Bilg. İşl. Güzel ERMİŞER
Birim

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

: İdari Birim

: 0 543 503 00 66 / 4074 (Dahili)

: yozgat - 1979

Son Güncelleme Tarihi 31.05.2016

İDARİ GÖREVLER