KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Mahmut Şaban AFSAL

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İktisat Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mahmut.afsal@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mAfsal.177@gmail.com
Telefon: 0354 212 44 42 / 6605 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ANTAKYA / 1991
Uzmanlık Alanları: Makro İktisat, Para Politikası, Finansal Piyasalar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraÇukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİktisatDevam Ediyor
Yüksek LisansMustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisat2017
LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat2013

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • KARA, M, & AFSAL, M. Ş. (2018). The Effectiveness of Monetary Policy Instruments Applied for Financial Stability in Turkey. Journal of Human and Social Science Researches, 7 (3), 1822-1847.
 • AFSAL, M.Ş., DOĞAN, İ., ÖRÜN, E. & AYDIN, B. (2018), "Enflasyonun Stokastik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi İçin Bir NARDL Yaklaşımı", Journal of Life Economics, Cilt:5, Sayı:4, ss. 57-74.
 • KARA, M, & AFSAL, M. Ş. (2018). TCMB’nin Fiyat İstikrarına Yönelik Uyguladığı Para Politikası Araçlarının ve Aktarım Kanallarının Etkinliği, International Journal of Social Science Research, 7(2), 275-290.
 • AYDIN, B. & AFSAL, M. Ş. (2018). Türkiye'de İkiz Açık Hipotezi: Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı / The Twin Deficit Hypothesis In Turkey: Toda-Yamamoto Causality Approach. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2 (2), 231-240.
 • DOĞAN, İ., AFSAL, M. Ş., AYDIN, B.& GÜRBÜZ, S., (2017). Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği, International Journal of Academic Value Studies, Vol.3(13) pp.1 99-205.
 • SAĞLAM ÇELİKÖZ,Y., BARUTÇU, E. & AFSAL, M. Ş., (2017). Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Örneği. Route Educational and Social Science Journal, Vol 4(7) pp. 104-117.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • DOĞAN, İ., AFSAL, M. Ş. & ÖRÜN, E., (2018). "Türkiye’de Fİsher Etkisi Bağlamında Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Non-Parametrik Analizi", II. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi(IERFM), Kapadokya,Türkiye, 12-14 Nisan 2018.
 • DOĞAN, İ., AYDIN, B., ÖRÜN, E., AFSAL, M. Ş., (2018). "Türkiye’de Hayvancılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolü: Gelişmekte Olan Bölgeler İçin Panel Veri Analizi", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat, Türkiye.
 • ERKUŞ, S., AFSAL, M. Ş. & BARUTÇU, E. (2017). Türkiye'de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Ampirik Analizi, I. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, 3-5 Kasım 2017
 • DOĞAN, İ., AFSAL, M. Ş., AYDIN, B.& GÜRBÜZ, S., (2017). Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2017.
 • AFSAL, M. Ş., KARA, M. & ERÇELİK, G. (2018).Türkiye'de Enflasyon ve Döviz Kuru Hareketlerinin Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi, 1 st International Economics and Business Symposium (ECONBUSS), 25-27 Ekim 2018, Gaziantep/Türkiye.
Son Güncelleme: 23.01.2019 18:17:22