Fak. Sek. Cüma ASLAN
Birim

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Kişisel Sayfa

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

: İdari Birim

: 0 354 242 10 41 / 6702 (Dahili)

: Tufanbeyli - 1976

Son Güncelleme Tarihi 24.05.2013
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansBilgi Giriniz.  Mezuniyet Yılınızı Giriniz.

İDARİ GÖREVLER
Fakülte Sekreteri