KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Elçin DALKILIÇ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Bankacılık ve Finans Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: elcin.eren@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: elcin.eren@yobu.edu.tr
Telefon: 03542421040 / 6664 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Balıkesir / 1987

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMuhasebeİşletme2019
Yüksek LisansDumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMuhasebe-Finansmanİşletme2012
LisansDumlupınar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme2009

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma
  • Muhasebe Meslek Mensupları KOBİ’ler için TFRS’ye Hazır mı?
  • 2006-2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Muhasebe Sınav Sorularının İstatistiksel Analizi
  • Yönetim Kurulu Yapısı ve Kâr Yönetimi Uygulamaları: BIST İmalat Sektörü Örneği
  • Sahiplik Yapısı ve Sermaye Kararları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: BIST İmalat Sektörü Örneği
  • Maliyet Yapışkanlığı Hipotezinin BIST İmalat Sektörü Kapsamında Test Edilmesi
  • Muhafazakâr Muhasebe ve Yönetim Kurulu Yapısı İlişkisinin İncelenmesi
Son Güncelleme: 20.07.2020 13:18:36