Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT
Birim

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

: Tıp Fakültesi

: Temel Tıp Bilimleri-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

: 0 533 551 25 22 / 3645 (Dahili)

: Erzurum - 1963

Son Güncelleme Tarihi 09.06.2016
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansAtatürk Üniversitesi  1991
Yüksek LisansAtatürk ÜniversitesiTıp FakültesiBiyokimya1994
DoktoraAtatürk ÜniversitesiTıp fakültesiBiyokimya1998

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
 • Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, 1993-1994
 • Uz.Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, 1994-1996
 • Uz. Dr. Atatürk Üniversitesi Biyoteknoloji Uyg. ve Araş. Merkezi, 1996-2008
 • Doç.Dr Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD 2008-2012.
 • Prof. Dr. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, 2012--
Projelerde Yaptığı Görevler :
 • Dayanıklılık antrenmanının kan ve çeşitli dokularda antioksidan savunma mekanizmaları ile lipid peroksidasyonuna etkileri ve akut yorucu egzersizin yarattığı oksidatif stresten koruyucu olup olmadığının araştırılması. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje Yürütücüsü, 2001-2004, Proje No:2001/53.
 • Erzurum Bölgesinde yaşayan over kanserli hastalarda BRCA-1 ve BRCA-2 mutasyonlarının araştırılması, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje Yürütücüsü, 2002-2004, Proje No: 2002/62.
 • Erzurum Bölgesinde yaşayan sağlıklı kişilerde ateroskleroz açısından bağımsız bir risk faktörü olan Lp(a) seviyeleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje Yürütücüsü, 1999-2003, Proje No: 1999/31.
 •  Kolorektal kanserli hastalarda Hox 2D, Hox 2C, Hox 2G, Hox 2I, Hox 3C, Hox 4B, Hox GBXI, Wnt I ve Wnt B genlerinin varlığının RT-PCR tekniği ile araştırılması, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje Yürütücüsü, 1997-2000, Proje No: 1997/54.
Verilen Kurslarla İlgili Durumlar II. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
15-20 Mayıs 2000, Erzurum.
 • i- Polat, M. F., Organizasyon ve Uygulama Komitesi Görevlisi.
 • ii- Yrd. Doç. Dr. İbrahim PİRİM, Uz. Dr. M. Fevzi POLAT. Buccal Hücreden DNA İzolasyonu, DNA’nı Kantiitatif Tayini, Kistik Fibrozis Geninin PCR ile Amplifikasyonu ve Agaroz Jel Elektroforez Uygulamaları 17 Mayı 2000.
 • iii- Uz. Dr. M. Fevzi POLAT, Uz. Belinda ORAL. RNA İzolasyonu, RNA’nı Kantitatif Tayini ve RNA’nı Agaroz Jel Elektroforezi Uygulamaları 19-20 Mayı 2000.

İDARİ GÖREVLER
 • Atatürk Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008.
 • Bozok üniversitesi Tıp Fakültesi Erasmus ve Farabi Koordinatörü, 2009--
 • Bozok Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, 2013--
 • Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Etik Kurulu Üyeliği, 2011--
 • Bozok Üniversitesi Ararştırma ve Uygulama Hastanesi Etik Kurul Başkan Yardımcılığı, 2012--
 • Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Danışma Kurulu Üyeliği, 2011--
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012.
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010--
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD Başkanlığı, 2010--
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2010--
 • Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İnceleme ve Denetleme Komisyonu Üyeliği, 2011-2012.
 • Bozok ÜniversitesiKütüphane Komisyonu Üyeliği, 2010--
 • Bozok Üniversitesi BAB Komisyonu Üyeliği, 2010--
 • Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 2009-2012.
 • Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011--
 • Bozok Üniversitesi Fen ve Mühendislik Etik Kurulu Üyeliği, 2013--

YAYINLAR