Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Tıp Fakültesi

: Cerrahi Tıp Bilimleri-Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

: 0 542 623 91 11 / 3645 (Dahili)

: Antakya - 1969

: Kalp ve Damar Cerrahisi
Son Güncelleme Tarihi 21.01.2015
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansBilgi Giriniz.  Mezuniyet Yılınızı Giriniz.

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
Mesleki Özgeçmiş ;      Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesin’ den 1994 yılında mezun oldum. 1994-1997 yılları arasında, ŞIRNAK- İDİL Merkez Sağlık Ocağında mecburi hizmet- Sağlık grup başkanlığı yaptım.  İDİL Devlet Hastanesinin hizmete açılmasında görev aldım. 1997 de, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde asistan olarak göreve başladım. Aralık 2002 yılında Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı oldum. 08. 01. 2009  tarihinde girdiğim sınavla Kalp ve Damar cerrahisi  Doçenti oldum. Ocak 2013 tarihine kadar Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde  çalıştım. 2013 yılının başından itibaren Ankara Özel SİNCAN KORU Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde Klinik Şefi olarak çalıştım.  Yayımlanmış uluslar arası 40 üzerinde bilimsel makale (pubmed, sci, sci-expanded vs. taranan) ve diğer hakemli dergilerde (ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini vs taranan) yayımlanmış 20 yakın  makalelerim mevcuttur. Sorumlu cerrah olarak 2000'in üzerinde kardiyak ve 1000'in üzerinde vasküler cerrahi girişimde bulundum.  Yurt içi ve yurt dışı Kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirim (bilimsel sunum) ve bilimsel çalışmam mevcuttur. Çalışan Kalpte Kapak Cerrahisi, Re-operasyonlar, Triküspit Kapak Cerrahisi konularında, yurt içi ve yurt dışı saygın dergilerde bilimsel yayınlarım mevcuttur. Çalışan Kalpte Kapak Cerrahisi konusunda yaptığımız çalışmalar, ulusal ve uluslar arası birçok derği ve kitapta  referans olarak gösterilmiştir. Ayrıca, dört uzmanlık tezine konu olmuştur. Vaka sayısı olarak Türkiye'nin  en büyük, uluslararası düzeyde ise  sayılı  vaka serilerinden birisidir. Triküspit Kapak Cerrahisi konusundaki çalışmalarım ise iki uzmanlık tezine konu olmuştur. Toplamda  sekiz Uzmanlık Tezinde Tez Danışmanlığı yaptım. Kalp nakli ekibinde yer aldım ve donör kalbi hazırladım.   Evli ve iki çocuk babasıyım, iyi düzeyde İngilizce biliyorum.   Özel ilgi alanlarım ; Koroner  baypas cerrahisi, Aort kapak cerrahisi, Mitral kapak cerrahisi (TAMİR-REPLASMAN), Triküspit kapak cerrahisi (TAMİR-REPLASMAN), Koroner ve Kapak Re-operasyonları, Çalışan Kalpte Kapak ve Koroner baypass cerrahisi, Minimal invaziv kalp cerrahisi Karotis Cerrahisi, Aort Anevrizma ve Diseksiyon Cerrahisi, Sağ torakotomi ile Kapak re-operasyonları, Abdominal Aort cerrahisi, Yetişkin doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi. Periferik damar cerrahisi   Görev Ünvanı Görev yeri Yılı Pratisyen, İdil-Şırnak Merkez Sağlık Ocağı, İdil Devlet Hast 1994-1997 Dr. Asistan, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 1997-2002 Uzman Dr, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2002-2009 Doç.Dr., Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2009-2012 Klinik Şefi,  Özel KORU Sincan Hastanesi  Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2013-2014  
İDARİ GÖREVLER
  1.    TC  Sağlık  Bakanlığı  Özel  Hastaneler  Ruhsat  ve  Denetleme  Komisyonu  Kalp  ve  Damar Cerrahisi yedek Üyeliği (2009-)
                 2.    TC ağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu yedek Üyeliği                 3.   Sağlık Bakanlığı, Denizli Devlet Hastanesi ve Erzurum Numune Hastanesi ve Diyarbakır Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinin Kurulma Aşamalarında  İlk Açık Kalp Ameliyatları (2009-)           4-  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Satın Alma, Doğrudan Temin, Teknik Şartname ve Muayene Komisyonu üyelikleri (2003-2012)           -5.   Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği   Bilimsel Komisyonu Üyeliği (2009-)          6.  -Sosyal Güvenlik Kurumun'da Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili SUT çalışması ve Kalp Destek Sistemlerinin ( LVAD,    ECMO,  TOTAL YAPAY KALP vs ) kullanım endikasyonları ve geri ödenmesinin kurallara bağlanması konularında komisyon üyelikleri (2009-)       7- Koru Sincan Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği (2014-)        8-  TC SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı , Kardiyoloji İşlemleri Denetleme Görevi (2014-)        
YAYINLAR