KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Akin KIRBAŞ

Birim: Veteriner Fakültesi
Alt Birim: Klinik Bölümü
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: akin.kirbas@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: akindahiliye55@yahoo.com
Telefon: 05447769835 / 4374 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun/Alaçam / 1977
Uzmanlık Alanları: Veteriner İç Hastalıkları

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiFırat Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüKlinik BilimlerVeteriner İç Hastalıkları2009
Yüksek LisansFırat Üniversitesi / Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği2001
LisansFırat Üniversitesi / Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği2001

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Doç.Dr. (Bozok Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı)
 • 2018 - 2020 : Doç.Dr. (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana bilim Dalı)
 • 2010 - 2018 : Dr.Öğretim Üyesi (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana bilim Dalı)
 • 2003 - 2007 : Araş.Gör ( Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana bilim Dalı)
 • 2020 - Devam Ediyor : Klinik Bilimler Bölüm Başkanı (Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • 2020 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcısı
 • 2020 - Devam Ediyor : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Bozok Veterinary Sciences (Bozok Veteriner Bilimleri), Editör
 • 2020 - Devam Ediyor : Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - 2020 : Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • 2012 - 2016 : Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Sağlık Birimi (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • 2011 - 2017 : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • 2017 - 2020 : Hayvan Hastanesi Başhekimlik Raporlama Komisyonu Üyeliği (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)
 • 2020 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcısı
 • 2020 - Devam Ediyor : İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2020 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu Üyeliği /Ziraat Fakültesi
 • 2020 - Devam Ediyor : Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • (Q4) Pseudo-pericarditis in two cows with tropical theileriosis: clinical, haematological and biochemical findings. J HELLENIC VET MED SOC. 72 (2), 2993-3000. 2021.
 • (Q4) Investigation of Seroprevalence of Toxoplasmosis in Horses and Donkeys in Muş Province of Turkey. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 2021.
 • (Q4) First molecular characterization of bovine papular stomatitis virus and meta-analysis of parapoxviruses in Turkey. ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 76 (2) 55-62, 2021.
 • (Q4) Evaluation of Serum Cardiac Troponin-I Concentration and Cardiac Enzyme Activities in Neonatal Calves with Sepsis.ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 76 (1), 4-11. 2021.
 • (Q4).Assessment of oxidative stress, trace elements, serum biochemistry, and hormones levels in weaned calves with dermatophytosis.Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 72,(1), 2653-2660.2021.
 • (Q2) Zingerone protects liver and kidney tissues by preventing oxidative stress, inflammation and apoptosis in methotrexate treated rats. Drug and Chemical Toxicology, 2020.
 • (Q2)THE USE OF INFLAMMATORY MARKERS AS A DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC APPROACH IN NEONATAL CALVES WITH SEPTICAEMIA. Acta Veterinaria Hungarica 2019, 67 (3), 360–376.
 • (Q4) Assessment of plasma nitric oxide concentration and erythrocyte arginase activity in dairy cows with traumatic reticuloperitonitis. J HELLENIC VET MED SOC, 2019, 70(4)1833-1840.
 • (Q4) Serological evidence of canine influenza virus infection in shelter dogs in Turkey. Medycyna Weterynaryjna, 2018, 4, 791-794.
 • (Q1) Investigation of the effects of hesperidin and chrysin on renal injury induced by colistin in rats.Biomedicine & Pharmacotherapy, 2018, 1607-1616.
 • (Q4) Protective Effects of Rutin on Acute Lung Injury Induced by Oleic Acid in Rats.KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 2017,23,445-451.
 • (Q3) Evaluation of the contraceptive eff ects of carprofen, fl unixin meglumine and meloxicam in rats. VETERINARNI MEDICINA, 2017, 62, 274-278.
 • (Q2) Evaluation of arginase activity, nitric oxide and oxidative stress status in sheep with contagious agalactia.Acta veterinaria Hungarica, 2017, 65 (3) 394-401.
 • (Q3) Evaluation of oxidative stress in sheep infected with Psoroptes ovis using total antioxidant capacity, total oxidant status, and malondialdehyde level. JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, 2017, 61(2) 197-201.
 • (Q3) Effects of antioxidant vitamins (A, D, E) and trace elements (Cu, Mn, Se, Zn) on some metabolic and reproductive profiles in dairy cows during transition period. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2016,19, 697-706.
