Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Uzmanlık Alanları

: İlahiyat Fakültesi

: İslam Tarihi ve Sanatları

: 0 354 242 11 20 / 6140 (Dahili)

: Müzik, İslam Hukuku
Son Güncelleme Tarihi 06.03.2017