Doç. Dr. Uğur BAŞARAN
Fakülte

Bölüm

E-Posta

Telefon

Doğum Yeri ve Tarihi

Uzmanlık Alanları

: Ziraat Fakültesi

: Tarla Bitkileri Bölümü

: 4463 (Dahili)

: Kavak - 1977

: Yem bitkileri - Çayır mera
Son Güncelleme Tarihi 25.08.2017
EĞİTİM DURUMU
EğitimÜniversite/FakülteBirim/BölümAna Bilim DalıMezuniyet Yılı
LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi/Ziraat FakültesiTarla BitkileriTarla Bitkileri2001
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri EnstitüsüTarla BitkileriTarla Bitkileri2005
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi/Fen Bilimleri EnstitüsüTarla BitkileriTarla Bitkileri2010

AKADEMİK / MESLEKTE GÖREVLER
  1. Araş. Gör. 2002 -2009. OMU Fen Blilimleri Enstitüsü
  2. Araş. Gör. 2009-2010.  Bozok Üniversitesi
  3. Yrd. Doç.  2010-2012.   Bozok Üniversitesi
  4. Doç. Dr.    2012 -.......   Bozok Üniversitesi

İDARİ GÖREVLER
Proje Koordinasyon Uyguma ve Araştırma Merkezi Müdürü (2015 - ...)
YAYINLAR