 • (Q4) Acute Phase Biomarkers for Inflammatory Response in Dairy Cows with Traumatic Reticuloperitonitis.ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, 2015,70,23-29, 2015.
 • (Q1) A molecular and parasitological survey of Hepatozoon canis in domestic dogs in Turkey.Veterinary Parasitology, 209,264-267,2015.
 • (Q1) Molecular detection of tick-borne rickettsial and protozoan pathogens in domestic dogs from Turkey.PARASITES & VECTORS.8, 2015.
 • (Q2) Rutin attenuates gentamicin-induced renal damage by reducing oxidative stress, inflammation, apoptosis, and autophagy in rats.Renal failure,37,518-25, 2015.
 • (Q4) Arginase activity and total oxidant antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis.MEDYCYNA WETERYNARYJNA,71,167-170, 2015.
 • (Q3) Total oxidant and antioxidant capacities, nitric oxide and malondialdehyde levels in cats seropositive for the feline coronavirus.Veterinarni Medicina,60,274-28.2015.
 • (Q4) Myocarditis associated with foot and mouth disease in suckling calves.VETERINARSKI ARHIV, 2015.
 • (Q3) CARDIAC TROPONIN-I CONCENTRATION IN WEANED CALVES WITH BOVINE RESPIRATORY DISEASE.ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, 65 (4): 454-462, 2015.
 • (Q4) Evaluation of serum cardiac troponin I concentration in sheep with acute ruminal lactic acidosis.VETERINARSKI ARHIV,84,355-364, 2014.
 • (Q4) Status of lipid peroxidation and some antioxidants in sheep with acute ruminal lactic acidosis.Medycyna Weterynaryjna,70,357-361, 2014.
 • (Q1) Effects of ramipril and darbepoetin on electromechanical activity of the heart in doxorubicin-induced cardiotoxicity.International Journal of Cardiology,173,519-521, 2014.
 • (Q4) Sheep-associated malignant catarrhal fever: First report in a calf in Northeastern Turkey.Israel Journal of Veterinary Medicine,68,195-200, 2013.
 • (Q4) Detection of Toxoplasma gondii antibodies and some helminthic parasites in camels from Nevsehir province of Turkey.Israel Journal of Veterinary Medicine,67,106-108, 2012.
 • (Q4) Direct Role of alpha(2)-Adrenoreceptors in Antiulcer Effect Mechanism of Tianeptine in Rats.KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI,18,713-718, 2012.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Coenurus Cerebralis in a Bull in Northeastern Turkey: Clinical and Pathological Observations.International Journal of Veterinary Science,6,168-173, 2017.
 • Investigation of The Malondialdehyde Antioxidant Enzymes Antioxidant Substance and Some Biochemical Parameter Levels in Cattle with Actinomycosis.International Journal of Veterinary Health Science & Research,4,151-154, 2016.
 • Comparative efficacy of the steroids administered by inhalation and parenteral route in lambs with experimentally induced endotoxemia.Inter J Vet Sci,4,199-205, 2015.
 • Sütçü sığırlarda hemorajik bağırsak sendromu.E-Journal of New World Sciences Academy, 6,10-17, 2011.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Geçiş Dönemindeki Esmer Irkı İneklerin Yavru Cinsiyetine Bağlı olarak Bazı Mineral Hormonal ve Metabolik Parametrelerinin Karşılaştırılması.Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.,11,173-177, 2016.
 • Bir Köpekte Şiddetli Burun Kanaması İle Seyreden Varfarin Toksikasyonu.Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi,7,201-209, 2012.
 • Bir kuzuda giardiosis olgusu.Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,23,29-31, 2012.
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi.Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi,26,53-60, 2012.
 • Nevşehir ilindeki köpeklerde Listeriosis ve Toxoplasmosisin seroprevalansının araştırılması.Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,22,68-73, 2011.
 • Erzurum ve Çevresinden Kliniğe Getirilen Sahipli Köpeklerin Parvoviral Enteritisini Etkileyen Risk Faktörleri Üzerinde Bir Araştırma.Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2011
 • Elazığ Samsun Sivas Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması.Fırat Üniv Sağlık Bil Vet Derg,24,137-142, 2010.
 • Erzurum Yöresi Eşeklerinde Listeria monocytogenes in Seroprevalansı.Fırat Üniv Sağlık Bil Vet Derg,24,133-136, 2010.
 • Eperythrozoonosis.Bornova Vet Kont Araşt Ens Derg,29,49-52, 2007.
