Yrd. Doç. Dr. Sadiye YOLCU
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Tıp Fakültesi

: Dahili Tıp Bilimleri-Acil Tıp Anabilim Dalı

: 0 354 214 06 09 / 3015 (Dahili)

: Adana - 1981

: Acil Tıp
Son Güncelleme Tarihi 09.05.2015
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansÇukurova Üni.Tıp Fak. 2005
DoktoraSüleyman Demirel Üni.Tıp Fak.Acil Tıp2010

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
Tez Yönetimi:
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servis’ine karın ağrısıyla başvuran hastaların prospektif incelenmesi.
   
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran tüm tromboz olgularında MPV artımı olup olmadığı ve tanı kriteri olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.

İDARİ GÖREVLER
 1. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanlığı                       (10.09.2012-halen)
   
 2. Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği        (31.10.2012-halen)
   
 3. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fatura Komisyonu Üyeliği   (10.09.2012-20.08.2013)
   
 4. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Birliği Komisyonu Üyeliği     (24.09.2012-halen)
   
 5. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Eğitim Sorumlusu                   (11.10.2013-halen)

YAYINLAR