KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Gökalp ÇINARER

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Bilgisayar Mühendisliği
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gokalp.cinarer@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gokalp.cinarer@gmail.com
Telefon: 1072 / 4040 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1983
Kişisel Web Sayfa: https://www.finddex.com
Uzmanlık Alanları: Image processing,data mining, deep learning

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiKırıkkale Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBilgisayar Mühendisliği2021
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Bilişim EnstitüsüBilgisayar Bilimleri2015
LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Fatih KampüsüBilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü2006

DUYURULAR

Tarih: 06.07.2018

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
 • 2021 - Devam Ediyor : Meslek Yüksekokulları Kordinatörlüğü Program Kurulu Üyeliği
 • 2021 - Devam Ediyor : Bilgi İşlem Daire Başkanı
 • 2013 - 2019 : Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Yard.
 • 2011 - Devam Ediyor : Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon Program Başkanı
 • 2011 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Staj Komisyonu Başkanlığı
 • 2013 - 2017 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknlojileri Bölümü Öğrenci Danışmanlığı
 • 2017 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik ve Teknolojik İşlerden Sorumlu Müdür Danışmanlığı
 • 2018 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Genel Koordinatörlüğü
 • 2017 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Çinarer, G., Emiroğlu, B. G., & Yurttakal, A. H. (2020). Prediction of Glioma Grades Using Deep Learning with Wavelet Radiomic Features. Applied Sciences, 10(18), 6296. (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Yurttakal A. H. , Erbay H., Cinarer G. , Bas H. Classification of Diabetic Rat Histopathology Images Using Convolutional Neural Networks INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, cilt.14, sa.1, ss.715-722, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Cinarer G. , Emiroǧlu B. G. , Yurttakal A. H Predicting 1p/19q chromosomal deletion of brain tumors using machine learning. Emerging Materials Research, cilt.10, sa.2, ss.238-244, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Cinarer, G., & Emiroglu, B. G. (2020). Statistical analysis of radiomic features in differentiation of glioma grades. New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, (12), 68-79.
 • Çınarer, Gökalp, and Bülent Gürsel Emiroğlu. "Classificatin of Brain Tumors by Machine Learning Algorithms." 2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, IEEE, 2019.
 • Cinarer, G., Emiroglu, B. G., & Yurttakal, A. H. (2020). "Prediction of Glioma Grades using Machine Learning Algorithm Based on Radiomic Features", “IV. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology.
 • Çınarer, G., Emiroğlu, B.G., Yurttakal, A.H. (2018). “Comparative Analysis of Random Forest Feature Selection Based Classification Algorithms for Diagnosis of Breast Cancer'', II. International Scientific And Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Nevşehir
 • Çınarer, G., Emiroğlu, B.G., Arslan R.S. Yurttakal, A.H.(2020), “Brain Tumor Classification Using Deep Neural Network'', Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Volume 5, Issue 5, Page No 765-769.
 • Çınarer, G., Yurttakal, A.H., Hayıt, T. (2018). “Development and Implementation of Web Based Flipped Learning Portal'', 3rd International Bozok Symposium, Yozgat
 • Çınarer, Gökalp; Emiroğlu, B.G. Classification of brain tumours using radiomic features on MRI. New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, 2020, 12: 80-90.
 • Çınarer, G., Emiroğlu, B.G., Yurttakal, A.H. (2018). “Segmentation and Classification Breast Cancer Tumour '', 5th World Conference on Health Sciences (HSCI-2018), Kuşadası
 • Yurttakal, A.H., Erbay, H., İkizceli, T., Karaçavuş, S., Çınarer, G. (2018). “3D Visualization Thyroid CT Images Using Marching Cubes Algorithms'', International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES-2018), Karabük
 • Yurttakal, A.H., Erbay, H., İkizceli, T., Karaçavuş, S., Çınarer, G. (2018). “Automated hybrid computer aided detection of breast cancer using MRI '', 8th World Conference On Innovation And Computer Science (INSODE-2018), Batum
 • Çınarer, G., Dagistanlı Ö., Hayıt T. (2018). “Daily Average Air Temperature Estimation by Support Vector Machines Method'', II. International Scientific And Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Nevşehir
ULUSAL
 • Çınarer, G., Yurttakal, A. H., Ünal, S., & Karaman, İ. " Investigation of Teachers' Attitudes Toward Teaching with Technological Tools According to Variable Variables Yozgat. Example of Province", Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EEB 2016), Tokat
 • Yurttakal, A.H., Karaman, İ., Çınarer, G., & Ünal, S. "Permütasyon Tipi Akış Çizelgeleme Probleminin Hibrit Karınca Kolonisi Algoritması İle Çözümü",Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EEB 2016), Tokat

DİĞER

ATIFLAR
 • Baz, F. Ç. (2017). FATİH Projesi Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 93-103.
 • Ahievran Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. "Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum Düzeyi İle Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." (2017).
EDİTÖRLÜKLER
 • Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi
HAKEMLİKLER
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD), Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
 • The Journal of International Scientific Researches
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Investigation of Teachers' Attitudes Toward Teaching with Technological Tools According to Variable Variables Yozgat. Example of Province
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Çınarer, G. (2018). “Görüntü İşleme Teknikleri Ve Mühendislik Uygulamaları'', XIII. Bozok Bilişim Etkinlikleri, Yozgat
Son Güncelleme: 30.11.2021 16:38:14