 • İki İnekte Tespit Edilen Puerperal Hemoglobinüri ve Tedavisi.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi,5,7-10, 2006.
 • Sistemik Inflamatuar Yanıt Sendromu ve Sepsis.Fırat Üniv Sağ Bil Vet Derg,34 (1),61-67, 2020.
 • Yatalak İnek Sendromuna Güncel Bir Bakış. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9 (1):167-175, 2020.
 • Gökalp G., Kırbaş A. Köpeklerin Atipik Endokrinal Dermatozu, Alopesi X. Fırat Üniv Sağ Bil Vet Derg, 35 (2), 2021.
 • Gökalp G., Kırbaş A. Köpek Demodikozisinde Genel Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Bozok Vet Sci,1(1-2), 51-60, 2020.
 • Evaluation of Acute Phase Response and Oxidative Damage in Sheep Naturally Infected with Streptococcus Pluranimalium using Haptoglobin, Nitric Oxide, and Malondialdehyde Levels, Fırat Üniv Sağ Bil Vet Derg. 2021, 35, 3. Kabul.
 • Kedilerin Atopik Sendromuna Güncel Yaklaşım. Bozok Vet Sci, 2021, 2, 2. Kabul.
Diğer Ulusal Makale
 • Kafes Kuşlarında Hemokromatozis.Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics,2,38-42, 2016.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Assessment of Serum Haptoglobin, Nitric Oxide and Malondialdehyde Levels in Sheep Infected Naturally with Streptococcus Pluranimalium.2nd International Veterinary Internal Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 October 2019.
 • Increased Cardiac Troponin-I Concentration and Cardiac Enzyme Activities in Neonatal Calves with Sepsis.2nd International Veterinary Internal Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 October 2019.
 • Acute Salicylic Acid Intoxication in a Game Breed Dog.2nd International Veterinary Internal Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 October 2019
 • The Evaluation of Serum Iron and Ferritin Levels in Calves with Bovine Respiratory Disease Complex.2nd International Veterinary Internal Medicine Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 October 2019.
 • Neuromuscular Involvement Due to Hypothyroidism in a Pekingese Mix Breed Dog.International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 September 2019.
 • Investigation of Seroprevalance of Toxoplasmosis in Equidea in Province of Mus.1st International Equine Medicine and Training Congress, Samsun, Türkiye, 21 - 24 March 2019.
 • Assessment of plasma nitric oxide concentration and erythrocyte arginase activitiy in dairy cows with traumatic reticuloperitonitis.1st International Herd of Health and Management Congress, 14 - 17 October 2018.
 • Pseudopericarditis in two cows with tropical theileriosis: clinical, hematological and biochemical findings.1st International Herd of Health and Management Congress, Antalya, Türkiye, 14 - 17 October 2018.
 • First molecular characterization of bovine papular stomatitis virus in Turkey.11th International Congressfor Veterinary Virology and 12th Annual Meeting of EPIZONE, 27 - 30 August 2018.
 • Investigation of Oxidative Stress Index and Lipid Profile in Goats with Contagious Agalactia.4th International Turkic World Conference on Chemical and Technologies, 7 - 10 September 2018.
 • Investigation of levels of haptoglobin, ceruloplasmin and albumin in sheep with contagious agalactia.1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 April 2018.
 • Investigation of the effects of hesperidin and chrysin on renal injury induced by colistin in rats.I. International Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2017.
 • Serological Evidence of Canine Influenza Virus Infection in Shelter Dogs in Turkey.I. International Veterinary Internal Medicine Congres, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2017.
 • Esophageal Fistula in A Belgian Malinois Race Dog.I. International Veterinary Internal Medicine Congres, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2017.
 • EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS IN SHEEP INFECTED WITH PSOROPTES OVIS USING TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY, TOTAL OXIDANT STATUS, AND MALONDIALDEHYDE LEVEL.2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), Skopje, Makedonya, 4 - 08 October 2017.
 • Comparison of metabolic profile in Brown Swiss cows that bearing male and female calf in periparturient period.5th Animal Health andVeterinary Medicine Congress, Valencia, İspanya, 26 - 27 September 2016.
 • The use of inflammatory markers as a diagnostic and prognostic approach in neonatal calves with septicemia.3. International VETistanbul Group Congress, 17 - 20 May 2016.
