Doç. Dr. Engin TUTKUN
Birim

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

: Tıp Fakültesi

: Dahili Tıp Bilimleri-Halk Sağlığı Anabilim Dalı

: 0 530 460 34 74

: SİNOP - 1969

Son Güncelleme Tarihi 18.09.2017
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
DoktoraAnkara Üniversitesi Adli Tıp EnstitüsüAdli Kimya ve Adli Toksikoloji Anabilim Dalı 2011

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
   
    - 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
 • Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Çalışma Grubu-2016
   
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı Asbest ve Radon Güvenliği ve İslahı  Çalışma Komisyonu – 2015
   
 • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Tıbbi Jeoloji Komisyonu 2. Başkanı - 2015
   
 • Ulusal Kanser Kurulu Meslek Hastalıkları ve Kanser Alt Kurul Başkanı - 2015
   
 • Ulusal Kanser Kurulu Preventif Onkoloji Alt Komisyon Üyesi-2013
   
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü "Tehlike Sınıfları Komisyonu" Üyesi-2013
   
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mezotelyoma Çalışma Grubu Üyesi-2013
   
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı "Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu" Üyesi-2011
   

İDARİ GÖREVLER
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı  
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Çalışan Sağlığı Komitesi ve Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanlığı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkan (vekaleten)
   

YAYINLAR