KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: İdari Birim
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: senay.arasdogan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: senay_aras@hotmail.com
Telefon: 05068842307 / 6448 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1986
Uzmanlık Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAtatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği2018
LisansCumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik2008
ÖnlisansCumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği2012

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - 2020 : Dr. Öğr Üyesi
 • 2010 - 2018 : Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı
 • 2018 - 2020 : Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2018 - 2019 : Bozok Üniversitesi Uygula Kreşi ve Anaokulu Birim Sorumlusu

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Yıldız I, Tok Yıldız F, Altun Yılmaz E, Aras Doğan S. Attitudes of Nursing Students towards Children’xxs Rights: A Samplefrom Turkey. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 1059-1065. (Yayın No: 4378349)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Çelebioğlu A, Aras Doğan Ş. Kültürel Bakımda Yeterlilik Modellerinden Bir Örnek: Saglık Bakım Hizmetlerinin Sunumunda Kültürel Yeterlilik Süreci. Sağlıkla. 11(4), 50-52. (Yayın No: 3680566)
Diğer Ulusal Makale
 • Aras Doğan Ş, Altun Yılmaz E. Epilepsi tanısı alan adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 6(2), 83-90. (Kontrol No: 4214618)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Aras Doğan S, Çelebioğlu A, Aytekin Özdemir A, Tekgündüz KŞ. Preterm Bebeklere Uygulanan Oral Motor Stimülasyonun Beslenme ve Emme Başarısı Üzerine Etkisi . 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5845587)
 • Aras Doğan S, Demirkan C. Karanlık ve Derin Aglar: Çocuklar Için Yeni Bir Risk. ULUSLARARASI 5.ADLI HEMSIRELIK 4.ADLI SOSYAL HIZMET 3.ADLI GERONTOLOJI KONGRESI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5845556)
 • Kaya D, Aras Doğan S, Gölbaşı Z. Hemşirelerin Farklı Kültürlerden Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Kültürel Yetkinliklerinin Belirlenmesi. 5. uluslararası, 16. ulusal hemsirelik kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3856222)
 • Yıldız I,Tok Yıldız F, Altun Yılmaz E, Aras Dogan S. Hemsirelik Ögrencilerinin Çocuk Haklarına Iliskin Tutumları. Uluslararası III.Adli Hemsirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3758078)
ULUSAL
 • Altun Yılmaz E,Aras Doğan S,Yıldız İ. Aile Saglıgı Merkezine Basvuran Annelerin Ates, Ishal ve Yanıga Yönelik Çocuklarına Yaptıkları Uygulamalar. KONGRE (Sözlü Sunum)(Yayın No:3680619)
 • Aras Doğan Ş, Yılmaz E. Epilepsi Tanısı Alan Adölesanların Sağlıklı Yasam Biçimi Davranısları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 4. Pediatri Hemsireligi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:794954)
 • Altun E, Yıldırım F, Aras S. Bir Ilkögretim Okulu Ögrencilerinde Ruhsal Uyum Degerlendirmesi. 3. Ulusal Pediatri Hemsireligi Kongresi (Poster Bildiri)(Yayın No:793332)
 • Altun E, Yıldız I, Aras S. Ilkögretim Ögrencilerinde Anne Baba Tutumlarının Incelenmesi. 3. Ulusal Pediatri Hemsireligi Kongresi (Poster Bildiri)(Yayın No:794056)
 • Altun E, Aras S. Hastanede Çocugu Yatan Annelerin Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Pediatri Hemsireligi Kongresi (Poster Bildiri)(Yayın No:793630)

KİTAPLAR

 • Küçükoğlu S, Şenay A. Çocuk Sağlığı ve İlkyardım - Çocuk Sağlığının Önemi
 • Çelebioğlu A, Aras Doğan Ş. Göçün Çocuk Sağlığına Yansımaları. Türkiye Klinkleri Göç ve Göçmen Sağlığı

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • Hastanede yatan çocukların kaygı düzeyi ile ebeveynlerin aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Yozgat Bozok Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Hemsirelik Anabilim Dalı
PROJELER
 • Preterm Bebeklere Uygulanan Oral Motor Stimülasyonun Beslenme ve Emme Başarısı Üzerine Etkisi, -TÜBİTAK 1002, Yürütücü: Şenay ARAS DOĞAN, Arastırmacı: Ayda ÇELEBIOGLU, Kadir Serafettin TEKGÜNDÜZ, Aynur AYTEKIN ÖZDEMİR
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Çocuk Gelişimine GirişLisans1
2020Çocuğu Tanıma TeknikleriLisans2
2019Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ebelık)Lisans2
2019Öğrenme Yöntemleri ve Öğretim TeknikleriLisans2
2019Erken Çocukluk Döneminde GelişimLisans3
2020Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması-1Lisans4
2020Oyun ve Oyun MateryalleriLisans4
2019Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiLisans10
Son Güncelleme: 09.07.2020 17:26:20