Kütüphaneci Sevgi TAŞDEMİR
Birim

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

: İdari Birimler

: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

: 0 354 242 10 58 / 7455 (Dahili)

: Sivas - 1986

Son Güncelleme Tarihi 25.07.2016
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansHacettepe ÜniversitesiBilgi ve Belge Yönetimi 2009

İDARİ GÖREVLER
Kütüphaneci / Süreli Yayınlar ve Veri Tabanı Sorumlusu