Yrd. Doç. Dr. Sümeyra GAZEL
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Diğer E-Posta

Kişisel Sayfa

Telefon

Uzmanlık Alanları

: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

: İşletme Bölümü

: 0 354 242 10 41 / 6648 (Dahili)

: Davranışsal Finans, Finansal Yönetim, Finansal Ekonometri
Son Güncelleme Tarihi 12.09.2017
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansErciyes Üniversitesiİşletme 2006
DoktoraErciyes ÜniversitesiİşletmeMuhasebe ve Finans2013

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi İİBF, 2013- ...
Arş.Gör. Bozok Üniversitesi İİBF, 2007- 2013


 
İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcılığı  2014 - ...

Diğer Görevler
Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Fakülte Koordinatörü (2013- ...)
Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Topluluğu, Akademik Danışmanlığı (2014- ...)
Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü (2007 - 2010)
Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcılığı (2010 - 2013)
YAYINLAR