KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Orhan ER

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Bilgisayar Mühendisliği
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: orhan.er@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: orhaner2009@gmail.com
Telefon: 0354 242 1001 / 1922 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Yapay Zeka, Bilgi Sistemleri, Biyoenformatik

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiSakarya Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüElektrik-Elektronik MühendisliğiElektronik EABD2009
Yüksek LisansSakarya Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüBilgisayar ve Bilişim MühendisliğiYazılım2004
LisansSakarya Üniversitesi / Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiYazılım2001

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2002 - 2007 : Sakarya Üniversitesi / Araştırma Görevlisi
 • 2007 - 2009 : Sakarya Üniversitesi / BAUM Yazılım Birimi / Uzman
 • 2009 - 2018 : Bozok Üniversitesi / MMF / Yardımcı Doçent
 • 2018 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi / MMF / Doçent

İDARİ GÖREVLER

 • 2001 - 2005 : Sakarya Üniversitesi / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı / Yazılım Uzmanı
 • 2005 - 2009 : Sakarya Üniversitesi / BAUM / Yazılım Uzmanı
 • 2009 - 2010 : Bozok Üniversitesi / MMF / Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkan Yrd.
 • 2010 - 2014 : Bozok Üniversitesi / MMF / Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkan V.
 • 2010 - 2014 : Bozok Üniversitesi / MMF / Fakülte Kurul Üyeliği
 • 2011 - 2012 : Bozok Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik EABD Başkanlığı
 • 2010 - 2014 : Bozok Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / EEM Anabilim Dalı Başkanı
 • 2011 - 2012 : Bozok Üniversitesi / Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
 • 2011 - 2012 : Bozok Üniversitesi / Akdağmadeni MYO Müdürlüğü
 • 2011 - 2012 : Bozok Üniversitesi / Senato Üyesi
 • 2013 - 2014 : Bozok Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı Bşk.
 • 2010 - 2013 : Bozok Üniversitesi / Boğazlıyan MYO Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2010 - 2012 : Bozok Üniversitesi / Rektörlük / Bologna Süreç Uzmanı
 • 2009 - 2019 : Bozok Üniversitesi / MMF / EEM / Telekomünikasyon Anabilim Dalı Bşk.
 • 2019 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi / MMF/ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • 2019 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi / MMF/ Fakülte Kurulu Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • 1. Er, O. and Temurtas, F. (2008). A study on chronic obstructive pulmonary disease diagnosis using multilayer neural networks. Journal of medical systems, 32(5), 429-432.
 • 2. Er, O., Sertkaya, C., Temurtas, F. and Tanrikulu, A.C. (2009). A comparative study on chronic obstructive pulmonary and pneumonia diseases diagnosis using neural networks and artificial immune system. Journal of medical systems, 33(6), 485-492.
 • 3. Er, O., Temurtas, F. and Tanrıkulu, A.C. (2010). Tuberculosis disease diagnosis using artificial neural networks. Journal of medical systems, 34(3), 299-302.
 • 4. Er, O., Yumusak, N. andTemurtas, F. (2010). Chest diseases diagnosis using artificial neural networks. Expert Systems with Applications, 37(12), 7648-7655.
 • 5. Er, O., Tanrikulu, A. C., Abakay, A., & Temurtas, F. (2012). An approach based on probabilistic neural network for diagnosis of Mesothelioma’s disease. Computers & Electrical Engineering, 38(1), 75-81.
 • 6. Er O, Yumusak N, Temurtas F, (2012). Diagnosis of chest diseases using artificial immune system. Expert Systems with Applications, 39(2);1862-1868.
 • 7. Mortas N, Er O, Reis PNB, Ferreira JAM, (2014). Effect of corrosive solutions on composites laminates subjected to low velocity impact loading. Composite Structures, 108: 205-211.
 • 8. Er O, (2014). Network Intrusion Detection: A Usability Comparison Study on Neural Networks. ELECTRONICS WORLD, 120(1943); 26-32.
 • 9. Koksal AS, Er O, Evirgen H, Yumusak N, (2016). A secure communication using cascade chaotic computing systems on clinical decision support, Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik 61 (3), 323–329.
 • 10. Er O, Cetin O, Bascil MS, Temurtas F, (2016). A Comparative Study on Parkinson’s Disease Diagnosis Using Neural Networks and Artificial Immune System. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 6 (1), 264-268.
 • 11. Karakus MO, Koca I, Er O, Cetin H, (2017). Dye ingredients and energy conversion efficiency at natural dye sensitized solar cells. Optical Materials 66, 552-558.
 • 12. Altin C, Er O, (2017). Designing wearable joystick and performance comparison of EMG classification methods for thumb finger gestures of joystick control. Biomedical Research, 28 (11).
 • 13. Yahiaoui A, Er O, Yumusak N, (2017). A new method of automatic recognition for tuberculosis disease diagnosis using support vector machines. Biomedical Research 28 (9).

