • - H. Sancaktar, “Analysis of the Coins Found at the Excavations of the 6th Bath Complex in Arycanda”, Bildiriler, bk. O. Tekin (Ed.), İkinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi (05-08 Ocak 2016), İstanbul, 2018, 361-370.
 • - H. Sancaktar, Y. Polat, R. Tamsü Polat, K. Sezgin, "Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: 2017 Yılı Çalışmaları", Bildiri Özetleri, Değişimi Okumak: Antik Dönem’de Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi Sempozyumu (M.Ö. 4./3. YY. – M.S. 4./5. YY) 18-20 Nisan 2018.
 • - H. Sancaktar – R. Tamsü Polat – Y. Polat – M. Baran YÜRÜK, “E Eskişehir İli Yazılıkaya/Midas Vadisi Yüzey Araştırması 2017”, Bildiriler, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı (07-11 Mayıs 2018), Çanakkale, 2019, 261-278.
 • - H. Sancaktar – R. Tamsü Polat – Y. Polat – B. Şenocak – A. Dokuzboy – K. Sezgin “Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: 2017 Yılı Çalışmaları, Bildiriler, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı (07-11 Mayıs 2018), Çanakkale, 2019, 141-164.
ULUSAL
 • - H. Sancaktar, “2012 Yılı Pisidia Antiokheia Kazısı Sikkeleri: Ön Rapor”, bk.: B. Hürmüzlü, M. Fırat, A. Gerçek (Ed.), Pisidia Araştırmaları I, Sempozyum Bildirileri (05-06.11.2012), Isparta, 2013, 368-377.

KİTAPLAR

 • - H. Sancaktar, “Arykanda VI. Hamam Tahliye Kanalında Ele Geçen Sikkeler”, Ed. Z. Çizmeli Öğün, Anadolu/Anatolia, Ek Dizi 1.3, Kaunos/Kbid Toplantıları 3 Anadolu Nümizmatik Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, 2016, 13-38.
 • - H. Sancaktar, Arykanda I, Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları ve Külteleri, Ankara 2019, ISBN: 978-605-9636-59-9.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • - AKMED (Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) Doktora Araştırma Bursu, 2016
 • - 2008 Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bursu Universita Ca’Foscari Venezia /İtalya (6 Ay süreli)
HAKEMLİKLER
 • Mediterranean Journal of Humanities (MJH)
 • Cedrus
 • Amisos
 • Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
PROJELER
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Hierapolis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, 2002.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Kenti Mozaik Restorasyon Çalışması, Müze Müdürü Ünal DEMİRER, 2002.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Kenti Mozaik Restorasyon Çalışması, Müze Müdürü Ünal DEMİRER, 2003.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2003.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2003.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2004.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2004.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Ankara Tiyatrosu Projesi, Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY - Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, 2004.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2005.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2005.
 • Öğrenci: T.C. Kültür Bakanlığı Zeugma Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, , Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY, 2005.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2006.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2006.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2007.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2007.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Anazarbos Antik Kenti Zafer Takı Restorasyon Projesi, Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, 2007.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2008.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2008.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: İtalya Lecce/Cavallino Kazısı, Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, 2008.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2009.
 • Yüksek Lisans Öğrencisi: T.C. Kültür Bakanlığı Çorum Müzesi Sikke Koleksiyonu, Smintheion, Salamis, Kaunos ve Klaros Kazıları Sikke Buluntuları Işığında Anadolu Nümismatiği konulu Bilimsel Araştırma Projesi, Prof. Dr. Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN, 2009.
 • Bilimsel Üye: Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Saha İncelemesi, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2009.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU, 2010.
 • Bilimsel Üye: Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Saha İncelemesi, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2010.
 • Bilimsel Üye: Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Arkeolojik Saha İncelemesi, Kuzey Irak Sınırı, Şırnak, Mardin, Urfa, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2010.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kuzey Kıbrıs Kültür Bakanlığı Magosa/Salamis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2010.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Antalya/Doğu Garajı Nekropolis Kurtarma Kazısı, Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 2010.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2011.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kuzey Kıbrıs Kültür Bakanlığı Magosa/Salamis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2011.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Smintheion Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2011.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Miletos Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Dr. Philip NIEWÖHNER, 2011.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2012.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kuzey Kıbrıs Kültür Bakanlığı Magosa/Salamis Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, 2012.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Miletos Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Dr. Philip NIEWÖHNER, 2012.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2012.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2013.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2013.
 • Araştırmacı: "Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları ve Kültleri", BAP Projesi, 2013.03.0107.001, Tamamlandı (Başlangıç ve Bitiş: 2013-2016).
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2014.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2014.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2015.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2015.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2016.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2016.
 • Araştırma Başkanı: T.C. Kültür Bakanlığı Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması, Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR, 2017.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2017.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2017.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2018.
 • Kazı Başkan Yardımcısı: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2018.
 • Araştırma Başkanı: T.C. Kültür Bakanlığı Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması, Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR, 2018.
 • Bilimsel Üye: T.C. Kültür Bakanlığı Pisidia Antiokheia Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI, 2019.
 • Kazı Başkan Yardımcısı: T.C. Kültür Bakanlığı Arykanda Antik Kenti Arkeolojik Kazıları, Doç. Dr. V. Macit TEKİNALP, 2019.
 • Araştırma Başkanı: T.C. Kültür Bakanlığı Yozgat İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması, Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR, 2019.
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Yozgat İli ve İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları Karma Fotoğraf Sergisi
 • Çekerek Çalıştayı
 • Yenifakılı Çalıştayı
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Arkaik MimariLisans3
2017Arkeolojik Kazı ve Araştırma TeknikleriLisans3
2017Kentsel ArkeolojiLisans3
2017Uygarlık TarihiLisans2
2017Mitoloji ILisans2
2018MitolojiLisans3
2018Seramik Sanatına GirişLisans3
2018Klasik Dönem MimarisiLisans3
2018Arkeolojik Kazı ve Araştırma TeknikleriLisans3
2018Arkaik MimariLisans3
2019Teknik ResimLisans4
2019Anadolu'da Kutsal AlanlarLisans2
2019Hellenistik MimariLisans3
2019Arkeolojik Kazı ve Araştırma TeknikleriLisans3
2019Klasik Dönem MimarisiLisans3
Son Güncelleme: 31.01.2020 01:40:00