KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hilmi BİLGİ

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ihilmi.bilgi@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ihilmi2003@yahoo.fr
Telefon: 05535104481 / 6129 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sütçüler/Isparta / 1957
Uzmanlık Alanları: Tefsir

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsir2007
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsir2000
Lisans. / Konya Yüksek İslam EnstitüsüTefsir-Hadis1980

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kur’ân’da Korku Olgusu Neden ve Nasıl Kullanılmıştır
 • İlk Nazil Olan Ayetlerin İçerdiği Mesajların Kur’an Bütünlüğü İçerisindeki Yeri
 • Tanah, İncil ve Kur’an’da Kurtuluş İfade Eden Temel Terimler

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Kur’an-ı Kerim’deki Havf ve Reca Kavramlarının Model İnsan Oluşumuna Katkısı

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Bir Osmanlı Müfessiri ve Tefsiri: Gurâbzâde Ahmed Efendi ve Zübedü Âsâri’l- Mevâhib ve’l-Envâr’ı
 • KUR’AN’DA GEÇEN TEZEKKÎ KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 • Kur’an Yorumunda Hamîduddîn el-Ferâhi’nin Nazm Metodu ve Fil Suresi Tefsiri
 • KUR’ÂN’DA KORKU TÜRLERİ
YÖNETİLEN TEZLER
 • Kur'an-ı Kerim' de adı geçen hayvanlar ve özellikleri
 • Kur'an'da Geçen Sayısal İfadelerin Reel Değerleri
 • AHİRETTE İNSANLARIN HESABA ÇEKİLİŞİ
 • Kur’an Perspektifinden İnsanın Değeri
Son Güncelleme: 26.02.2020 15:38:49