 • Investıgatıon Of The Malondialdehyde Antioxidant Enzymes Antioxidant Substance And Some Biochemical Parameter Levels In Cattle With Actinomycosis.3th International VETistanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 May 2016.
 • Coenurus cerebralis in a bull in Northeastern Turkey clinical and pathological observations.3rd International VET Istanbul Group Congress, Bosna-Hersek, 17 - 20 May 2016.
 • Evaluation of effıcacy of hesperidin in prevention of colistin induced hepatotoxicity in rats.3rd International VET Istanbul Group Congress, Bosna-Hersek, 17 - 20 May 2016.
 • Effects of antioxidant vitamins A D E and trace elements Se Cu Mn Zn on some metabolic and reproductive profiles in dairy cows during periparturient period.II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Russia, 7 - 09 April 2015.
 • Evaluation of myocardial injury for bovine respiratory disease in weaned calves.II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Russia, 7 - 09 April 2015.
 • Evaluation of arginase activity nitric oxide oxidative stress status in sheep with Contagious Agalacticae. II International VETistanbul Group Congress, Saint Peter, Russia, 7 - 09 April 2015.
 • Serological and virological investigation of Maedi Visna and caprine arthritis encephalitis virus infections in sheep and goats in Erzurum Province Turkey.International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Avusturya, 31 October - 03 November 2014.
 • Acute phase biomarkers for native inflammatory response in dairy cows with traumatic reticuloperitonits.First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • Increased cardiac troponin I cTnI levels in goats with Babesiosis.First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • Rutin attenuates gentamicin induced renal damage through reduction of oxidative stress inflammation autophagy and apoptosis.First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • Arginase activity and total oxidant antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis.First International Congress Life Sciences –A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • Contraceptive effects of carprofen flunixin meglumine and meloxicam in rats.First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • Termination of pregnancy using carprofen flunixin meglumine and meloxicam in rats.First International Congress Life Sciences–A Challenge For The Future, Iasi, Romanya, 23 - 25 October 2014.
 • RATLARDA METOTREKSAT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL TOKSİSİTE MODELİNDE ZİNGERON’UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 5-7 Haziran, 2020, ŞANLIURFA,TÜRKİYE
 • ASSESSMENT OF OXIDATIVE STRESS, TRACE ELEMENTS, SERUM BIOCHEMISTRY, AND HORMONES LEVELS IN WEANED CALVES WITH DERMATOPHYTOSIS. VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 24-25 July, Van, TURKEY, 2020.
 • Köpek Demodikozisinde Genel Tanı ve Tedavi Yöntemleri.5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, December 18-19, 2020, Ankara, TURKEY.
 • Köpeklerin Atipik Endokrinal Dermatozu, Alopesi X. 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. April 30- May 1, 2021, Turkey.
ULUSAL
 • Sütçü Sığırlarda Hemorajik Bağırsak Sendromu.11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015.
 • Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Bazı Serum Biyokimyasal Parametreler ve Akut Faz Proteinleri.11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015.
 • Neonatal septisemili Buzağılarda Sıvı Sağaltımı ile Birlikte Enrofloksasin Uygulamasının Elektrokardiyografi Asit Baz Dengesive Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Araştırılması.11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015.
 • Deneysel endotoksemi oluşturulan kuzularda inhalasyon ve parenteral yolla uygulanan steroidlerin karşılaştırmalı etkisi.Uluslararası Katılımlı Küçük Baş Hayvancılık Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 18 October 2014.
 • Bir Köpekte Şiddetli Burun Kanaması İle Seyreden Varfarin Toksikasyonu.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Bir kuzuda giardiosis olgusu.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Doxorobucin ile oluşturulan kardiyotoksisitede kalbin elektromekanik aktivitesi üzerine ramipril ve darbepoetinin etkileri.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Nevşehir ilindeki köpeklerde Listeriosis ve Toxoplasmosisin seroprevalansının araştırılması.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Sütemen Buzağılarda Şap Hastalığına Bağlı Myokarditis.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Erzurum Yöresi Eşeklerinde Listeria monocytogenesin Seroprevalansı.10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası katılımlı) Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013.
 • Akut Ruminal Laktik Asidosisli Koyunlarda Serum Kardiyak Troponin I Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi.6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 June 2013.
 • Akut Ruminal Laktik Asidosisli Koyunlarda Lipit Peroksidasyon Enzimatik ve Nonenzimatik Antioksidan Durumları.6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 June 2013.
