Doç. Dr. Mirali NURALİYEV
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

: Makina Mühendisliği Bölümü

: 0 553 444 52 51 / 2137 (Dahili)

: Azerbaycan/Bilesuvar - 1961

: İnşaat, Yol ve Meliorasyon Makinelerin Teknolojik Süreclerinin Matematiksel Modellenmesi, Optimizasyonu ve Tasarımı
Son Güncelleme Tarihi 14.11.2014