Yrd. Doç. Dr. Duygu METİN
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Uzmanlık Alanları

: Eğitim Fakültesi

: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

: 0 354 242 10 25 / 7843 (Dahili)

: Fen Eğitimi, Bilimin Doğası, Bilim - Sözdebilim Ayrımı, Sorgulayıcı Araştırma
Son Güncelleme Tarihi 08.02.2017
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansDokuz Eylül ÜniversitesiEğitim FakültesiFen Bilgisi Öğretmenliği2005
Yüksek LisansAbant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Bilimleri EnstitüsüFen Bilgisi Eğitimi2009
DoktoraOrta Doğu Teknik ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsüİlköğretim (Fen Eğitimi)2015