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi.Türkiye’deki Zoonoz Hastalıkların Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 September 2012.
 • Bir Buzağıda Koyun İlişkili Malignant Catarrhal Fever Olgusu.6. Ulusal Veteriner Patoloji (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Türkiye, 19 - 23 September 2012.
 • Türkiye'nin Nevşehir İlindeki Develerde Toxoplasma gondii Antikorları ve Bazı Helmintik Parazitlerin Belirlenmesi.17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 September 2011.
 • Bir İsviçre Esmeri Buzağıda Karşılaşılan Pectoral Ectopia Cordis Olgusunda M Mod Ekokardiyografik Laboratuar ve Patolojik Bulguların Araştırılması.9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 May 2011.
 • Erzurum ve Çevresinden Kliniğe Getirilen Sahipli Köpeklerde Parvoviral Enteritisin Risk Faktörleri Üzerinde Bir Araştırma.9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 May 2011.
 • Elazığ Samsun Sivas Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması.9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 May 2011.
 • Primer Ketozisli İneklerde Serum Fosfor Düzeyinin Araştırılması.9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 May 2011.
 • İki İnekte Tespit Edilen Puerperal Hemoglobinüri ve Tedavisi.9.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları (Uluslararası Katılımlı) Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 May 2011.
 • Ratlarda gentamisin ile oluşturulan böbrek hasarına karşı geraniol ün etkisi.7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Türkiye, 28 - 30 May 2015.

KİTAPLAR

 • SIĞIR HASTALIKLARI (CATTLE MEDICINE, ÇEVİRİ, EDİTÖR,MEDİPRES)
 • KÜÇÜK HAYVANLARDA SIVI TEDAVİSİ, ASİT-BAZ VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI (ÇEVİRİ, EDİTÖR, MEDİPRES)
 • KUŞ HASTALIKLARI EV, YETİŞTİRME VE BAKIMEVİ KUŞLARINDA TANI, TEDAVİ VE OPERASYON (BÖLÜM 10: DERİ VE TÜY HASTALIKLARI, ÇEVİRİ, GÜNEŞ TIP KİTAP YAYINEVİ)
 • VETERİNER İÇ HASTALIKLARI BİLGİSİ (BÖLÜM 6: HAYVANLARDA KAN MUAYENELERİ), ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, EDİTÖR: MUSTAFA SİNAN AKTAŞ, ERZURUM, BASIM SAYISI: 1
 • REBHUN'UN SIĞIR HASTALIKLARI (BÖLÜM16: ÇEŞİTLİ ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR, ÇEVİRİ) EDİTÖR: MURAT GÜZEL, MEDİPRES.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Fakülte ikincilik ödülü (Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2001)
 • Sağlık Bilimleri Alanında Kitap Editörlüğü(Atatürk Üniversitesi, 2015)
 • TÜBİTAK Makale teşvik ödülü (2015)
 • TÜBİTAK Makale teşvik ödülü (2017)
 • TÜBİTAK Makale teşvik ödülü (2020)
ATIFLAR
 • 2016 yılı 27 Atıf (SCI ve SCI Exp)
 • 2017 yılı 32 Atıf (SCI ve SCI Exp)
 • 2018 yılı 38 Atıf (SCI ve SCI Exp)
 • 2019 yılı 42 Atıf (SCI ve SCI Exp)
 • 2020 yılı 46 Atıf (SCI ve SCI Exp)
 • 2021 yılı Atıf 50 (SCI ve SCIE)
EDİTÖRLÜKLER
 • BOZOK VETERINARY SCIENCES
 • TDFD - Türk Doğa ve Fen Dergisi
 • Animal and Veterinary Sciences
 • International Journal of Veterinary Science
 • Research Journal for Veterinary Practitioners
 • Archive on Veterinary Science and Technology
 • Veterinary Sciences Research and Reviews
 • Archives of Animal Poultry Sciences
 • Journal of Holistic Veterinary Science and Animal Care
 • World Journal of Veterinary Science
 • Archives of Animal Husbandry & Dairy Science (AAHDS)
 • Annals of Clinical Cytology and Pathology
 • Madridge Journal of Veterinary Medicine Research
 • ACTA SCIENTIFIC VETERINARY SCIENCES
HAKEMLİKLER
 • All Life (SCI)
 • Turk J Vet Anim Sci (SCI)
