KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRBÜZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: suleyman.gurbuz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sgurbuz1986@gmail.com

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstisüsüİktisatİktisat2018
Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisatİktisat2012
LisansSelçuk Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat2010

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • 2019 - Devam Ediyor : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi: Türkiye Örneği
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Türkiye de Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi
 • Enerji Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Rolü: Doğrusal Olmayan İlişkinin Analizi
 • RAMAZAN AYI VE DİNİ BAYRAMLARIN BİST 100 ENDEKSİNE ETKİLERİ: PİYASA ANOMALİLERİNİN İNCELENMESİ

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜRKİYE İÇİN YAPISAL KIRILMALI BİR ANALİZ
 • BİST 100 Endeksi İçin Piyasa Anomalilerinin İncelenmesi: Ramazan Ayı ve Dini Bayramların Etkileri
 • Yapısal Kırılma Altında Türkiye de Döviz Kuru ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri
 • The Dynamic Effects of Renewable Energy on Economic Growth
ULUSAL
 • Yenilenebilir Enerji Tüketimi Üzerinde CO2 Salınımının ve Gelirin OECD Ülkeleri için Dinamik Etkilerinin Araştırılması

KİTAPLAR

 • Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler
Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51:13