KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Volkan DEMİREL

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: m.volkan.demirel@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: meh.volkan@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Antalya / 1985
Uzmanlık Alanları: Dil Bilgisi Öğretimi, Dil Bilim

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Eğitimi2018
Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe Eğitimi2013
LisansAtatürk Üniversitesi / Ağrı Eğitim FakültesiTürkçe Eğitimi2008

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Türkçe Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine İlişkin Görüşleri
 • Teacher Candidates Use of Questioning Skills in During-Reading and Post- Reading Strategies
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi
 • Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Kip
 • -(y)AcAk Biçimbiriminin Kiplik Görünümü
 • Examining High School Students’ Writing Self-efficacy Perceptions.
 • Speaking Self-Efficacy Beliefs of Turkish University Students.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Teacher Candidates' use of questioning skills in during-reading and postreading strategies
 • Noktalama İşareti Öğretiminde Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
 • "-(y)AcAk Biçimbiriminin Kiplik Görünümü
 • Türkçe Fiil Ekleri Dışında Kullanılan Kiplik İşaretleyiciler
 • Mutlak ve İzafi Dil Bilgisel Zamanlar ile Bunların Türkçe Metinlerde Çözümlenmesi
Son Güncelleme: 07.07.2020 17:09:51