Öğr. Gör. Selen ALNIAK SEZER
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

: Makine ve Metal Teknolojileri

: 0 354 217 17 81 / 4024 (Dahili)

: BURDUR - 1984

: Sulama Makineleri,İçsel Mekanizasyon ,Hasat Harman Makineleri, Ekim,Dikim ve Gübreleme Makineleri, Toprak İşleme Makinaları
Son Güncelleme Tarihi 02.06.2016
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKULTESİZİRAAT MUHENDİSLİĞİTARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI 
Yüksek LisansADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİTARIM MAKİNALARITARIM MAKİNALARI ABDMezuniyet Yılınızı Giriniz.

İDARİ GÖREVLER
  • Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mezuniyet Not Komisyon Başkanı 
  • Bozok Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,Mezuniyet Not Komisyonu Üyesi