Prof. Dr. Neziha YILMAZ
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Tıp Fakültesi

: Temel Tıp Bilimleri-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

: 0 505 222 99 88 / 3717 (Dahili)

: Kayseri-Elmalı - 1961

: Enfeksiyon hastalıkları Viroloji, Kene kaynaklı enfeksiyonlar , İnfluenza virusler, viral hepatitler, KKKA, Kızamık , Kabakulak, , Molekuler serolojik tanı ve Epidemiyoloji
Son Güncelleme Tarihi 18.04.2014
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansAnkara ÜniversitesiTıp Fakültesi 1985
DoktoraAnkara E.A HastanesiDahili BilimlerEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji1991