KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Aynur Çiğdem ATA

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cigdem.ata@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aynurcigdemata@gmail.com
Telefon: 03542421041 / 6646 (Dahili)
Son Güncelleme: 08.07.2020 11:47:17