KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Sezai BEKDEMİR

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sezai.bekdemir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: sezaibekdemir@hotmail.com
Telefon: 03542421120 / 5440 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1979
Uzmanlık Alanları: İslam hukuku, fıkıh usulü

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiCumhuriyet / Sosyal BilimlerTemel İslam Bilimleriİslam Hukuku2016
Yüksek LisansErciyes / Sosyal BilimlerTemel İslam Bilimleriİslam Hukuku2006
LisansErciyes / İlahiyatİlahiyat2002

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - 2020 : Dr. Öğrt. Üyesi
 • 2017 - 2018 : İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - 2020 : Dekan Yardımcısı
 • 2019 - 2020 : Sosyal Bilimler Enstitü Yardımcısı
 • 2017 - 2018 : Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • SADRÜSSERIA’NIN USULCÜLÜGÜ/HUKUKÇULUGU
 • SAHABE VE FUKAHA’NIN HADIS METIN TENKIDI USULLERI-I
 • SAHÂBE VE FUKAHÂ’NIN HADIS METIN TENKIDI USULLERI-II
 • FIKIH USULÜNDE ”NAZAR” NAZARIYESI
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • SADRÜŞŞERİA’NIN NESH KONUSUNA YAKLAŞIMI
 • TEÂRUZ VE TERCIH KONUSUNDA SADRÜŞŞERİA ILE İBNÜ’L-HÂCIB-RÂZÎ KARŞILAŞTIRMASI
 • İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAFLI DELİLLER.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • HZ. ÖMER’IN BIDATLERE KARSI TUTUMU
 • FUKAHÂ ILE MÜTEKELLIMÎNIN FIKIH TANIMLARINA KARSILASTIRMALI

KİTAPLAR

 • ORTA ASYADA HANEFILIGIN GELISIMISADRÜSSERIA UBEYDULLAH B. MESUD
 • ARAPÇADA TAVIZ OLGUSULAFZATULLAHIN KÖKENİ
 • NAFAKA ILMIHALI
 • NASSLARIN ISIGINDA DUANIN HÜKMÜ VE ADABI

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • MEVLANA HALID-I BAGDADI UYGULAMA. VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
EDİTÖRLÜKLER
 • kİTAP EDİTÖRÜ (Mükemmel Örnek Hz Muhammed)
 • AKADEMİK DERGİ EDİTÖRÜ (AGRI ISLAMI ILIMLER DERGISI)
 • AKADEMİK DERGİ EDİTÖR YARDIMCISI (AGRI ISLAMI ILIMLER DERGISI)
YÖNETİLEN TEZLER
 • Âsık sümmânî'nin siirlerinde dinî ve tasavvufî motifler
 • Kuruluştan Yükselişe Osmanlı Dönemi Fıkıh Alimleri
ÜYELİKLER
 • Akademik Dergi Yayın Kurulu Üyeligi (universal journal of theology)
Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38:21