 • Turk J Vet Anim Sci (SCI)
 • Human and Experimental Toxicology (SCI)
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
 • Turk J Vet Anim Sci (SCI)
 • Human and Experimental Toxicology (SCI)
 • Dicle Üniv Vet Fak Derg
 • Veterinary Sciences Research and Reviews (Alan İndeksi)
 • Veterinary Sciences Research and Reviews (Alan İndeksi)
 • Atatürk Üniv Vet Bil Derg
 • Research Journal for Veterinary Practitioners (Alan indeksi)
 • Atatürk Üniv Vet Bil Derg
 • Bozok Üniversitesi Proje Hakemliği (Bölgesel Kalkınma Projesi)
 • Atatürk Üniv Vet Bil Derg
 • Journal of Animal Science and Veterinary Medicine (Alan indeksi)
 • Turk J Vet Anim Sci (SCI)
 • International Journal of Veterinary Science (Scopus)
 • Research Journal for Veterinary Practitioners (Alan indeksi)
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg (SCI)
 • Animal Feed Science and Technology (SCI)
 • Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
 • Fırat Üniversitesi Proje Hakemliği
 • Bozok Üniversitesi Proje Hakemliği (Bölgesel Kalkınma Projesi)
 • Etlik Vet Mikrobiyol Derg (ULAKBİM)
 • Turkish Journal of Veterinary Research (Alan indeksi)
 • Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi (CAB abstracts)
 • Atatürk Üniv Vet Bil Derg (ULAKBİM-SCOPUS)
 • Human and Experimental Toxicology (SCI) (Mayıs, 2021)
 • Kafkas Üniv Vet Fak Derg (SCI Exp, 2021, Haziran)
 • Turkish Journal of Veterinary Research (Alan indeksi, 5 Temmuz, 2021)
 • ONDERSTEPOORT JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH (SCI, 25 Temmuz 2021)
 • Research Journal for Veterinary Practitioners (ISSN 2308-2798) (Alan indeksi, Eylül, 2021)
 • Journal of Laboratory Animal Science and Practice (Ulusal hakemli, Eylül, 2021)
 • Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (TR Dizin, Alan indeksi), 8 Ekim 2021
 • Fırat Üniv Sağ Bil Vet Derg (TR,ULAKBİM, 08 Aralık 2021)
 • BMC Research Notes (Emerging Sources Citation Index, 10 Kasım 2021)
 • Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (SCI, 10 Aralık 2021)
 • Health Science Reports (ESCI, 14 Aralık 2021)
 • Mediators of Inflammation (SCI, Q1, (4,71), 10 Ocak 2022)
YÖNETİLEN TEZLER
 • Muş Yöresi Tektırnaklı Hayvanlarında Toxoplasmosisin Seroprevalansının Araştırılması (Murat SERTEL)
PROJELER
 • Ratlarda Streptozotocin ile Oluşturulan Tip1 Diyabet Modelinde Karvakrol ve Origanum syriacum’un Metabolik Biyobelirteçler ile Etkinliğinin İncelenmesi.TAGEM. 2020.
 • Barınak Köpeklerinde Helikobakter varlığının Dışkı Antijen Testi ve ELISA ile belirlenmesi ve Tedavisi. Yozgat Bozok Üniversitesi - BAP Koordinasyon Birimi. Proje No: 6602b-VET/20-432, Araştırmacı, 2020.
 • Histopatolojik Olarak Miyokarditis ve Sekonder Miyokardiopati Tespit Edilen Kuzularda Kalp Kasındaki Bazı Mineral Madde Seviyelerinin İncelenmesi.TAGEM.2020.
 • Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güncel Yaklaşımlara Uyumluluğunun Sağlanması.AUBAP-Güdümlü.2017-2018.
 • NEONATAL BUZAĞI SEPTİSEMİSİNDE PROKALSİTONİNİN (PCT) AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE PROİNFLAMATUAR SİTOKİNLER İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK AÇIDAN ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI.AUBAP.2012.
 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ KLİNİK SEMPTOMLARINI GÖSTEREN SIĞIRLARDA VİRAL ETİYOLOJİNİN ARAŞTIRILMASI.AUBAP.2011.
 • SIĞIRLARDA RETİKÜLOPERİTONİTİS TRAVMATİKA (RPT) VAKALARINDA AKUT FAZ PROTEİNLERİN, KARDİYAK TROPONİNLERİN, HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ.AUBAP.2010.