DİĞER

ATIFLAR
 • AKADEMİK GOOGLE (2018): https://scholar.google.com.tr/citations?user=ITlN678AAAAJ&hl=tr
EDİTÖRLÜKLER
 • 2016-2017 : Electronic Letters on Science and Engineering (Editor-in-Chief)
HAKEMLİKLER
 • SCI : Computers and Electrical Engineering : 51
 • SCI : TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES : 16
 • SCI : Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES) :3
YÖNETİLEN TEZLER
 • NURDANE MORTAŞ (2013-YÜKSEK LİSANS), Görüntüleme tekniği ile bilgisayar kontrollü çizgi izleyen mobil robotun gerçeklenmesi (Line following and remote controlledmobile robot with image processing), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 332295)
 • CEMİL ALTIN (2013- YÜKSEK LİSANS), Dört rotorlu insansız hava aracının yükseklik ve konum kontrolü (Multirotor unmanned aerial vehicle attitude and altitude control), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 332281)
 • ALİ KEMAL DURKAYA (2013- YÜKSEK LİSANS), 3 eksenli robot kolunun MVPL (Microsoft vİsual programming language) ile simülasyonu (Si̇mulati̇on of 3 axis robot arm using MVPL (Microsoft visual programming language)), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 372744)
 • İBRAHİM KARAMAN (2014- YÜKSEK LİSANS), Bilgisayar kontrollü uçan kamera ile hareketli nesne takibi (Moving subject pursuit by dint of computer controlled flying camera) Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 372637)
 • SERKAN ÖNCÜ (2014- YÜKSEK LİSANS), Bilgisayarlı görü ve ses algılama tekniği ile hareketli nesne takibi (Moving subject pursuit by dint of computer controlled flying camera) Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No:
 • METİN ORTATAŞ (2015- YÜKSEK LİSANS), Endüstriyel çalışma ortamlarında otomatik aydınlık kontrolü (Automatic lighting control on industry), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 411659)
 • DUYGU BÜŞRA AYDIN (2016-YÜKSEK LİSANS), Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde idrar yolu enfeksiyonunu tanımlama için yapay sinir ağı tabanlı bir karar destek sisteminin geliştirilmesi (Neural network based decision support system that detects for newborn urinary tract infection), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Tez No: 446984)
 • MÜCELLA ÖZBAY KARAKUŞ (2017-DOKTORA), Doğal boyayla duyarlılaştırılmış güneş pili üretimi ve yapının sensör karakteristiklerinin belirlenmesi (Natural dye sensitized solar cell production and determination of photodetector characteristics), Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No:463690)
 • CEMİL ALTIN (2017-DOKTORA), Dört rotorlu insansız hava aracının görsel geri beslemeli birleştirilmiş EEG ve EMG biyolojik sinyalleri ile kontrolü (Control of four rotor unmanned aerial vehicle with visual feedback via combined EEG and EMG biological signals), Bozok Ünivesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Tez No: 483451)
PROJELER
 • BAP Yürütücü (2011-2015) : Bilgisayarlı Görü ve Ses Algılama Tekniği İle Hareketli Nesne Takibi (Proje No: I.F.E/2011-54)
 • BAP Yürütücü (2011-2015) : Bilgisayar Kontrollü Uçan Kamera İle Hareketli Nesne Takibi (Proje No: I.F.E/2011-45)
 • BAP Yürütücü (2011-2015) : Endüstriyel Çalışma Ortamlarında Otomatik Aydınlık Kontrolü (Proje No: I.F.E/2011-57)
 • BAP Araştırıcı (2014-2017) : Bazı Polimer Yarıiletken Heteroeklem Yapılarda Fotovoltaik Cihaz Tasarımı ve Aygıt Karakteristiklerinin Belirlenmesi (Proje No: 2014FBE T143)
 • BAP Yürütücü (2015-2017) : Beyin ve Kas Sinyallerinin İnsansız Hava Araçları Kontrolünde Kullanılması (Proje No: 2015FBE T166)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞLisans2
2018ALGORİTMA ve BİLGİSAYAR PROGRAMLAMALisans4
2018VERİ YAPILARILisans3
2018MEKATRONİK SİSTEM TASARIMIDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2018BİLGİSAYAR ve HABERLEŞME TEKNİKLERİYüksek Lisans3
2018İŞLETİM SİSTEMLERİLisans3
2018MEKATRONİK SİSTEM ELEMANLARIYüksek Lisans3
2018VERİ TABANLARILisans3
Son Güncelleme: 08.01.2019 23:02:59