KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Gülhan TÜRK

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulhan.turk@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulhan-alturk@hotmail.com
Telefon: 03542421120 / 6169 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Amman

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Fen ve Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Dili Ana Bilim Dalı2012
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Fen ve Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı BölümüTürk Dili Ana Bilim Dalı2006
LisansMu'te Üniversitesi / Edebiyat FakültesiArap Dili ve Edebiyatı1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2012 - 2018 : Ankara Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Öğretim Görevlisi
 • 2019 - 2020 : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Arap Dili ve Edebiyat Bölümünde Öğretim Görevlisi
 • 2019 - 2020 : Ankara Üniversitesi TÖMER, ARAPÇA Öğretimi Görevlisi
 • 2020 - Devam Ediyor : Bozok Üniversites, İlhayiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı Başkanı

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Bozok Üniversites, İlhayiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • “Vakıa Suresindeki Tenkîr Sıygasına Dair Semantik Bir Değerlendirme, Nüsha, (2018), 33-46.
 • “et-Tuófetü’z-Zekiyye fi’l-Luġati’t-Türkiyye Üzerine Bir Dil Değerlendirmesi”, ASOS, (2018). 346-354
 • “Vaka Suresinde Tevkid Uslubu”, ASOS, (2018), 423-439.
 • Arap Alfabesiyle Yazılmış Memlûk-Kıpçak Sözlüklerinden Hareketle Türkçe Telaffuzu Belirten Arapça İfadeler ve Kısaltmalar, Turkish Study, (2018), 59-70.
 • Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ Fî Luġati’T-Türk We’l-Kıfçāḳ Sözlüğünün İçeriğİ Ve Eserdeki Alıntı kelimeler” , TEKE, (2018)
 • “Lafzın Değeri Çerçevesinde افتعل Kalıbında Kullanılan Güçlü /ص/, /ط/, /ض/ Seslerinin Kur’an Bağlamında Ses- Anlam İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Academic Research Review, (2017), 63-76.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • “رمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني” ,EKEV, (2018), 127-49.
 • “İbn Hazm el-Endülüsî’nin Dinî Şiirlerinde Dil Üslubu”, EKEV , (2018), 76-92.
 • “Arap Baharı” Sürecinde Uygulamalı Dil: İletişim Araçları Bağlamında Siyaseten Anlam Değişimine Uğrayan Kavramlar, İLAMER,(2016) 81-97.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • - Gazelle İn The Poem Safiyyu’d-Din El-Halliy, 1st International Conference on New Approaches İn Social Seciences and Humanities, The Proceedings & Abstracts, April, 2018.
 • - TÂHÂ Sûresinde Nidâ/ Ünlem Üslubu, II. Uluslarası Raiting Academy Kongresi: Umut Bildiri Kitabı, Nisan 2018.
 • - Hicr Sûresinde Haber Cümle Üslubu, III. Uluslarasası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, Mayıs 2018.
 • - Kur’an’daki Ekonomi İle Dair Ayetler: Emir Kipi Üzerine Bir Dil İncelemesi, İnternational Congress of Islamic Economy, Finans And Ethics Sempozyum Bildiri Kitabı, April, 2017.
ULUSAL
 • - “Arap Baharı” Sürecinde Siyasi Kavramlar ve Söylem, Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyum Özet Kitapçığı, Mart, 2017.

KİTAPLAR

 • Arapça Harflerin Semantiği, İlāhiyât, Ankara, 2018.
Son Güncelleme: 23.03.2020 16:48:15