 • Erzurum Bölgesinde Köpeklerde İnfluenza Virüslerin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Türkiye den İlk Rapor. AUBAP. 2015.
 • Ratlarda Flunixin Meglumin ve Karprofen in Kontraseptif Amaçla Kullanılması. GUBAP.2013.
 • Ratlarda Gentamisin İle Oluşturulan Böbrek ve Testis Hasarı Üzerine Rutin ve Genariol ün Etkilerinin Araştırılması.AUBAP.2012.
 • Ratlarda Colistin in Neden Olduğu Böbrek Hasarı Üzerine Hesperidin ve Chrysin in Etkilerinin Araştırılması.AUBAP.2014.
 • Geçiş Dönemindeki Sütçü İneklerde Eksojen Antioksidan Etkili Vitamin ve İz Elementlerin Metabolik Profil ile Postpartum Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması.AUBAP.2013.
 • Bakteriyel ve Viral Kaynaklı Neonatal Buzağı İshallerinde Akut Faz Proteinlerin Prognostik ve Diagnostik Açıdan Önemi ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi.AUBAP.2010.
 • Elazığ Samsun Sivas Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması.FUBAP.2005.DOKTORA PROJESİ.
 • Erzurum ve Yöresinde Sığırlarda İnfectious Bovine Leukemia Virüs Enfeksiyonlarının Yaygınlığının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.AUBAP.2011.
 • Erzurum ve Yöresinde Halk Elinde Yetiştiriciliği Yapılan Koyun ve Keçilerde Meadi Visna ve Caprine Arthritis Encephalitis Virüs Enfeksiyonlarının Yaygınlığının Virolojik Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.AUBAP.2011.
 • Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Deneysel Toksisite Modelinde Zingerone’nun Etkinliğinin Araştırılması. MKÜ BAP-2019.
 • TANAP projesi-2019, Erzurum, Veteriner Hekim, Öğretim üyesi
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Atatürk Üniversitesi İş Birliği Projesi-Erzurum. Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi. Öğretim üyesi, Veteriner Hekim
ÜYELİKLER
 • Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi (Danışman)
 • Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği
 • İnfeksiyon Dünyası,
 • İnternational Veterinary İnformation Service
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Tercan Ziraat Odası Hizmet İçi Eğitimi-Erzincan (Büyükbaş Hayvanlarda Aşı Programı)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • ATAVET II.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ (Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu Üyesi) 4-6 Aralık, 2019, ERZURUM.
 • 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (Bilim Kurulu Üyesi),16-17 November 2018, Ankara Turkey.
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Küçük Ruminant Vebası (PPR) Aşısı Uygulanan Morkaraman Irkı Koyunlarda Vitamin C, Vitamin D, Levamizol, Parapoxvirüs Ovis ve Corynebacterium Cutis Lizatının İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Ömer AYDIN, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi)
 • Muş yöresi tek tırnaklı hayvanlarında toxoplasmosis'in seroprevalansının araştırılması (Murat Sertel, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi)
 • Ratlarda civa (ıı) klorür kaynaklı karaciğer ve böbrek hasarı üzerine rutin'in etkilerinin araştırılması (Cüneyt ÇAĞLAYAN, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi)
 • Tavşanlarda deneysel akut anemi ve akut inflamasyonun kalp kası üzerine etkilerinin araştırılması (Kenan Çağrı TÜMER, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi)
 • Portatif bir klinik analizörün sığırlarda kan iyonize kalsiyum konsantrasyonunu belirlemedeki geçerliliğinin araştırılması.(Öznur YILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi)
 • Elazığ yöresinde ishalli neonatal kuzu ve oğlakların bazı ishal etkenlerinin hızlı test kitleri ile teşhisi.(Ahmet ÖZÇELİK, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi)
 • Farklı ırklardaki koyun ve keçilerde serum b12 vitamini ve kobalt düzeylerinin araştırılması.(Ahmet Anıl ERTÜRKÜNER, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi)
 • Tüberkülozisli sığırlarda antioksidan parametrelerdeki değişimler.(Yunus KELTEK, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi)
DİĞER FAALİYETLER
 • Buzağı Hastalıkları ve Önlenmesi, Söyleşi, TRT Erzurum Radyosu, 2018.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Öncü Veteriner HekimlerLisans1
2019Büyük Hayvan İç Hastalıkları-IILisans2
2019Büyük Hayvan İç Hastalıkları-ILisans3
Son Güncelleme: 10.01.2022 14:46:04